Forntid - Thailand och omkringliggande länder före och under taifolkens ankomst
Den fortsatta kungaföljden i Angkor

Efter Suryavarman I regerade kung Udayadityavarman II (Uthaithitworaman 2) อุทัยทิตย์วรมัน 2 (r. 1050-1066). Under hans regeringstid utsattes han för flera upprorsförsök 1051 och 1065.

Udayadityavarman II efterträddes av sin yngre bror som blev till kung Harshavarman III (Hansaworaman 3) หรรษวรมัน 3 (r. 1066-1080). Åren 1074-1080 invaderades khmerriket av Champa som intog khmerernas starka fäste i staden Sambor Prei Kuk.

Harshavarman III:s regeringstid präglades av interna uppror som han till sist inte kunde hantera. Harshavarman III blev därmed den siste i sin dynasti.

Efter Harshavarman III finns det källor som talar om en kung vid namn Nripatindravarman [thai? svår] (r. 1080-1113). Men de flesta av källorna talar i stället om kung Jayavarman VI (Chaiworaman 6) ชัยวรมัน 6 (r. 1090-1107), som kan ha regerat samtidigt. Men Jayavarman VI kanske aldrig regerade från Angkor. Det var Jayavarman VI som byggde det tidigare omtalade templet Prasat Hin Phimai i dagens Thailand.

Jayavarman VI var en usurpator som kom från området Phimai i dagens thailändska provins Nakhon Ratchasima. Förmodligen fick han kriga i många år mot de som var lojala mot Harshavarman III och hans dynasti. Nripatindravarman kan ha tillhört denna dynasti och varit rättmätig tronföljare.

Jayavarman VI har fått äran att ha låtit bygga Prasat Hin Phimai och han fick följande efterföljare;

Dharanindravarman I (Thoranintharaworaman 1) ธรณินทรวรมัน 1 (r. 1107-1113) som var en äldre bror till Jayavarman VI. Han blev mördad och ersatt av sin brorsonson.

Han blev känd som Suryavarman II (Suriyaworaman 2) สุริยวรมัน 2 (r. 1113-1145) och har fått äran att ha börjat bygga Angkor Vat, som han lät tillägna guden Vishnu.

Kort tid efter sin kröning i 1113 inledde Suryavarman II militära kampanjer och hans första mål var en attack mot Champa. Men hans militära kampanjer var sällan särskilt framgångsrika. Anledningen till anfallet på Champa var kanske att han ville få bättre tillgång till marina handelsvägar.

Då det vietnamesiska riket Dai Viet (Tai Wiat) ไตเวียด tillät flyktingar från Champa att fly i säkerhet på sitt territorium anföll Suryavarman II också Dai Viet. Men anfallet misslyckades.

1131 tvingade Suryavarman II Champa att bidra med soldater till ännu ett misslyckat anfall på Dai Viet. Du kan läsa mera om Dai Viet litet längre fram i artikeln ”Vietnam.”

Chamkungen Jaya Indravarman III (Phra Chao Chaiyaintharaworaman 3) พระเจ้าชัยอินทรวรมันที่ 3 (r. 1139-1145) valde därför att betala tribut till Dai Viet i stället för till Angkor och Suryavarman II invaderade därför Champa ännu en gång och intog huvudstaden Vijaya 1145. Därefter försvann denne chamkung helt enkelt ur historien.

Jag har tidigare skrivit att khmererna sedan ockuperade Champa fram till 1149 då Champa uppenbart återigen blev självständigt. Därefter talar mina källor om en ny misslyckad khmerinvasion 1150, alternativt 1153. Eller handlade det möjligen om två invasionsförsök?

Dharanindravarman II (Thoranintharaworaman 2) ธรณินทรวรมัน 2 (r. 1150-1156) var en kusin till den tidigare kungen Suryavarman II. Observera att denne kung saknas i en del källor!

Yasovarman II (Yasoworaman 2) ยโศวรมัน 2 (r. 1156-1165) störtades och avrättades och bakom detta stod Yasovarman II:s efterträdare Tribhuvanadityavarman (Triphuwathityaworaman) ตรีภูวนาทิตยวรมัน (r. 1165-1177).

Tribhuvanadityavarman tvingades kuva flera upprorsförsök av lojala supportrar till den mördade Yasovarman II, men han lyckades behålla tronen ända intill grannriket Champa anföll och invaderade Angkorriket 1177 och anföll huvudstaden Angkor 1178. Tribhuvanadityavarman skall ha blivit avrättad av ockupanterna 1177.

Under perioden 1178-1181 fanns det därför ingen kambodjansk kung. Men det kommer jag att berätta mera om i artikeln "Champa," litet längre fram i detta avsnitt.

Det kan ha varit en självständig kung från Lopburi som 1167 lämnade efter sig en inskription vid Nakhon Sawan นครสวรรค์ i nuvarande Thailand. Denne kung är känd som kung Dharmacoka (Thammasok) ธรรมโศก.


(Provinsen Nakhon Sawan)

Staden Nakhon Sawan och dess omgivning har en rad gamla namn såsom Paknam Pho (Mueang Paknam Pho) เมืองปากน้ำโพ, Mueang Si Khwae เมืองสี่แคว, Mueang Phrabang เมืองพระบาง, Pak Phrabang ปากพระบาง, Mueang Phangkha เมืองพังคา eller Nakhon Phangkha นครพังคา och Mueang Chon Tawan เมืองชอนตะวัน.

