Kungligheter, övriga personer & kuriosa - Tidigare kungligheter
Kungar i Thailands historia

I texten på hemsidan har jag i stor utsträckning valt att följa David K. Wyatts uppgifter gällande namn och regeringstider. Men man måste ha klart för sig att det finns väldigt många källor med andra uppgifter.


Kungarna i Sukhothai (enligt Wyatt);

1 Si Inthirathit ศรีอินทราทิตย์ (Sri Indraditya) 1239?-1259?
2 Ban Müang บานเมือง (eller บาลเมือง) 1259?-1279?
3 Ramkhamhaeng รามคำแหง 1279?-1298
4 Loe Thai เลอไท 1298-1346/1347
5 Ngua Nam Thom งั่วนำถม 1346/1347
6 Maha Thammaracha I มหาธรรมราชาที่ 1 (Lithai ลิไท) 1346/1347-1368/1374?
7 Maha Thammaracha II มหาธรรมราชาที่ 2 1368/1374-1398?
8 Maha Thammaracha III มหาธรรมราชาที่ 3 (Sai Lüthai ไสลือไท) 1398-1419
9 Maha Thammaracha IV มหาธรรมราชาที่ 4 (Borommapan บรมปาล) 1419-1438

Nedanstående tabell om kungarna i Sukhothai kommer från Wikipedia och skiljer sig en hel del från Wyatts tabell.  
1 Pho Khun Sri Indraditya (Pho Khun Si Inthirathit)
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
1239-1279
2 Pho Khun Ban Mueang (Pho Khun Ban Müang)
พ่อขุนบานเมือง
1279
3 Pho Khun Ram Khamhaeng den Store
(Pho Khun Ramkhamhaeng Maharat) พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
eller Pho Khun Ram Racha
1279-1298
4 Phaya Loethai พญาเลอไท
eller Phraya Loethai พระยาเลอไท
1298-1323
5 Phraya Nguanamthom พระยางั่วนำถม 1323-1347
6 Phra Maha Thammaracha I พระมหาธรรมราชาที่ 1
eller Phaya Lithai ลิไท
1347-1368
7 Phra Maha Thammaracha II พระมหาธรรมราชาที่ 2
eller Phaya Luethai (Lüthai) ลือไท
1368-1399
8 Phra Maha Thammaracha III
พระมหาธรรมราชาที่ 3
eller Sailuethai (Sai Lüthai) ไสลือไท
1400-1419
9 Phra Maha Thammaracha IV
พระมหาธรรมราชาที่ 4
eller Borommapan บรมปาล
1419-1438


Kungarna i Ayutthaya (enligt Wyatt); 

1 Ramathibodi I รามาธิบดีที่ 1 1351-1369
2 Ramesuan ราเมศวร 1369-1370
3 Borommaracha I บรมราชาที่ 1 1370-1388
4 Thong Lan ทองลัน (Thong Chan) 1388
5 Ramesuan (andra regeringsperioden) 1388-1395
6 Ramaracha รามราชา 1395-1409
7 Intharacha I อินทราชา 1409-1424
8 Borommaracha II บรมราชาที่ 2 1424-1448
9 Trailok ไตรโลก (regerade i Ayutthaya) 1448-1463
(regerade i Phitsanulok) 1463-1488
10 Borommaracha III บรมราชาที่ 3
(regerande i Ayutthaya)
1463-1488
11 Intharacha II อินทราชาที่ 2 1488-1491
Nr. 10 och 11 är en och samma person!
12 Ramathibodi II รามาธิบดีีที่ 2 1491-1529
13 Borommaracha IV บรมราชาที่ 4 1529-1533
14 Ratsada รัษฎา 1533-1534
(5 månader)
15 Chairacha ไชยราชา 1534-1547
16 Yot Fa ยอดฟ้า 1547-
juni 1548
17 Khun Worawong ขุนวรวงศ juni-juli 1548
18 Chakkraphat จักรพรรดิ juli 1548-
januari 1569
19 Mahin มหิน januari-augusti 1569
20 Maha Thammaracha I ธรรมราชา
(Somdet Phra Sanphet I สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1)
augusti 1569-
juni 1590
21 Naresuan นเรศวร
(Somdet Phra Sanphet II สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2)
juni 1590-
25 april 1605
22 Ekathotsarot เอกาทศรถ
(Somdet Phra Sanphet III สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3)
25 april 1605-
oktober/november 1611
23 Si Saowaphak ศรีเสาวภาคย์
(Somdet Phra Sanphet IV สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4)
1610-1611?
24 Song Tham (Songtham) ทรงธรรม 1610-11-
13 december 1628
25 Chettha เชษฐา 13 december 1628-
augusti 1629
26 Athittayawong อาทิตยวงศ์ augusti-september 1629
27 Prasat Thong ปราสาททอง
Somdet Phra Sanphet V สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5
september 1629-
7 augusti 1656
28 Chai ไชย
Somdet Phra Sanphet VI สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6
7-8 augusti 1656
29 Suthammaracha สุธรรมราชา
Somdet Phra Sanphet VII สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7
8 augusti-
26 oktober 1656
30 Narai นาราย 26 oktober 1656-
11 juli 1688
31 Phra Phetracha พระเพทราชา 11 juli 1688-
1703
32 Süa เสือ (Phra Suriyenthara Thibodi พระสุริเยนทราธิบดี)
Somdet Phra Sanphet VIII สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
1703-1709
33 Thai Sa ท้ายสระ
Bhumindaraja (Phumintharacha) พระภูมินทราชา
Somdet Phra Sanphet IX สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9
1709-
januari 1733
34 Borommakot บรมโกศ januari 1733-
13 april 1758
35 Uthumphon อุทุมพร 13 april 1758-
maj 1758
36 Suriyat Amarin สุริยามรินทร์
(Somdet Suriyat Amarin สมเด็จพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์)
maj 1758-
7 april 1767


