Forntid - Thailand och omkringliggande länder före och under taifolkens ankomst
Konungariket Pattani

Kungadömet Pattani (Anachak Pattani) อาณาจักรปัตตานี, eller sultanatet Pattani, omfattade ungefär dagens thailändska provinser Pattani, Yala, Narathiwat och en stor del av norra moderna Malaysia.

Den malajiska stavningen av Pattani är Patani, men för att undgå eventuella missförstånd har jag konsekvent valt att använda stavningen Pattani.

Pattani blev en del av riket Srivijaya och den malajiska kulturen fick genom Srivijaya stor inverkan på khmerriket och den gamla staden Nakhon Pathom.

Pattani kan ha fått sitt namn och blivit muslimskt på mitten av 1200-talet. Enligt folktron skall namnet Pattani ha kommit till då en kung eller sultan av Pattani vid namn Ismail Shah skall ha ropat "pantai ini!" (som uttalas "pata ni"), vilket betyder ”denna strand” på den lokala dialekten.

En annan källa säger att en shejk Said ชัยคฺ ซาอิด, som förmodligen kom från en liten muslimsk bosättning bestående av handelsmän vid namn Pasai ปาไซ, hade kurerat kungen från en sällsynt hudåkomma. Efter långa förhandlingar och efter ett nytt utbrott av sjukdomen, gick kungen med på att konvertera till islam. Pasai låg i utkanten av Pattani.

En alternativ berättelse säger att kungariket Pattani bildades på 1300-talet. Den lokala historien talar om en fiskare vid namn Pak Tani, som kungen skickade från rikets inre delar för att undersöka kusten. Uppdraget var att hitta en lämplig plats för en bosättning. Efter att ha grundat ett framgångsrikt fiskeläge började andra personer också att bosätta sig här. Platsen växte till ett blomstrande handelscentrum som fortsatte att bära hans namn.

Författarna till malajkrönikan Hikayat Patani (Hikayat Pattani) ฮิกายัต ปัตตานี från 1600-1700-talet hävdar dock att denna historia är osann och stödjer istället versionen som säger att sultanen grundade kungadömet.

Kungariket Pattanis glansdagar varade under en period då fyra drottningar regerade i en följd från 1584. De fyra drottningarna är kända som Ratu Hijau (den gröna drottningen) (Raya Hiyao) รายาฮีเยา (r. 1584-1616), Ratu Biru (den blå drottningen) (Raya Biru) รายาบีรู (r. 1616-1624), Ratu Ungu (den lila drottningen) (Raya Ungu) รายาอูงู (r. 1624-1635) och Ratu Kuning (den gula drottningen) (Raya Kuning) รายากูนิง (r. 1635-1649/88).

Kungarikets ekonomiska och militära styrka ökade så mycket under dessa drottningar att riket kunde klara av fyra stora siamesiska invasioner, med hjälp av det östliga malajiska kungariket Pahang och det sydliga malajiska sultanatet Johor (Yaho) ยะโฮร์.

På slutet av 1200-talet skall kungariket Sukhothai ha ockuperat Nakhon Si Thammarat och dess vasallstater, inklusive Pattani. Men detta är inte specifikt nämnt längre fram i min text. Se även ”Sukhothai och Lan Na,” ”Konungariket Sukhothai,”, artikeln ”Sukhothais territorium.”

Kungariket Ayutthaya skall enligt min källa också ha erövrat Malackahalvön under 1300-talet och Pattani och andra småriken kom att lyda under Ayutthaya. Men förutom att de accepterade sin status som vasaller och att de skulle svära trohet till kungarna i Ayutthaya fick de i hög grad sköta sig själva. Denna erövring av Malackahalvön finns heller inte beskriven längre fram i min text.

Det finns en del fragmentariska bevis för att en del av lokalbefolkningen tidigt hade börjat konvertera till islam. Det finns nämligen rapporter från resor som genomfördes av en man vid namn Ibn Battuta (25 februari 1304-1368/1369) och tidiga portugisiska skildringar som hävdar att Pattani hade en etablerad muslimsk menighet redan innan Malacka (Malaka) มะละกา officiellt konverterade till islam 1413.

Detta indikerar att handelsmän som hade kontakt med andra muslimska platser var de första att konvertera i regionen. Existensen av bosättningen Pasai visar att lokalbefolkningen hade regelbunden kontakt med muslimer.

Under en stor del av 1400-talet använde Ayutthaya sina krafter på att erövra Malackahalvön och speciellt på hamnstaden Malacka, som lydde under sultanatet Malacka.

Ayutthayas suveränitet sträckte sig över Malacka och malajstaterna söder om Nakhon Si Thammarat. Ayutthaya hjälpte till att utveckla och stabilisera regionen och öppnade upp för en lönsam handel i området. Detta lockade till sig fler kinesiska handelsmän som sökte efter speciella varor för den kinesiska marknaden.