Det kan vara intressant att veta att där floderna Ping (Maenam Ping) แม่น้ำปิง, eller Raming (Maenam Raming) แม่น้ำระมิงค์ som var flodens gamla namn, och floden Nan (Maenam Nan) แม่น้ำน่าน flyter samman vid Paknam Pho bildas Chaophrayafloden.


(Chaophrayafloden med bifloder)

Khmerkungen Jayavarman VII (Chayworaman 7) ชัยวรมัน 7 (r. 1181-1218) återetablerade Angkors herradöme över centrala nuvarande Thailand före 1180 och kanske utvidgade han även sitt territorium en bit ner på Malackahalvön. Jayavarman VII var född cirka 1122 och en son till den tidigare kungen Dharanindravarman II.

Det skall nämnas att det var kung Jayavarman VII som lät bygga den berömda staden Angkor Thom (Nakhon Thom) นครธม strax norr om Angkor Vat. Han lät även bygga de berömda khmertemplen Ta Phrom (Prasat Ta Phrom) ปราสาทตาพรหม till sin mammas ära och Preah Khan (Prasat Phra Khan) ปราสาทพระขรรค์ till sin pappas ära.


(Ta Phrom)


Stavningsvarianter och alternativa regeringstider;

Udayadityavarman II; Phra Chao Uthaithitworaman 2 พระเจ้าอุทัยทิตย์วรมันที่ 2.

Harshavarman III; Phra Chao Hansaworaman 3 พระเจ้าหรรษวรมันที่ 3, Sadasivapada (efter hans död), Sadaśivapada.
Alternativ regeringstid för Harshavarman III; cirka 1066-1080, 1066-1089?, 1066/1067-1080, 1066-1090.

Nripatindravarman; Napatindra Varman, Napatindravarman, Noriditdravarman (personnamn), Noriditdravarman Paramakaivalyapada (efter hans död).

Jayavarman VI; Phra Chao Chaiworaman 6 พระเจ้าชัยวรมันที่ 6.
Alternativa regeringstider för Jayavarman VI; 1080-1107, 1080-cirka 1107, 1080-1113?, 1090-1107, ?-1107.

Dharanindravarman; Paramanishkalapada (efter hans död), Phra Chao Thoranintharaworaman 1 พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1.
Alternativ regeringstid för Dharanindravarman I; 1107-1112.

Suryavarman II; Paramavishnuloka (efter hans död), Phra Chao Suriyaworaman 2 พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2, Suriyavarman II.
Alternativ regeringstid för Suryavarman II; 1112-1162, 1113-1145/1150, 1113-minst 1145, 1113-cirka 1150, 113-1150, 1113-minst 1145.

Dai Viet; Anachak Dai Wiat อาณาจักรไดเวียด, Đại Việt, Đại Việt Quốc, Dai Waet ไดแวด, Tai Wiat ไตเวียด, Viet Dai.

Dharanindravarman II; Paramanishkalapada, Phra Chao Thoranintharaworaman 2 พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2.
Alternativ regeringstid för Dharanindravarman II; 1150-1160.

Yasovarman II; Phra Chao Yasoworaman 2 พระเจ้ายโศวรมันที่ 2, Yashovarman II.
Alternativ regeringstid för Yasovarman II; cirka 1150-cirka 1165, cirka 1150-1165, efter 1150-1165, 1150-cirka 1165, 1160-1166 och 1160-1165/1166.

Tribhuvanadityavarman; Phra Chao Tri พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน, Tribhuvanaditya, Tribhuvanāditya.
Alternativ regeringstid för Tribhuvanadityavarman; 1160-1167, cirka 1165-1177, 1165-1177, 1166-1177.)

Nakhon Sawan; Mueang Nakhon Sawan เมืองนครสวรรค์, Nagara Svarga, Nagor Svarga, Nakawn Sawan, Nakawu Sawan, Nakhonsawan, Nakon Sawan, Nakorn Sawan.

Dharmacoka; Phra Choa Si Thammasokkarat พระเจ้าศรีธรรมโศกราช.

Paknam Pho; Paknam Bho, Pak Nam Phau, Pak Nam Po, Paknampo, Paknam-Po Paknam Po, Paknampoh, ปากน้ำโผ่, ปากน้ำโพโผล่.

Mueang Si Khwae; Muang Si Khwae.

Mueang Phrabang; Mueang Phra Bang.

Mueang Phangkha; Mueang Nakhon Phangkha เมืองนครพังค่า, Mueang Phangkha เมืองพังค่า, Nakhon Phangka, Phangkha พังคา.

Mueang Chon Tawan; Muang Chon Tawan.

Pingfloden; Maenam Ping, Mae Ping, Me Phing, Me Ping.

Raming; Mae Raming.

Jayavarman VII; Chaivoraman, Chaiworaman VII, Jayavathon (personnamn), Mahaparamasangata, Mahaparamasaugata, Phra Chao Chaiworaman 7 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7, Yasoriaman VII.
Alternativ regeringstid för Jayavarman VII; 1181-cirka 1215, 1181-1215/1220, 1181-1218?, 1181-cirka 1219, cirka 1181-1218, 1181-1219, 1181-1220?, 1181-cirka 1220, 1182-1201.

Angkor Thom; Angkor-Thom.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-05-26, 19.02
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.