Kungarna i Ayutthaya (enligt Wikipedia); 

Somdet Phra Chao Uthong สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
eller Somdet Phra Ramathibodi I สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
1350-1369
Somdet Phra Ramesuan สมเด็จพระราเมศวร
(första regeringsperioden)
1369-1370
Somdet Phra Borommarachathirat I สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
eller Khun Luang Pha Ngua ขุนหลวงพะงั่ว
1370-1388
Somdet Phra Chao Thong Lan สมเด็จพระทองลัน
eller Chao Thong Chan เจ้าทองจันทร์
1388
Somdet Phra Ramesuan (andra regeringsperioden) 1388-1395
Somdet Phra Rama Ratchathirat สมเด็จพระรามราชาธิราช 1395-1409
Somdet Phra Intha Racha I สมเด็จพระอินทราชา 1409-1424
Somdet Phra Borommarachathirat II สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2
eller Chao Sam Phraya เจ้าสามพระยา
1424-1448
Somdet Phra Boromma Trailokanat สมเด็จพระไตรโลกนาถ 1448-1488
Somdet Phra Borommarachathirat III สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
alternativt Intha Racha II อินทราชาที่ 2
1488-1491
Somdet Phra Ramathibodi II สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
eller Phra Chetthathirat I
1491-1529
Somdet Phra Borommarachathirat IV สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
eller Somdet Phra Borommaracha Nor Buddhankoon (Somdet Phra Borommaracha No Phutthangkun) สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร
1529-1533
Phra Ratsadathirat พระรัษฎา 1533
Somdet Phra Chairacha สมเด็จพระไชยราชา
eller Somdet Phra Chairacha Thirat สมเด็จพระไชยราชาธิราช
1533-1546
Phra Yodfa (Phra Yot Fa) พระยอดฟ้า
eller Phra Keowfa (Kaeo Fa) แก้วฟ้า
1546-1548
Khun Worawongsathirat ขุนวรวงศธิราช 1548
Somdet Phra Maha Chakkraphat สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
eller Phra Chao Chang Pueak พระเจ้าช้างเผือก
1548-1564
Somdet Phra Mahinthrathirat สมเด็จพระมหินทราธิราช 1564-1569
Somdet Phra Maha Thammarachathirat
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
eller Somdet Phra Sanphet I สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1
1569-29 juli 1590
Somdet Phra Naresuan den Store สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
eller Somdet Phra Sanphet II สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2
29 juli 1590-7 april 1605
Somdet Phra Ekathotsarot สมเด็จพระเอกาทศรถ
eller Somdet Phra Sanphet III สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3
25 april 1605-1610
Somdet Phra Si Saowaphak สมเด็จศรีเสาวภาคย์
eller Somdet Phra Sanphet IV สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4
1610-1611
Somdet Phra Songtham สมเด็จพระทรงธรรม 1611-12 december 1628
Somdet Phra Chetthathirat II สมเด็จพระเชษฐาธิราช
eller Somdet Phra Borommaracha II สมเด็จพระบรมราชาที่ 2
1628-1628/1629
Phra Athittayawong พระอาทิตยวงศ์ 1629
Somdet Phra Chao Prasat Thong สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
eller Somdet Phra Sanphet V สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5
1629-1656
Somdet Chao Fa Chai ไชย
eller Somdet Phra Sanphet VI สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6
1656
Somdet Phra Si Suthammaracha สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
eller Somdet Phra Sanphet VII สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7
1656-26 augusti 1656
Somdet Phra Narai den Store สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 26 augusti 1656-11 juli 1688
Somdet Phra Phetracha สมเด็จพระเพทราชา 1688-1703
Somdet Phra Suriyenthrathibodi สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี
eller Somdet Phra Sanphet VIII สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
eller Phra Chao Suea (Phra Chao Süa) พระเจ้าเสือ
1703-1708
Somdet Phra Chao Yu Hua Thai Sa สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ
eller Somdet Phra Sanphet IX สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9
1708-1732
Somdet Phra Chao Yu Hua Borommakot สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 1732-1758
Somdet Phra Chao Uthumphon สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
eller Khun Luang Ha Wat ขุนหลวงหาวัด
1758
Somdet Phra Chao Ekkathat สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ
eller Somdet Phra Chao Yu Hua Phra Thi Nang Suriyat Amarin
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์
1758-7 april 1767

