Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Kittiratt na Ranong
Regeringen vill arbeta för social jämställdhet (14 september 2012)

Regeringen kommer att göra sitt bästa för att lösa problemen med den sociala orättvisan och inkomstklyftorna, sade finansministern och biträdande premiärministern för ekonomiska frågor Kittiratt na Ranong fredagen den 14 september 2012.

Detta uttalande gjorde han under ett seminarium med det engelska namnet Thailand’s Strategy over the Next Two Decades (2013-2032) under the Sufficiency Economy Philosophy.

Kittiratt berättade att regeringen skulle försöka arbeta för ökad jämlikhet och att minska inkomstklyftorna mellan rika och fattiga och då framför allt genom att höja arbetarnas löner. Dessutom ville regeringen understryka den stora betydelse som utländska arbetare hade för den inhemska ekonomin, tillade han.

Under samma seminarium sade den tidigare biträdande premiärministern Surakiart Sathirathai att utformandet av landets strategi för de kommande 20 åren måste ske i harmoni med den globala ekonomin.

Den europeiska skuldkrisen, som förväntades fortgå i minst fem år till, och bildandet av ASEAN Economic Community (AEC) (prachakhom setthakit asian) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 skulle leda till betydande förändringar i regionen, sade Surakiart.

Thailands socioekonomi kommer också att ändras från att ha varit i huvudsak exportberoende till att bli mera beroende av inhemsk konsumtion, tillade han. Surakiart föreslog att det skulle bildas en kommitté som skulle arbeta med en nationell strategi för landets ekonomiska och sociala utveckling.

Denna artikel senast uppdaterad: 2019-05-18, 16.42
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.