Forntid - Thailand och omkringliggande länder före och under taifolkens ankomst
Tambralinga, Langkasuka och andra malajstater

Kungariket Tambralinga blev uppenbart också ett av Malackahalvöns viktigaste riken. Tidiga källor är sällsynta, men riket existerade kanske från 600-talet till 1300-talet. Men det finns källor som säger att riket existerade redan på 100-talet och en annan källa säger att riket varade fram till 1400-talet. Tam eller tambra i namnet Tambralinga betyder röd.

Riket nämns i kinesiska källor och Tambralinga skickade tribut till Kina första gången 616. Tributmissioner skickades också 640, 648, 818, 860 och 873. Man vet också att det skickades diplomatiska missioner till Kina 1014, 1016 och sista gången 1070. Kineserna kallade riket Poling (Pho Ling) โพ-ลิง från och med Tangdynastin till tidigt under Mingdynastin. Många historiker anser att det handlar om ett område tillhörande Srivijaya.

Många forskare identifierar Poling med namnen Maling och Danmaling, som tillhörde riket Srivijaya. Poling låg på den mellersta delen av Malackahalvön som i dag är södra Thailand. Poling kan eventuellt vara identiskt med det rike som kallas Javaka i källor från Sri Lanka (Prathet Si Langka) ประเทศศรีลังกา, Savaka i tamilinskriptioner, Zabag (alternativt Zabaj eller Zabaka) i arabiska källor, eller Tambralingam och Tambralingarath i indiska källor.


(Sri Lanka (grönt))

Rikets centrum låg i området där dagens Nakhon Si Thammarat ligger. Huvudstaden hette Ligor (Liko) ลิกอร์, som senare blev till staden Nakhon Si Thammarat. När buddhistmunkar från Sri Lanka grundade ett kloster här ändrades namnet till Nagara Sri Dhammaraja (den helige dharmakungens stad) på sanskrit. Detta blev i sin tur Nakhon Si Thammarat på thai.

Sri Lanka var före 1972 känt som Ceylon (Silon) ซีลอน, men jag har ändå konsekvent valt att använda namnet Sri Lanka. Det kan också vara bra att veta att en del källor använder namnen kungariket Ligor och kungariket Nakhon Si Thammarat (Anachak Nakhon Si Thammarat) อาณาจักรนครศรีธรรมราช istället för Tambralinga.

Tambralinga skall periodvis ha lytt under khmerriket och uppenbart har det förekommit krigshandlingar mellan Tambralinga och khmerernas Angkor i början av 1000-talet, vilket jag beskrivit i den tidigare artikeln "Angkor och Lopburi." Men det var också i början av 1000-talet som det förefaller som om Tambralinga drog nytta av sina grannars svaghet och blev självständigt.

På slutet av 1100-talet blev Tambralinga självständigt från Srivijaya. På 1200-talet och början av 1300-talet hade Tambralinga ockuperat merparten av den malajiska halvön och blivit en av mäktigaste rikena i Sydostasien. I slutet av 1300-talet kallar siamesiska källor Tambralinga för kungadömet Nakhon Si Thammarat.

Du kan läsa mera om en intressant kung från Tambralinga i de externa länkarna. Hans namn var Chandrabhanu (Phra Chao Chantharaphanu) พระเจ้าจันทรภาณุ (r. 1230-1263).

En rad andra riken på och omkring Malackahalvön nämns också i diverse källor. Här förekommer namn såsom Kedah (Keda) เกดะห์, Langkasuka ลังกาสุกะ, Takkola ตักโกละ, Papphalama (Papphala) ปับผาละ, Pan Pan ปัน ปัน, Raktamartika (Raktamarittika) รักตะมฤติกา och Chi Tu ฉีตู, eller Chia Tho เชียะโท.

Kedah kan ha varit en utlöpare från Srivijaya och Papphalama låg i Peguregionen i Nedre Burma. Takkola låg kanske i närheten av dagens Trang. Någon har identifierat Takkola med Takua Pa ตะกั่วป่า som i dag ligger i provinsen Phang Nga, men detta tar andra källor bestämt avstånd från.

