Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Gothom Areeya
Angående en folkomröstning om författningen (10 september 2012)

Måndagen den 10 september 2012 uttalade sig regeringens gemensamma kommitté, som tillsatts för att studera författningen från 2007. Man kommenterade då att författningsdomstolens åsikt, om att det behövdes en folkomröstning om författningen skulle omarbetas i sin helhet, bara var en rekommendation och inte juridiskt bindande. Men även om det bara var en rekommendation så var det viktigt att lyssna på domstolens synpunkter.

Den 11 man stora kommittén, under ledning av Pokin Polakul, hade ännu inte bestämt sig för om man skulle arbeta vidare mot en tredje och sista runda i parlamentet, angående den kontroversiella motionen om författningsändringar.

Pokin sade att kommittén skulle överväga tre viktiga punkter om hur man eventuellt kunde gå vidare med den kontroversiella motionen. Man skulle titta på möjligheten om folket kunde få delta i utarbetandet av den nya författningen, man skulle se om det var möjligt att fortsätta med författningsändringarna efter den författningsdomstolens föreslagna folkomröstning och man skulle se över vilka delar av författningen som borde skrivas om.

Kommittén skulle titta på möjligheten att folket skulle få lov att medverka i utarbetandet av en eventuell ny författning, hur man skulle fortsätta med författningsändringar då den föreslagna folkomröstningen bara var en rekommendation av domstolen och om vilka delar av författningen som borde skrivas om.

Pokin sade att hans panel skulle be om råd från följande fem akademiker;

1. Gothom Areeya (Khothom Ariya) โคทม อารียา (14 september 1943-) som var direktör för Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP) (Sathaban Sitthi Manut Sayachon Lae Santi Sueksa) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา vid Mahidoluniversitetet (Mahawitthayalai Mahidon) มหาวิทยาลัยมหิดล.

2. Wutthisarn Tanchai (Wutthisan Tanchai) วุฒิสาร ตันไชย som var vice generalsekreterare för King Prajadhipok’s Institute (KPI) (Sathaban Phra Pok Klao) สถาบันพระปกเกล้า.


(Wutthisarn Tanchai)

3. Senatorn Direk Thuengfang från Nonthaburi.

4. Somchai Preechasilpakul (Somchai Prichasinlapakun) สมชาย ปรีชาศิลปกุล som var föreläsare i juridik vid Chiang Mais universitet (Mahawitthayalai Chiang Mai) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.


(Somchai Preechasilpakul)

5. Sombat Thamrongthanyawong, som var rektor vid National Institute of Development Administration (NIDA).

Pokin berättade att kommittén skulle skapa en webbsida och en postbox med namnet "Folkets författning", med målet att samla in folkets åsikter om regeringens planer om författningsändringar. Webbsidan och postboxen förväntades vara tillgängliga den 17 september, sade Pokin.

"Vår arbetspanel har som mål att vara färdig [med de föreslagna författningsändringarna] under den här parlamentssessionen," sade Pokin. "Om vi kommer att lyckas beror på den information vi får in [rekommendationer från folket och akademikerna]. Om vi har för bråttom riskerar vi missförstånd och onödiga konflikter."

Måndagen den 24 september berättade kommittén att man bestämt sig för att gå vidare med den tredje och sista behandlingen om författningsändringarna i parlamentet. Detta hade man kommit fram till efter att ha rådfört sig med de fem ovan nämnda akademikerna.


Stavningsvarianter;

Gothom Areeya; Gothom Arya.

Institute of Human Rights and Peace Studies; Center for Human Rights Studies and Social Development (CHRSD), Centre for Peace Studies and Development.

Mahidoluniversitetet; Mahidol University.

Wutthisarn Tanchai; Wuthisarn Tanchai.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-10-17, 11.04
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.