Forntid - Thailand och omkringliggande länder före och under taifolkens ankomst
Tambralinga, Langkasuka och andra malajstater

Riket Tambralinga var uppenbart ett annat av Malackahalvöns viktigaste riken. Enligt en källa existerade riket mellan 100-1300-talet och enligt en annan fram till 1400-talet. Rikets centrum låg i området där dagens Nakhon Si Thammarat ligger. En källa säger att huvudstaden hette Ligor (Liko) ลิกอร์ som senare blev till staden Nakhon Si Thammarat.

(En del källor använder namnen kungariket Ligor och kungariket Nakhon Si Thammarat (Anachak Nakhon Si Thammarat) อาณาจักรนครศรีธรรมราช.)

Riket nämns i kinesiska källor och skall periodvis ha lytt under khmerriket. Men i början av 1000-talet verkar det som om Tambralinga har utnyttjat sina grannars svaghet och blivit självständigt. Uppenbart har det förekommit krigshandlingar mellan Tambralinga och khmerernas Angkor i början av 1000-talet, vilket jag beskrivit tidigare i artikeln ”Angkor och Lopburi."

När buddhistmunkar från Sri Lanka (Prathet Si Langka) ประเทศศรีลังกา senare grundade ett kloster här ändrades namnet Ligor till Nagara Sri Dhammaraja (den helige dharma-kungens stad) på sanskrit. Detta blev i sin tur Nakhon Si Thammarat på thai.


(Sri Lanka (grönt))

Sri Lanka var före 1972 känt som Ceylon (Silon) ซีลอน, men jag har ändå konsekvent valt att använda namnet Sri Lanka.

En rad andra riken på och omkring Malackahalvön nämns också i diverse källor. Här förekommer namn såsom Kedah (Keda) เกดะห์, Tambralinga, Langkasuka ลังกาสุกะ, Takkola ตักโกละ, Papphalama (Papphala) ปับผาละ, Pan Pan ปัน ปัน, Chi Tu ฉีตู eller Chia Tho เชียะโท och Raktamaritika รักตะมฤติกา eller Nakhon Din Daeng นครดินแดง. Din daeng betyder röd jord på thai. Även Chiao Tho betyder röd jord.

Kedah kan ha varit en utlöpare från Srivijaya och Papphalama låg i Peguregionen i Nedre Burma. Takkola låg kanske i närheten av dagens Trang. Någon har identifierat Takkola med Takua Pa ตะกั่วป่า som idag ligger i provinsen Phang Nga, men detta tar andra källor bestämt avstånd från.

Riket Pan Pan skall ha existerat omkring 200-600-talet någonstans vid de nuvarande malajstaterna Kelantan (Rat Kalantan) รัฐกลันตัน eller Terengganu (Rat Trangkanu) รัฐตรังกานู i dagens Malaysia. En annan källa talar om 200-400-talet.


(Provinsen Kelantan)


(Provinsen Terengganu)

Riket Raktamaritika, eller Chi Tu, skall ha varit ett indiskt präglat buddhistiskt kungarike, som kanske låg under inflytande från Chaiya. Även Chi Tu kan ha legat vid Kelantan, men läget är omtvistat. Andra förslag är på gränsen mellan Kelantan och Pahang eller vid Songkhla สงขลา, Pattani ปัตตานี eller Phatthalung.


(Provinsen Songkhla)


(Provinsen Pattani)

Hovlivet i Raktamaritika har beskrivits i kinesiska källor. Enligt de kinesiska källlorna bestod befolkningen av mon-khmer-folk, som kommit från Funan och som efter flera århundraden ersattes av lokala invånare. De kinesiska källorna kallar riket för Chi-Tu-Guo, vilket också betyder röd jord.

Namnet Raktamaritika, som är sanskrit, betyder också röd jord och en del källor kallar därför riket den Röda jordens land. Namnet kan kanske också härledas från Tambralinga där tam också betyder röd. Kan Tambralinga möjligen vara en fortsättning på riket Raktamaritika? Tambralinga, liksom Srivijaya, skickade diplomatiska missioner till Kina 1014 och 1016. Sista gången riket skickade diplomater till Kina var 1070.

Det indiska riket Chola invaderade Tambralinga kort tid efter 1017. Även Srivijaya, Langkasuka, Kedah, Takkola och Papphalama drabbades av indisk invasion. Men en del tyder på att Tambralinga var självständigt en bit in på 1130-talet och att riket fungerade som ett viktigt buddhistcentrum, som hade nära kontakter med nuvarande Sri Lanka.

Efter detta kan det ha pågått en kamp om inflytandet på Malackahalvön mellan Sri Lanka, Pagan och Angkor på mitten av 1100-talet, som kan ha resulterat i en burmansk seger. Khmererna kan kortvarigt ha avlöst burmanerna en bit in på 1200-talet.

Ytterligare en stat dominerad av indier hade enligt kinesiska krönikor grundats på Malackahalvön på 100-talet eller i början av 200-talet före vår tideräkning. Detta rikes namn var det ovan nämnda Langkasuka.

En malajisk krönika uppger också att det i gamla tider grundades en stat nära Kedah i nordvästra delen av nuvarande Malaysia. Fursten som grundade detta rike kallade landet Langkasuka, men mycket tyder på att Langkasuka och det gamla Kedah var två olika riken. Langkasuka låg på Malackahalvöns nordöstra sida och Kedah på den nordvästra sidan.

Det finns en del historiker som menar att Langkasukas huvudstad kan ha varit föregångaren till staden Pattani.


Stavningsvarianter;

Ligor; Lagor, Lakon, Likor, Lygoar.

Kedah; Anda-Kataha, Kadaram, Kalah, Kataha, Kataha-dvipa, Kataha-nagara, Keddha, Queda.

Langkasuka; Lang-ya-hsiu, Lang-ya-xiu, Lankasuka, Lengkasuka, Rat Langkasu รัฐลังกาสุ.

Takkola; Kra Taklola กราตักโลลา, Müang Takkola เมืองตักโกลา.

Pan Pan; P´an P´an, Pan-pan, Panpan, Phan Phan พันพัน, Rat Phan Phan รัฐผั่น-ผั่น.

Chi Tu; Chihtu, Ch-ih-t'u, Chitu, Chi-Tu-Guo, Nakhon Sia Tho นครเซี้ยะโท้ว, Sia-tho เซี้ยะ-โท้ว, Tsche T´au.

Raktamaritika; Raktamrittika.

Terengganu; Terangganu, Trengganu, Tringanu, Tringganu.

Songkhla; Sangora, Siara, Singgora, Singhora, Singkora ซิงกอรา, Singora, Song Khla, Songkla, Sungkla.

Pattani; Patani, Patania, Patany.

Denna artikel senast uppdaterad: 2017-10-07, 12.05
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.