Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Adul Narongsak
Pitak Siams demonstration och efterdyningar (24 november 2012)

Tisdagen den 13 november 2012 sade den mångfärgade gruppens ledare Tul Sithisomwong att medlemmar från hans grupp skulle delta i Pitak Siams planerade demonstration den 24 november. Tul sade att gruppen skulle ställa upp i större antal än under den senaste demonstrationen den 28 oktober då de ville sprida kunskap om regeringens misstag.

Han insisterade på att den mångfärgade gruppen inte hade genomfört sina politiska aktiviteter parallellt med Demokratiska partiet, vilket påståtts. Tidigare hade gruppen motsatt sig många projekt som genomförts då Demokratiska partiet haft makten, sade han.

Armén har 7 650 soldater beredda att hjälpa polisen under helgens demonstrationer, meddelade en armékälla fredagen den 23 november. Direktiven till armén hade kommit från försvarsminister Sukumpol Suwanatat, som under fredagen hade satt upp ett kommandorum på försvarsministeriet för att kunna utvärdera situationen och koordinera sina beslut med andra säkerhetsmyndigheter.

Men så långt möjligt skulle regeringen använda sig av polis för att övervaka Pitak Siams lördagsdemonstration. Centre for the Administration of Peace and Order (CAPO) skulle övervaka demonstrationen. Den nationelle polischefen Adul Saengsingkaew, som var kommendant för CAPO, sade att regeringen inte hade några planer om att skingra demonstranterna och uppmanade sina poliser att visa tålamod under demonstrationen.

Adul försvarade användandet av ISA i de tre tidigare nämnda Bangkokdistrikten. Han menade att myndigheterna då hade bättre kontroll över demonstranterna och allmänhetens säkerhet.

På fredagen uppmanade även försvarsminister Sukumpol Suwanatat folk från att inte delta i lördagens demonstration. Landet är nu på väg framåt och inget skall få detta att spåra ur, sade han. Om demonstrationerna blir fredliga kommer användandet av speciallagarna att avslutas, tillade han.

Sukumpol vägrade att kommentera rapporterna om en möjlig militärkupp och sade att man skulle sluta att tala om detta eftersom det inte skulle bli fler kupper. Han insisterade också på att soldater inte skulle kallas in under lördagens demonstration.


(Kravallpolis står beredd)

Under lördagen genomförde sedan Pitak Siam sin demonstration, som dock inte blev så fredlig som man trott.

Den nationelle polischefen Adul Saengsingkaew framträdde på lördagskvällen den 24 november i TV för att förklara och försvara varför polisen hade använt tårgas mot en del demonstranter. Det handlade om en sammandrabbning mellan kravallpolis och demonstranter vid Makkhawan Rangsan-bron på Ratchadamnoenavenyn under morgonen då både 17 poliser och demonstranter hade skadats.

Polisen hade tidigare upplyst om att demonstranterna bara kunde ta sig till demonstrationsområdet via två officiella vägar. Demonstranterna var förbjudna att ta sig till demonstrationsområdet via Makkhawan Rangsan-bron, då polisen ville förhindra fordon från att ta sig in denna väg och förhindra att inga skjutvapen togs med in till demonstrationsområdet vid Royal Plaza. Här hade uppskattningsvis 5 000 demonstranter samlats redan klockan 08.00.

Morgonens sammandrabbning hade inträffat efter att omkring 500 demonstranter vid Makkhawan Rangsan-bron försökte förhandla med polisen om att öppna avspärrningarna här. Polisen hade vägrat och insisterat på att demonstranterna skulle använda de två officiella ingångarna, berättade Adul Saengsingkaew.

Demonstranterna hade därefter klipps sönder taggtråden och försökt ta sig igenom cementbarrikaderna med hjälp av en sexhjulig lastbil. Då hade kravallpolisen avfyrat tårgas mot dem.

General Adul Saengsingkaew berättade att poliserna hade varnat demonstranterna, innan de använt sig av tårgasen. Polisen hade därefter arresterat fler än 130 demonstranter under sammandrabbningen. Då man visiterade dem hade man hittat 30 patroner, skarpslipade metallföremål och knivar. Under denna sammandrabbning hade sex poliser skadats, tillade han.

