Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Rislager
Thailands rissubvensionsprogram

Pheu Thai hade gått till val med en del populistiska löften. Ett var att köpa upp allt ris som producerades i Thailand till ett fast pris. Staten skulle betala 15 000 baht per ton för vanligt vitt ris och 20 000 baht för jasminris (khao hom mali) ข้าวหอมมะลิ. Detta var ett väsentligt högre pris än tidigare och skulle naturligtvis gynna risbönderna och förbättra deras inkomster.

Detta löfte har jag valt att kalla rissubventionsprogrammet (khrongkan rap chamnam khao) โครงการรับจำนำข้าว, som bland vanligt folk kallades chamnam khao จำนำข้าว.

Man uppskattar antalet risproducerande hushåll i Thailand till omkring 4.8 miljoner, men bara cirka 2.2 miljoner hade deltagit i projektet.

I augusti 2013 fanns det 17 miljoner ton osålt ris i lager i Thailand. Riset härstammade från tre skördar åren 2011-2013. Under 2012 och fram till augusti 2013 hade det bara sålts 6.6 miljoner ton.

Kina hade i augusti 2013 90 miljoner ton i lager och i Indien fanns det omkring 30-35 miljoner ton i lager. Detta påstods vara ett nytt lagerrekord för ris i världen.

Regeringen drabbades av stora problem i förbindelse med rissubvensionsprogrammet. Marknadspriset var på väg ner och vanligt vitt ris kostade i augusti 2013 bara omkring 8000-9000 baht per ton för, vilket var långt under det garanterade statliga inköpspriset.

Därför försökte Thailands risexporterande företag att vänta ut marknaden för ett högre pris. Nya skördar mellan oktober 2013 och februari 2014 förväntades tillföra ytterligare 7-8 miljoner ton till lagren.

Kvaliteten på riset gynnades naturligtvis inte av lagerhållningen och hela projektet beskylldes för omfattande korruption i alla led. Även premiärminister Yingluck Shinawatra anklagades för misskötsel av programmet. Beskyllningar är fortfarande inte ledda i bevis och möjliga rättegångar väntar.

Eftersom marknadspriset förväntades fortsätta att vara lågt beroende på de stora lagren i världen var den thailändska regeringen tvungen att omförhandlat inköpspriset. I augusti 2013 förhandlades det om 12 000 baht per ton för vanligt vitt ris. För att lagret inte skulle växa ytterligare ville man också begränsa mängden ris per produktionsenhet till ett maximalt värde på 500 000 baht eller cirka 40 ton.

Försöket att manipulera världsmarknadspriset genom att köpa upp och lagra stora kvantiteter ris ledde inte till önskat resultat. Att Indien plötsligt lyfte sitt exportförbud, en vecka efter att Thailand bestämt sig för att lagra sitt, borde kanske inte ha kommit som en överraskning. Marknaden översköljdes plötsligt av 10 miljoner ton indiskt ris och priset gick inte oväntat ner istället för upp.

Mjöldagg, fågel- och råttspillning, mögel, bekämpningsmedel och allmänt dålig renhållning blev en anledning till att folk började prata om att man blev sjuk av att äta ris som lagrats under lång tid.

I ett försök att motbevisa detta och ta död på ryktena visade sig premiärminister Yingluck Shinawatra, folkhälsominister Pradit Sintawanarong (Pradit Sinthawanarong) ประดิษฐ สินธวณรงค์ (19 juli 1959-) och biträdande handelsminister Yanyong Phuangrach (Yanyong Phuangrat) ยรรยง พวงราช (14 april 1952-) offentligt där de åt en portion kokt lagrat ris.


(Pradit Sintawanarong)


(Yanyong Phuangrach)

Detta gjorde de den 18 juli på ett rislager i Ayutthaya tillhörande företaget Charoen Pokphand Group (CP) (Khrüa Charoen Phokkhaphan) เครือเจริญโภคภัณฑ์.

Även om riset just på detta lager inte innehöll några farliga mängder av bekämpningsmedel kanske det såg annorlunda ut på andra håll. Med tanke på det stora antalet lagerlokaler var det förmodligen mycket svårt för regeringen att kontrollera dessa.

Försöket att genomföra ett så omfattande projekt som rissubvensionsprogrammet blev till sist övermäktigt för regeringen. Mängden ris och det stora antalet människor involverade i projektet gick helt enkelt inte att kontrollera.

Risbonden lämnade in sitt ris till en uppsamlingsplats i närheten av där det skördats. Uppsamlingsplatsen såg till att riset kom till en rispoleringsfabrik (rong si khao) โรงสีข้าว där det polerades och eventuellt förpackades. Från rispoleringsfabrikerna kördes sedan riset till lagringslokaler.

Den statliga utbetalningen för riset sköttes av mellanhänder då det var omöjligt för de statliga myndigheterna att sköta hela 2.2 miljoner utbetalningar. Ofta sköttes betalningen av rispoleringsfabrikerna eller av ägarna av lagerlokalerna. Ett mindre antal stora risexportörer kunde sedan köpa riset från staten, som redan betalat bönderna i förskott.

