Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Yongyuth Wichaidit
Yongyuth Wichaidit avgår som partiledare och parlamentsmedlem (4 oktober 2012)

Yongyuth Wichaidit har avgått som parlamentsmedlem och ledare för Pheu Thai, berättade partitalesmannen Prompong Nopparit torsdagen den 4 oktober 2012.

Prompong sade att Yongyuths beslut, som tagits redan i september, var betydelsefullt. Detta med tanke på att ge partiet möjlighet att rekonstrueras och bereda väg för en ny generations medlemmar att ta över. Detta medan Yongyuth väntade på besked om han skulle få fortsätta att verka som politiker.

Yongyuth hade tidigare avgått från sina dubbla poster som biträdande premiärminister och inrikesminister efter att antikorruptionskommissionen (NACC) kommit fram till att han begått ämbetsbrott i sin handläggning av markköp 2002.

Yongyuth hade godkänt försäljning av bitar av mark i Pathum Thani till fastighetsbolaget Alpine Real Estate Co och Alpine Golf & Sports Club Co. Detta trots att det handlade om mark som egentligen tillhörde ett tempel.

Den tidigare biträdande inrikesministern Sanoh Thienthong hade som tidigare omtalat ägt aktier i de två bolagen och marken hade köpts av Thaksin 1999.

Man hade också försökt åtala Sanoh i Alpine-skandalen, men preskriptionstiden hade gått ut 2010.

Yongyuth var vid tiden för försäljningen vice permanent sekreterare vid inrikesministeriet. Inrikesministeriet hade nu avskedat Yongyuth retroaktivt från 2002.

Bakgrunden till denna historia kan du läsa om i det tidigare avsnittet "Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst," artikeln "Sanoh Thienthong åtalas för maktmissbruk (16 september 2010)." Händelserna med ovan omtalade markaffärer och exploateringen av marken har som tidigare nämnt fått samlingsnamnet Alpine-skandalen.

Prompong berömde Yongyuth då han valt att inte försöka hålla sig fast vid sin poster till varje pris. Hans besked om att avgå var inte menat som ett försök att undgå granskning, sade Prompong.

Onsdagen dagen innan hade Demokratiska partiet begärt, med uppbackning från 62 av sina parlamentsmedlemmar, att representanthusets talman Somsak Kiatsuranont skulle fråga författningsdomstolen om Yongyuth fortfarande var kvalificerad att vara Pheu Thais ledare och medlem i representanthuset.

Måndagen den 8 oktober utsåg Pheu Thais verkställande utskott polisen och generallöjtnanten Viroj Pao-In (Wirot Paoin) วิโรจน์ เปาอินทร์ (7 december 1933-) att verka som tillfällig partiledare. Pheu Thais medlemmar skulle sedan samlas den 30 oktober för att välja en ny partiledare.


(Viroj Pao-In)

Viroj hade tidigare varit medlem i partierna Chart Thai och Thai Citizen party. Han hade tidigare också varit biträdande inrikesminister i Suchinda Kraprayoons regering och biträdande premiärminister i Chuan Leekpais regering.

Thaksins son Panthongtae publicerade lördagen den 13 oktober ett handskrivet brev på Facebook, som hans far hade skrivit till Yongyuth. I brevet lovordade Thaksin Yongyuth för hans uppoffring för partiet. Samtidigt bad Thaksin honom om att fortsätta sitt arbete för partiet.

Enligt en opinionsundersökning utförd av Suan Dusit Poll, som också blev känd under lördagen, var veteranpolitikern Chaturon Chaisang favorit som nästa ledare för Pheu Thai.

Chaturon hade som tidigare omtalat varit ledare för Thai Rak Thai och en viktig medlem i Thaksin Shinawatras regering och fanns med bland de 111 politiker som nyligen blivit av med sitt femåriga förbud om att verka politiskt.

Opinionsinstitutets undersökare från Suan Dusit Rajabhat University gav inga detaljer om när undersökningen hade genomförts eller hur många personer som tillfrågats.

De sade att 25.58 procent av de tillfrågade menade att Chaturon var den bäst lämpade personen att efterträda Yongyuth Wichaidit. Men Chaturon hade inte velat avslöja om han tänkte kandidera till posten. 23.59 procent av de tillfrågade föredrog den tillfällige partiledaren Viroj Pao-in.

Phumtham Vejjayachai kom på tredje plats med 22.26 procent, följd av transportminister Charupong Ruangsuwan (Charuphong Rueangsuwan) จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (15 augusti 1946-) med 15.61 procent och den tidigare nationelle polischefen Priewpan Damapong med 12.96 procent.


(Charupong Ruangsuwan)

Enligt källor i partiet ansågs Priewpan ha goda förutsättningar och kvalifikationer för jobbet, men han hade ännu inte ansökt om medlemskap i Pheu Thai.


Stavningsvarianter;

Viroj Pao-In; Wirote Pao-in.

Charupong Ruangsuwan; Jarupong Ruangsuwan.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-10-17, 11.07
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.