Trots det inträffade hade general Adul Saengsingkaew tackat general Boonlert Kaewprasit för att han hållit alla överenskommelser som han gjort med myndigheterna inför demonstrationen.

Lördagens demonstration slutade sent på kvällen och hälsoministeriet rapporterade först att 61 demonstranter och poliser hade skadats under sammandrabbningar vid Makkhawan Rangsan-bron och Mitsakawan-korsningen.

Talesmannen för huvudstadens polisbyrå, generalmajor Adul Narongsak (Adun Narongsak) อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์, berättade att polisen nu sammanlagt hade häktat 137 demonstranter, varav 24 kvinnor. Han sade också att de arresterade hade förts till gränspolisens läger i provinsen Pathum Thani för att förhöras. Han förnekade att polisen hade använt övervåld och menade att man vidtagit korrekta åtgärder mot demonstranterna som struntat i polisens varningar.

Myndigheterna uppskattade att antalet demonstranter hade varit som störst omkring klockan 17.30 och då uppgått till omkring 22 000. Omkring 14 000 hade befunnit sig vid Royal Plaza.

Pitak Siams ledare Boonlert Kaewprasit hade beslutat att avsluta demonstrationen efter sammandrabbningarna. Efter sitt beslut hade han omedelbart ringt upp Adul Saengsingkaew och polischefen överstelöjtnant Kamronwit Thoopkrachang, berättade Boonlert själv.

På söndagsmorgonen försvarade Boonlert sitt beslut om att avsluta demonstrationen. Han berättade också att han hört nyhetsrapporter om att de 137 arresterade demonstranterna nu hade släppts på fri fot.

Uppgiften kom från PAD-advokaten Puangthip Boonsanong (Phuangthip Bunsanong) พวงทิพย์ บุญสนอง och hon berättade också att ingen av de 137 hade åtalats. Förhören med de arresterade hade avslutats omkring klockan 02.00 på söndagsmorgonen och de hade därefter förts till Royal Turf Club där de släpptes.


(Puangthip Boonsanong)

Men det visade sig att en demonstrant inte hade släppts. Det handlade om den man som försökt forcera polisens barrikader med en sexhjulig lastbil. Han hade anklagats för mordförsök efter att ha skadat ett antal poliser. Boonlert sade att Pitak Siam skulle bistå honom med juridisk hjälp. Pitak Siam skulle också hjälpa de som skadats och behandlats på sjukhus.

Boonlert valde att kritisera polisens användande av tårgas under lördagen. Detta hade skrämt mängder av demonstranter från att resa in till Bangkok från provinsen och en del hade enligt honom hindrats av myndigheterna från att ta sig till Bangkok.

Efter att Boonlert hade förklarat demonstrationen för avslutad hade många ringt honom och frågat varför han tagit detta oväntade beslut. "Jag menar att jag tog rätt beslut. Hade demonstrationen fortsatt in på natten hade det funnits risk för våldsamheter och risk för att M79-granater hade avfyrats mot demonstranterna. Jag ville inte se någon dö. Jag är redan mycket ledsen över att folk blivit skadade," sade Boonlert.

Han sade också att polisens hindrande av demonstranterna från att ta sig till demonstrationsområdet via Makkhawan Rangsan-bron var märkligt. Detta då man tidigare hade kommit överens om detta med myndigheterna. Boonlert menade att demonstrationen var ett misslyckande då han inte kunnat hjälpa de som hindrats från att visa sin patriotism. Men han hade inte tappat sugen.

"Jag kanske har tappat ansiktet och värdighet då jag inte kunde mobilisera så många som jag velat, men jag är stolt över att ingen miste livet," tillade han.

Under söndagen rapporterade hälsoministeriet att sammanlagt 82 personer hade skadats lördagens sammandrabbningar och att 22 av dem fortfarande var inlagda på sjukhus. Skadorna bedömdes dock inte som allvarliga och några dödsfall hade inte inträffat.

Läkaren Narong Sahametapat (Narong Sahamethaphat) ณรงค์ สหเมธาพัฒน์, som också var folkhälsoministeriets ständige sekreterare, sade att bland de 82 skadade fanns det 52 civila medborgare (31 män och 21 kvinnor), 29 poliser och 1 soldat.


