Forntid - Thailand och omkringliggande länder före och under taifolkens ankomst
Vietnam

Vietnamesernas område vid Röda flodens delta och kustslätt, Tonkin (Thonkhin) ทอนคิน, hade ända sedan första århundradet av vår tideräkning styrts som den kinesiska provinsen Annam, eller av vietnamesiska dynastier som mer eller mindre accepterade kinesisk överhöghet.

938 eller 939 hade vietnameserna besegrat kineserna och lyckats bli självständiga. I norra nuvarande Vietnam bildade de ett rike som 967 eller 968 blev känt som Dai Co Viet (Tai Ko Wiat) ไตโกเวียด och 1054-1400 och 1428-1804 som Dai Viet (Tai Wiat) ไตเวียด. Denna stat låg vid Röda flodens delta och kustslätt.

Riket var omringat av Kina i norr, Nanzhao i nordväst och Champa och Angkorriket i söder och sydväst. Rikets norra delar avskildes från direkt kontakt med Kina av framförallt taifolk som bodde i detta område.

1010 etablerade sig en kejsare från Lydynastin (Ratchawong Li) ราชวงศ์หลี i Thang Long (Hanoi). Men även efter självständigheten fortsatte Kina att ha stort inflytande på den vietnamesiska kulturen och sättet att regera landet. Vietnameserna använde till och med det kinesiska skriftsystemet.

De vietnamesiska härskarna har säkert krävt att folken i norr skulle vara neutrala, om de inte kunde kuva dem eller rent av få deras frivilliga stöd. Det var dock inte alltid som de lyckades med detta.

En nunghövding i regionen Cao Bang (Kao Pang) เกาปั่ง längst i norr revolterade och bildade ett självständigt kungadöme här 1038 och hans son förde krig mot både Vietnam och Kina i 15 år. Detta visade vilket hot taifolken kunde bli i framtiden.


(Naturbild från Cao Bang)

Vietnameserna lyckades få till stånd en diplomatisk lösning i norr genom att ingå allianser med de lokala hövdingarna. Dessa allianser befästes genom att hövdingarna fick vietnamesiska "prinsessor" som hustrur. 


Stavningsvarianter;

Tonkin; Bac Bo (vietnamesiska), Tangkiao ตังเกี๋ย, Thongking, Tongkin, Tong King, Tong-King, Tongking, Tonquin.

Dai Co Viet; Dai-Co-Viet.

Dai Viet; Viet Dai.

Cao Bang; Cao-bang, Cao Bằng.

Denna artikel senast uppdaterad: 2017-02-20, 17.48
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.