Forntid - Thailand och omkringliggande länder före och under taifolkens ankomst
Monfolket och burmanerna

Burmanerna som börjat anlända till dagens Burma vid vår tideräknings början flyttade på 800-talet in på de konstbevattnade risslätterna i Irrawaddyflodens centrala dalgång, som tidigare byggts upp av mon- och pyufolket.

(Det kan läsa mera om burmanernas kontakt med pyufolket i artikeln ”Pyufolket och burmanerna.”)

På 1050-talet vände sig den burmanske kungen Anawrahta mot syd och monfolkets område. Vid den här tiden var monfolket redan hårt pressade av khmererna.

Enligt traditionen skall expansionen in på monfolkets område ha inträffat under åren 1056-1057. 1057 skall Nakhon Pathom ha belägrats och intagits och därefter lämnats som en ruinstad de kommande hundra åren.

Samma år intogs monfolkets kungarike Thaton ธาตอน och huvudstaden med samma namn. På thai kallas riket Suthammawadi (Anachak Suthammawadi) อาณาจักรสุธรรมวดี eller Sathoem สเทิม. Efter sin framgångsrika kampanj övertog Anawrahta ledningen av monfolket.

Thaton får inte förväxlas med Thaton ท่าตอน i nuvarande norra Thailand. Det burmesiska Thaton ligger norr om Mawlamyine (tidigare känt som Moulmein (Molamloeng) เมาะลำเลิง, eller (Malanaeng) มะละแหม่ง) i jämnhöjd med Sawankhalok สวรรคโลก i dagens Thailand.

Kung Anawrahta återvände till sitt rike Pagan med 30 000 krigsfångar. Bland dessa fanns kungligheter, en mängd buddhistmunkar, hantverkare och framstående arkitekter. Ironiskt nog fick det besegrade monfolket ett väldigt inflytande på sina segerherrar.

Nya stupor som byggdes i Pagan uppfördes nu i monstil, monspråket ersatte pali och sanskrit på de kungliga inskriptionerna och theravadabuddhismen (therawat) เถรวาท blev den rådande religionen i Pagan.

(Se även avsnittet "Buddhismen och den tidiga buddhismens historia" angående sanskrit och buddhismen.)

Monfolkets överlägsna kultur, litterära tradition och theravadabuddhismen förändrade snabbt Pagan från att ha varit ett isolerat och trångsynt rike till ett rike med större visioner. Men samtidigt skall man ha klart för sig att detta var början på en katastrof för monfolket.

Uppgifter om hur många som finns kvar av det ursprungliga monfolket varierar kraftigt. Jag har sett allt från 400 000 till drygt 8 miljoner! En källa säger 800 000 medan monfolket själva säger fem eller sex gånger fler.

Ytterligare en källa talar om 1 130 000 monspråkiga invånare i Burma och mindre än 200 000 i nuvarande Thailand.

Kanske är det så att man ibland inte räknar med de mon som assilmilerats av befolkningen i Burma och som inte längre talar något monspråk.

Hursomhelst så bor de flesta i det långsträckta Tenasserimområdet (Thenatserim) เทนัสเซริม i södra Burma. Namnet ändrades till Tanintharyi 1989.


(Tenasserimkusten)

Men även i Thailand finns en del mon runt Bangkok och vid floden Mae Klongs (Maenam Mae Klong) แม่น้ำแม่กลอง nedre lopp, väster om Bangkok. En del av dem hamnade dock här i modernare tid. Hur detta gick till kan du läsa mera om längre fram.

Det talas om över 100 000 mon i Thailand och det finns också små spridda rester av monfolket i nuvarande norra och nordöstra Thailand. Det handlar om ättlingar till de mon som bott i området ända sedan Dvaravatitiden.

De flesta av dem finns i provinsen Chaiyaphum ชัยภูมิ och ett mindre antal i provinserna Nakhon Ratchasima och Phetchabun เพชรบูรณ์. Folket och deras språk kallas för nyah kur, eller chao bon ชาวบน på thai.


(Chaiyaphum)


(Phetchabun)


Stavningsvarianter;

Thaton; Müang Thaton เมืองธาตอน, Thadon, Tha-tun, Thuwunnabumi.

Suthammawadi; Sadhuim (monspråket), Sudhammapura (pali), Sudharma Vati.

Mawlamyine; Maulmain, Maulmein, Mawlamyaing, Moulmeine, Molamaeng เมาะละแหม่ง.

Sawankhalok; Sawankalok, Sawankaloke, Svargaloka, Swankalok.

Tenasserim; Tanacerin, Tanah Sari (malaj), Tanaosi, Tanao-si ตะนาวศรี, Taninthayi, Tannasary, Tannaw (Tanao) ตะนาว, Tenasery, Tenas Serim, Tenesserim, Thanin Thanyi.

Mae Klong; Maeklong, Mae Khlong, Mae Khlung.

Chaiyaphum; Changwat Chaiyaphum จังหวัดชัยภูมิ.

Phetchabun; Bejrapurana, Changwat Phetchabun จังหวัดเพชรบูรณ์, Petchabun.

Chao bon; Chaobon, Chao-bon.

Denna artikel senast uppdaterad: 2017-05-05, 10.01
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.