(Narong Sahametapat)

Måndagen den 26 november blev det känt att Boonlert Kaewprasit hade avgått som ledare för Pitak Siam och han hade också sagt att han inte tänkte medverka till att organisera framtida politiska protester. Boonlert förnekade också på måndagen att han skulle ha tagit emot pengar från Thaksin Shinawatra för att avsluta söndagens demonstration vid Royal Plaza.

"Det gjorde mig ledsen att se polisen skada människor medan de väpnade styrkorna bara stod still och inte gjorde något." Boonlert hävdade också att det fanns fotografier på misstänkta män på hustaken runt Royal Plaza. Han hade fruktat att de planerat att attackera demonstranterna.

Boonlert förklarade också att han skulle skriva en ansökan om att avgå som ordförande för Armed Forces Academies Preparatory School Alumni Foundation, då han inte ville skada organisationen och orsaka ytterligare splittring inom militären.

Boonlert medgav att han hade haft kontakt med armékommendanten, generallöjtnant Paiboon Khumchaya (Phaibun Khumchaya) ไพบูลย์ คุ้มฉายา (21 juni 1955-) och vice arméchefen general Dapong Rattanasuwan under demonstrationen för att utvärdera läget.


(Paiboon Khumchaya)

Trots att han lämnat sin ledarroll sade Boonlert att han ville fortsätta att stödja Pitak Siam och delta i alternativa aktiviteter för att skydda landets viktiga institutioner. Han lovade också att hjälpa de som skadats och arresterats under demonstrationen.

Under måndagen lämnade Pheu Thai-medlemmen och advokaten Singthong Buachum och Pheu Thais advokat Picha Wichitsilp in en anmälan till Dusit-polisen. Den var riktad mot Boonlert Kaewprasit och fem andra personer i samband med lördagsdemonstrationen. De fem övriga var Prasong Soonsiri, Pathompong Kesornsuk, Kaewsan Atipho (Kaeosan Atipho) แก้วสรร อติโพธิ (24 augusti 1951-), Saemdin Lertbut och Tul Sithisomwong.


(Kaewsan Atipho)

De sex anklagades för uppror och olaglig sammankomst och för att ha brutit mot ISA, vilket resulterat i sammandrabbningar där många statstjänstemän och andra personer hade skadats.

En medborgargrupp lämnade på måndagen över en begäran där man bad antikorruptionskommissionen (NACC) att vidta juridiska åtgärder mot premiärministern, kabinettet och polischefen för felaktig användning av Internal Security Act (ISA) då man handskades med Pitak Siams demonstration.

Begäran hade lämnats in av Bovorn Yasinthorn (Bowon Yasinthon) บวร ยสินทร, som var ordförande för en grupp kallad Group of Village Volunteers for the Protection of Three Institutions. I begäran sades det att användandet av ISA måste följa internationell praxis för att inte kränka folkets rättigheter och friheter.


(Bovorn Yasinthorn)

Den 24 november hade lagen använts på ett sätt som skapat panik bland allmänheten och hade dessutom använts för att störa demonstrationen, vilket resulterat i våldsamma incidenter där 82 personer hade skadats, menade gruppen.

Under tisdagen den 27 november försökte polistalesmannen Piya Uthayo mäkla fred med pressen. Detta efter protester mot att två fotografer hade arresterats av polisen under lördagens sammandrabbning på Makkhawan Rangsan-bron. Media menade att polisen hade använt övervåld och hotat mediefolks rätt att arbeta fritt.

Piya Uthayo förnekade att han skulle ha sagt att de två kameramännen hade arresterats "för att de hade dokumenterat en våldsam incident och därmed hade kränkt de mänskliga rättigheterna." Han hävdade att de två männen inte hade arresterats på grund av sitt arbete och kallade det hela ett "missförstånd." Han lämnade över ett förklarande brev till media tillsammans med en CD som innehöll en intervju med honom och fotografier från demonstrationen.

"Jag vill ännu en gång försäkra att polisen respekterar alla medlemmar från pressen," sade Piya. "Jag försäkrar att vi tar ansvar för alla kommentarer i våra uttalanden och att de grundas på fakta och juridiska principer."