På 1500-talet hade Burma blivit en makt att räkna med och under en aggressiv dynasti erövrade burmeserna Chiang Mai och Laos och började kriga mot Ayutthaya. Då Ayutthaya senare föll kan kungariket Pattani tillfälligt ha blivit självständigt.

Kinesiska handelsmän och sjöfararen Zheng He (Choeng Hoe) เจิ้งเหอ (1371-1433/1435), under perioden 1406-1433, spelade en avgörande roll då kungariket Pattani blev ett regionalt handelscentrum. De följdes av portugiserna 1516, japanerna 1592, holländarna 1602, engelsmännen 1612 och malajiska och siamesiska handelsmän som handlade i området.

Många kineser flyttade också till Pattani. De hade kanske inspirerats av landsmannen, piraten och handelsmannen Lin Daoqian (Lim To Khiam) ลิ้มโต๊ะเคี่ยม. I en holländsk rapport från 1603 av Jacob Corneliszoon van Neck จาคอบ ฟาน เน็ก (1564-8 mars 1638) hävdade han att det fanns lika många kineser som malajer i Pattani och att de stod för merparten av handelsverksamheten.

Holländarna öppnade ett faktori i Pattani 1603 och detsamma gjorde britterna 1612. Båda nationerna drev sedan en omfattande handel. 1619 blev John Jourdain (1572-1619), som var chef för det brittiska Ostindiska kompaniet i Banten บันเตน, skjuten av holländarna vid Pattani. Det handlade enligt holländarna om ett vådaskott.

Lägg märke till att portugiserna kallade Banten för Bantam บันตัม.

Pattani sågs av europeiska handelsmän som en väg att ta sig in på den kinesiska marknaden. Efter 1620 stängde både holländarna och engelsmännen sina faktorier, men kineserna, japanerna och portugiserna fortsatte en blomstrande handel under större delen av 1600-talet.

Ratu Kunmings död (den gula drottningen) och en siamesisk invasion av Pattani 1688 blev inledningen på en långvarig period av politisk kaos och konflikter i Pattani. Uppgifter om invasionen saknas i min text längre fram. Den politiska oredan gjorde de lokala regenterna oförmögna att stoppa laglösheten i regionen. De flesta av de utländska handelsmännen slutade därför att handla med Pattani.

Hundra år senare anföll burmeserna Ayutthaya ännu en gång och staden föll och Ayutthayariket kollapsade. Pattani passade då på att förklara sig självständigt.

Men Siam återhämtade sig ännu en gång och 1785 skickades en armé för att kuva Pattani. Se även ”Bangkok, Rama I-Rama VII,” ”Bangkok blir huvudstad,” artikeln ”Krig mot Burma 1785.” Pattani besegrades utan större besvär och återupptog därefter sin status som tributstat. Tribut i form av bunga mas (bunga mat) บุหงามาส skickades sedan vart tredje år till Bangkok.

Bunga mas var små träd av guld och silver som traditionellt skickades vart tredje år som tribut till Siam från vasallstaterna på Malackahalvön. När seden uppstod tidsmässigt är litet oklart, men seden upphörde 1909 då området hamnade under brittisk överhöghet. Traditionen med tribut i form av bunga mas hade börjat redan på 1300-talet.


(Bunga mas)

En rad upprorsförsök i Pattani fick dock Bangkok att dela Pattani i sju små marionettkungadömen tidigt på 1800-talet. Britterna erkände siamesisk överhöghet över Pattani i ett traktat från 1909. Yala och Narathiwat fortsatte sedan som separata provinser.


Stavningsvarianter, alternativa regeringstider och alternativa levnadstider;

Kungadömet Pattani; Prathet Pattani ประเทศปัตตานี.

Shejk Said; Sa'id, Shafi'uddin.

Pasai; Kampong Pasai, กัมปงปาไซ, Kampung Pasai.

Ratu Kuning; Raja Kuning.
Alternativ regeringstid för Ratu Kuning; 1635-1688.

Johor; Johore.

Malacka; Melaka, Malacca, Malakka.

Zheng He; Cheang-Ho, Cheng Ho, Zeng He.
Alternativ levnadstid för Zheng He; 1371-1433, 1371-1435.

Lin Daoqian; Lim Toh Khiam, Vintoquián.

Jacob Corneliszoon van Neck; Jacob Cornelisz van Neck, Jacob Cornelius van Neck, Jacob van Neck.
Alternativ levnadstid för Jacob Corneliszoon van Neck; 1564-15 mars 1638.

Bantam; Batam บาตัม (felaktigt?).

Bunga mas; Bunga mat dokmai ngoen dokmai thong บุหงามาส ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง.

Denna artikel senast uppdaterad: 2018-12-29, 12.48
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.