Riket Pan Pan skall ha existerat omkring 200-600-talet någonstans vid de nuvarande malajstaterna Kelantan (Rat Kalantan) รัฐกลันตัน eller Terengganu (Rat Trangkanu) รัฐตรังกานู i dagens norra Malaysia. En annan källa talar om 200-400-talet.


(Delstaten Kelantan i Malysia)


(Delstaten Terengganu i Malaysia)

Ibland kallas riket Raktamartika också för Nakhon Din Daeng นครดินแดง. Din daeng betyder röd jord på thai.

Kinesiska källor kallar en plats eller ett område för Chi-Tu-Guo (Sia Tho (Thu Kwua)) เซี้ยะ-โท้ว (ถู-กวั่ว), vilket skall betyda röd jord. Raktamaritika, som är sanskrit, betyder också röd jord och i en del källor kallas därför riket också den Röda jordens land. Är denna plats identisk med Chia Tu eller Chia Tho som jag nämnt här ovan?


(Provinsen Songkhla)


(Provinsen Pattani)

Raktamaritika skall ha varit ett indiskt präglat buddhistiskt kungarike som kanske låg under inflytande från Chaiya. Även Chi Tu kan ha legat vid Kelantan, men läget är omtvistat. Andra förslag är på gränsen mellan Kelantan och Pahang eller vid Songkhla สงขลา, Pattani ปัตตานี eller Phatthalung.

Hovlivet i Raktamaritika har beskrivits i kinesiska källor. Enligt de kinesiska källorna bestod befolkningen av mon-khmerfolk som kommit från Funan och som efter flera århundraden ersattes av lokala invånare.

Det indiska riket Chola invaderade Tambralinga kort tid efter 1017. Även Srivijaya, Langkasuka, Kedah, Takkola och Papphalama drabbades av indisk invasion. Men här anges året till 1025 och att invasionen genomfördes av kung Rajendra Chola (Phra Chao Rachenthara Chola 1) พระเจ้าราเชนทระโจฬะที่ 1 (r. omkring 1014-omkring 1044).


(Chola omkring 1050)

En del tyder på att Tambralinga var självständigt en bit in på 1130-talet och att riket fungerade som ett viktigt buddhistcentrum, som hade nära kontakter med nuvarande Sri Lanka.

Efter detta kan det ha pågått en kamp om inflytandet på Malackahalvön mellan Sri Lanka, Pagan och Angkor på mitten av 1100-talet, som kan ha resulterat i en burmansk seger. Khmererna kan kortvarigt ha avlöst burmanerna en bit in på 1200-talet.

Ytterligare en stat dominerad av indier hade grundats, enligt kinesiska krönikor, på Malackahalvön tidigt på 100-talet. Detta rikes namn var det ovan nämnda Langkasuka. Riket upplevde en nedgång tidigt på 200-talet då khmerriket Funan expanderade i området, men på 500-talet blomstrade riket åter.

Förutom handel med lokala handelsmän handlade Langkasuka även med kinesiska och indiska handelsmän och riket blev en knutpunkt för fartyg som var på väg till eller från Thailandviken. Langkasuka hade sin blomstringstid på 500-600-talet, men därefter minskade rikets betydelse som handelsplats.

Då Langkasuka upplevde sin uppblomstring började man skicka sändebud till Kina. Det var en kung vid namn Bhagadatta (Phra Chao Phaka Datta) พระเจ้าพากาดัตตา som blev den förste som etablerade kontakt med Kina 515. Därefter skickades ambassader 523, 531 och 568. På 700-talet hamnade Langkasuka förmodligen under kontroll från riket Srivijaya.

Som omtalat ovan blev Langkasuka attackerat av Cholas arméer 1025, under deras kampanj mot Srivijaya, och vid den här tiden verkar Langkasuka inte längre ha varit någon viktig handelsnation. Bidragande till detta kan ha varit att rikets hamn hade slammat igen. Detta indikeras nämligen av att Langkasukas viktigaste ruiner i dag ligger omkring 15 kilometer från havet.

