Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Mongkolkit Suksintharanon
Pheua Thai begär en undersökning av påstådd korruption (18 oktober 2012)

Partiet Pheu Thai lämnade torsdagen den 18 oktober 2012 över ett brev till representanthusets antikorruptionskommitté. I brevet bad man om en undersökning av påståendena om att 16 miljarder baht försvunnit från ett regeringsprojekt.

Det handlade om att kompensation för översvämningsdrabbade skulle ha försvunnit och överförts till Hongkong och att en grupp parlamentariker var inblandade. Brevet lämnades över av Pheu Thais talesman Prompong Nopparit till Viroj Pao-in, som var ordförande för antikorruptionskommittén.

Anklagelserna stammade ursprungligen från Mongkolkit Suksintharanon (Mongkhonkit Suksintharanon) มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (25 september 1981-), som var generalsekreterare för något som kallades det nationella nätverket mot korruption (Phakhi Khruea Khai Totan Kan Tucharit Khorapchan Khong Chat) ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติ (ภตช). Nätverkets engelska namn var National Anti-Corruption Network (NACN).

Mongkolkit hävdade att han hört från myndigheterna i Hongkong att pengarna hade frysts för undersökning av misstänkt korruption. Han hävdade också att den tidigare generalsekreteraren, polisöversten Dusadee Arayawuthi (Dutsadi Arayawuthi) ดุษฎี อารยวุฒิ, hade haft vetskap om den påstådda penningöverföringen. Dusadee, som vid den här tiden var vice permanent sekreterare i justitieministeriet, hade dock förnekat Mongkolkits påståenden.


(Dusadee Arayawuthi)

Dusadee, som vid den här tiden var vice permanent sekreterare i justitieministeriet, hade dock förnekat Mongkolkits påståenden.

Prompong sade att både justitieminister Pracha Promnok och kontoret för bekämpning av penningtvätt (AMLO) hade avfärdat påståendena som grundlösa, vilket även Hongkongs myndigheter skulle ha gjort.

Just därför ville Prompong och Pheu Thai att representanthusets antikorruptionskommitté skulle undersöka ärendet. Mongkol, Dusadee och parlamentsmedlemmen för Demokratiska partiet Ong-ard Klampaibul skulle bjudas in för att vittna, sade Prompong.

Prompong sade också att man också bett representanthusets antikorruptionskommitté att undersöka Dusadees påstående om att staten förlorat 60-80 miljarder baht i skatter, efter att betydelsefulla bilhandlare hade undgått importskatter de senaste fyra åren.

Viroj sade att Pheu Thais begäran angående dessa två punkter skulle tas upp för övervägande under dagens möte i kommittén.


Stavningsvarianter;

Representanthusets antikorruptionskommitté; House anti-corruption committee, House committee on Corruption Supression.

Mongkolkit Suksintharanon; Mongkolkit Suksitaranont, Mongkonkit Suksintaranond.

Det nationella nätverket mot korruption; Nation Associate Anti-Corruption Network, Nation Assosiate Anti-Corruption Network.

Dusadee Arayawuthi; Dusadee Arayawuthikul, Dussadee Arayawuthi.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-10-11, 10.41
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.