Kungen i Thonburi (Wyatt)

1 Taksin ตากสิน, Phra Chao Krung Thonburi พระเจ้ากรุง ธนบุรี slutet av 1767-6 april 1782


Kungarna i Bangkok (Chakridynastin) (Wyatt)

1 Rama I พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 6 april 1782-7 september 1809
2 Rama II พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 7 september 1809-21 juli 1824
3 Rama III พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 21 juli 1824-3 april 1851
4 Rama IV (Mongkut มงกุฎ)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
3 april 1851-1 oktober 1868
5 Rama V (Chulalongkorn จุฬาลงกรณ์)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 oktober 1868-23 oktober 1910
6 Rama VI (Vajiravudh วชิราวุธ)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 oktober 1910-26 november 1925
7 Rama VII (Prajadhipok ประชาธิปก)
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
26 november 1925-2 mars 1935
8 Rama VIII (Ananda Mahidol อานันทมหิดล)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
2 mars 1935-9 juni 1946
9 Rama IX (Bhumibol Adulyadej ภูมิพลอดุลยเดช)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
9 juni 1946-


Kungarna i Lan Na (Wyatt)

1 Mengrai เม็งราย (eller มังราย)
(Wyatt använder namnet Mangrai)
1259-1317
(från 1292 i Chiang Mai)
2 Chai Songkhram ไชยสงคราม 1317-1318
3 Saen Phu แสนภู (första regentperioden) 1318-1319
4 Khrüa เครือ 1319-1322
5 Nam Thuam น้ำท่วม 1322-1324
6 Saen Phu (andra regentperioden) 1324-1328
7 Kham Fu คำฟู 1328-1337
8 Pha Yu ผายู 1345-1355
9 Kü Na กือนา 1367-1385
10 Saen Müang Ma แสนเมืองมา 1385-1401
11 Sam Fang Kaen สามฝั่งแกน 1401-1441
12 Tilokaracha ติโลกราช 19 maj 1442-27 maj 1487
13 Yot Chiang Rai ยอดเชียงราย 1487-18 juli 1495
14 Müang Kaeo เมืองแก้ว 1495-7 februari 1526
15 Ket Chettharat เกษเชษฐาราช
(första regentperioden)
1526-1538
16 Chai (Sai ซาย) 1538-1543
17 Ket Chettharat (andra regentperioden) 1543-1545
18 Drottning Chiraprapha จิรประภา 25 juni 1545-1546
19 Xetthathilat (från Lan Xang) เชษฐาธิราช
(Wyatt använder namnet Setthathirat)
17 juli 1546-20 augusti 1547
20 Mae Ku แม่กุ (Phra Mekuti พระเมกุฎิ)
(Wyatt använder namnet Phra Mekutawisutthiwong)
9 maj 1551-1564
21 Drottning Wisutthithewi วิสุทธิเทวี
(under burmesisk överhöghet)
1564-1578
22 Tharawadi Min 1578-1607
23 Två söner till nr. 22? 1607-1613
24 Thadogyaw 1613-1615
25 Si Song Müang 1615-1631
26 PhayaThipphanet พญาทิพเนตร
(Wyatt använder namnet Phraya Thipphanet).
Phaya Luang Thipphanet พญาหลวงทิพเนตร
1631-1659
27 Regenten av Phrae 1659-1672
28 Ingsemang อึ้งแซะ (burmes) 1672-1675
29 Chephutarai เจพูตราย (burmes) 1675-1707
30 Mangraenara มังแรนร่า (burmes) 1707-1727
31 Thep Sing เทพสิงห์ (rebell) 1727
32 Ong Kham องค์ดำ 1727-1759
33 Chan จันทร์ 1759-1761
34 Khi Hut ขี้หุด 27 april 1761-1762
35 Abhayagamani อภัยคามินี (burmes) 1762-1768
36 Moyagamani มะยุง่วน (burmes) 1768-1771
Uppror i Lan Na 1771-1774


Chao av Chiang Mai (Wyatt)

1 Kawila กาวิละ
(Wyatt använder namnet Kavila)
(1775-1781 i Lampang)
1781-1816
2 Thammalangka ธรรมลังกา 1816-1821
3 Kham Fan คำฝั้น 1822-1825
4 Phutthawong พุทธวงศ์ 1826-1846
5 Mahawong มหาวงศ์ 1846-1854
6 Kawilorot กาวิโลรส
(Wyatt använder namnet Kavilorot)
1856-1870
7 Inthanon อินทนนท์
(Wyatt använder namnet Intanon)
1871-1897
8 Suriyawong สุริยวงษ 1901-1911
9 In Kaeo อินแก้ว 1911-1939
Denna artikel senast uppdaterad: 2018-05-01, 14.29
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.