Rikets geografiska placering har varit omdebatterad, men arkeologiska fynd vid Yarang ยะรัง nära Pattani indikerar att det här kan ha legat en stor stad som kan ha tillhört i riket. Staden var via kanaler förbunden med floderna som rann ut i havet.

Langkasuka var liksom Srivijaya ett hindubuddhistiskt kungarike som har beskrivits av kineser som reste i området och den mest berömda av dessa var den tidigare omtalade kinesiska buddhistmunken Yiying.

På 1100-talet blev Langkasuka en tributstat till Srivijaya och på 1400-talet upphörde riket att existera och ersattes av kungariket Pattani. Det finns en del historiker som menar att Langkasukas huvudstad kan ha varit föregångaren till staden Pattani och kungadömet med samma namn. I nästa artikel kan du läsa mer om konungariket Pattani.

Den malajiska krönikan Hikayat Merong Mahawangsa uppger också att det mycket tidigt grundades en stat nära Kedah i nordvästra delen av nuvarande Malaysia. Fursten som grundade detta rike kallade landet Langkasuka. Men alla andra källor indikerar att Langkasuka och det gamla Kedah var två olika riken. Langkasuka låg på Malackahalvöns nordöstra sida och Kedah på nordvästra sidan.


Stavningsvarianter;

Sri Lanka; Helabima, Lanka-dpa, Lanka-dvipa, Lankadvipa, Lanka-dvpa, Shri-La, Shri Lanka.

Ligor; Lagor, Lakon, Ligoan, Ligour, Likor, Lygoar.

Ceylon; Ceilan, Ceilán (spanska), Ceilão (portugisiska), Ceylan, Salike, Seelan, Selon (franska), Serandib, Serendip, Serendivis, Seylon, Sielen Diva, Zeilan (holländska).

Chandrabhanu; Chandra Banu, Chandrabhanu Sridhamaraja.

Kedah; Anda-Kataha, Kadaram, Kalah, Kataha, Kataha-dvipa, Kataha-nagara, Keddha, Queda.

Langkasuka; Lang-jia-shu (kinesiska), Lang-xi-jia (kinesiska), Lang-ya-hsiu (kinesiska), Lang-ya-xiu (kinesiska), Lankasuka, Lengkasuka, Liangshu, Ling-ya-si-jia (kinesiska), Long-ya-xi-jiao (kinesiska), Rat Langkasu รัฐลังกาสุ.

Takkola; Kra Taklola กราตักโลลา, Müang Takkola เมืองตักโกลา, Takola.

Pan Pan; P´an P´an, Pan-pan, Panpan, Phan Phan พันพัน, Rat Phan Phan รัฐผั่น-ผั่น.

Raktamartika; Raktamrittika.

Terengganu; Terangganu, Tereganu, Trengganu, Tringanu, Tringganu.

Chi Tu; Chihtu, Ch-ih-t'u, Chitu, Chi-Tu-Guo, Chitu Guo, Chituguo Ji, Nakhon Sia Tho นครเซี้ยะโท้ว, Sia-tho เซี้ยะ-โท้ว, Tsche T´au.

Songkhla; Cingor (fransmän), Müang Singkhon เมืองสิงขร, Sangora (britter, fransmän), Shinichu (japanerna), Siara, Singgora, Singhala สิงหลา, Singha-la, Singhora, Singor (fransmän), Singkhara Nakhon สิงขรานคร, Singkhon สิงขร, Sing-khon, Singku ซิงกูร์, Singora, Singkora ซิงกอรา, Sing Krol Lar, Song Khla, Songkla, Soncourat (fransmän), Sungkla.

Pattani; Patani, Patania, Patany.

Rajendra Chola; Rajendra I.

Bhagadatta; Bhaga Datta.

Yarang; Yarang; Amphoe Yarang อำเภอยะรัง.

Hikayat Merong Mahawangsa; Hikayat Marong Mahawangsa, Kedah Annals.

Denna artikel senast uppdaterad: 2019-11-14, 13.56
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.