De två fotograferna som arresterats var Santi Tehpia (Santi Tepia) สันติ เต๊ะเปีย från ASTV Manager och Thai Public Broadcasting Service (Thai PBS) (Ongkan Krachai Siang Lae Phraephap Satharana Haeng Prathet Thai) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) kameraman Pattanasak Woradet (Phatthanasak Woradet) พัฒนศักดิ์ วรเดช.


(Santi Tehpia)

Santi och Pattanasak berättade att de blivit slagna av polisen som misstog dem för att vara demonstranter från Pitak Siam. De hade släpats till ett av polisens kravallfordon och sedan transporterats till Pathum Thani. De hade försökt visa sina presskort då de låsts in i polisens fordon, men att polisen inte brydde sig om detta. De två hade senare släppts efter att kollegor till dem letat efter dem och gått i god för deras identiteter.

Pattanasak sade också att polisen inte hade utfärdat någon varning innan de använde tårgas mot de regeringsfientliga demonstranterna.

Mediefolk hade ombetts att bära gröna armband, som de fått av det thailändska journalistförbundet (TJA), då de rapporterade från Pitak Siams demonstrationer.

Men de två fotograferna hade istället burit gula armband som de fått av organisatörerna för demonstrationen. Detta innebar att polisen kunde ha misstagit dem för demonstranter som försökte riva barrikaderna. En del av dessa hade nämligen också burit gula armband och pannband.

Polisgeneral Piya berättade att flera demonstranter under demonstrationen hade hävdat att de var från pressen, men att de inte kunnat visa upp någon legitimation. "Den här händelsen får bli en läxa för oss inför nästa operation," sade han. "Sätten att identifiera media måste bli tydligare."

Men det hela slutade inte här. Det thailändska journalistförbundet (TJA) och Thai Broadcast Journalists Association lämnade torsdagen den 29 november över ett brev till Adul Saengsingkaew, där man krävde en undersökning av att minst tre mediefotografer påstod sig ha blivit slagna av polisen under lördagens demonstration. Man ville också ha med representanter från media i denna undersökning.

Förutom de tidigare två nämnda kameramännen Santi Tehpia och Pattanasak Woradet fanns nu också en tredje misshandlad kameraman vid namn Tossarit Wattanarat (Thotsarit Watthanarat) ทศฤทธิ์ วัฒนราษฎร์ från TNews ทีนิวส์. Samtliga tre hade fått skärsår och blåmärken och deras kameror och datorer hade också skadats.

Media ville också att polisen skulle betala kompensation till de mediearbetare som utsatts för polisens "användande av överdrivet våld." De ville också att polisen skulle sätta upp regler för hur man i framtiden skulle handskas med mediefolk vid politiska samlingar. Representanter från medieorganisationerna skulle också få delta i utarbetandet av sådana regler.

Åklagarna vid Dusits distriktsdomstol (San Khwaeng Dusit) ศาลแขวงดุสิต skulle den 7 mars 2013 formellt ha åtalat 127 av de tidigare arresterade demonstranterna. Men domstolen valde att skjuta upp detta till den 9 juni då åklagarna ännu inte var färdiga med att granska utredningsrapporterna.

De 127 demonstranterna hade demonstrerat vid bron Makkhawan Rangsan-bron och flera andra platser, vilket var i strid med ISA (Internal Security Act) som införts av regeringen under perioden 22 november-30 november 2012.


Stavningsvarianter;

Puangthip Boonsanong; Thanai Min ทนายมิ้นท์.

Paiboon Khumchaya; Paiboon Koom-chaya, Paiboon Koomchaya, Paiboon Kumchaya.

Kaewsan Atipho; Kaewsan Atibhoti, Kaewsun Atibodhi.

Bovorn Yasinthorn; Borworn Yasinthorn, Boworn Yasintorn.

Group of Village Volunteers for the Protection of Three Institutions; Network of citizens volunteering to protect the high institution, People's Volunteers Network for Protection of Royal Institution.

Pattanasak Woradet; Pattanasak Woradej.

TNews; T-News Agency.

Dusits distriktsdomstol; Dusit District Court, Dusit Muncipal Court.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-10-25, 15.31
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.