En del skrupelfria ägare av lagerlokaler eller rispoleringsfabrikerna köpte sedan billigt ris av lägre kvalitet från olika håll. En del av det lagrade riset byttes sedan ut mot det billiga riset, som gömdes långt inne bland den stora mängden legalt ris för att försvåra upptäckt vid en ytlig inspektion. Det utbytta riset såldes sedan privat och pengarna hamnade i bedragarnas fickor.

Att det kunde gå till som ovan beskrivet berättade Demokratiska partiets parlamentsledamot Warong Dechgitvigrom (Warong Detkitwikrom) วรงค์ เดชกิจวิกรม (1 maj 1961-). Dessutom talades det om att stora mängder ris helt enkelt bara hade "försvunnit."


(Warong Dechgitvigrom)

Innan ris lagras torkas det normalt med skalet som skydd. Kanske torkade man inte riset tillräckligt länge innan riset lagrades beroende på att alla vill ha betalt så fort som möjligt. Fuktigt ris drabbas av mjöldagg och mögel och måste därför behandlas på olika sätt. Ett sätt är att använda sig av gasformiga bekämpningsmedel, vilket är en vanlig metod i Thailand.

När konsumentorganisationen Foundation for Consumers (mun niti phüa phu boriphok) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค lät testa packat ris från Siam Grains Company Limited บริษัท สยามเกรนส์ จำกัด hittade man rester av gasen metylbromid (brommetan) i riset. Food and Drug Administration (FDA) (samnak ngan khana kammakan ahan lae ya) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา beordrade då Siams Grains Co att dra tillbaka sitt ris från butikshyllorna.

Men ytterligare tester visade dock att mängden inte överskred de satta gränsvärdena. Men Siam Grains Co valde ändå att använda en annan gas (hydrogenfosfid) i framtiden som betraktas som mindre ohälsosam.

Det hävdas bland många experter att både metylbromid och hydrogenfosfid är ofarligt eftersom det är flyktiga gaser. När man öppnar en förpackning behandlad med någon av dessa gaser avdunstar det mesta av gasen och ytterligare minskning av koncentrationen sker när riset först förvaras i vatten och sedan kokas.

Hela 128 företag, som tillsammans bildar Thai Rice Packers Association (TRPA) (Samakhom Phu Prakop Kan Khao Thung Thai) สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย, har utlovat en ersättning på 20 miljoner baht om någon i en familj skulle drabbas av dödsfall orsakat av ris som kommer från något av företagen.

Jordbrukens andel av BNP var vid den här tiden bara 8,6 procent, men sysselsatte 38,2 procent av befolkning. Därmed var cirka 25 miljoner människor sysselsatta i jordbruket och man uppskattade att 18 miljoner, eller 4,8 miljoner hushåll, var risbönder.

Enligt Thailand Development Research Institute (TDRI) (Sataha Ban Wichai Phüa Kan Phatthana Prathet Thai) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) producerade 20 procent av de rikaste bönderna 42 procent av allt ris i landet. De fattigaste bönderna, eller cirka 2.59 miljoner hushåll, producerade inte tillräckligt mycket ris för att bry sig om att delta i rissubvensionsprogrammet.

Den totala risproduktionen på årsbasis var 24-25 miljoner ton varav den inhemska konsumtion uppgick till 10 miljoner ton. Exportsiffrorna borde därför ligga runt 9-11 miljoner ton, men här är det marknaden som bestämmer. Om 549 kilo ris per rai kan anses som en bra skörd tvistas det om, men den siffran gällde för tillfället.

Fredagen den 10 augusti hade biträdande premiärministern och finansministern Kittiratt na Ranong medgett att det förekom korruption i regeringens rissubvensionsprogram. "Korruptionen i rissubvensionsprogrammet har använts av oppositionen för att attackera regeringen, men regeringen har aldrig påstått att programmet är fritt från korruption," sade Kittiratt.

"Det är bra att polisen har arresterat folk som skott sig på rissubvensionsprogrammet i nordöst och jag tror att korruptionen fortfarande är utbredd i detta program." Regeringen har utsett biträdande premiärminister Chalerm Yubamrung för att hjälpa till med att stoppa myglet i systemet, berättade Kittiratt. Kittiratt förnekade också påståenden om att rissubvensionsprogrammet var i strid med världshandelsorganisationens (ong kan kan kha lok) องค์การการค้าโลก (WTO) regler.

Många akademiker har kritiserat regeringens rissubvensionsprogram och sagt att det kommer att skada industrin till ett värde av uppemot 1 miljard baht. De har sagt att det kommer att skada de thailändska risexportörerna, inverka negativt på riskvalitén och förvärra korruptionen.

Under en middag tidigare under veckan, där Federation of Thai Capital Market Organizations (FETCO) (Sapha Thurakit Talat Thun Thai) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย stod för värdskapet, sade den tidigare finansministern Korn Chatikavanij från Demokratiska partiet att rissubvensionsprogrammet härjats av korruption och skadat landet allvarligt.

Kittiratt bemötte Korns kritik med att säga att den prisgaranti som introducerats under Abhisits regim bara hade hjälpt bönderna att sälja sitt ris till marknadspris, medan Pheu Thais rissubvensionsprogram hade möjliggjort för bönderna att tjäna mera pengar. Han sade också att han var beredd att debattera offentligt med vilken akademiker som helst för att bemöta kritiken.


Stavningsvarianter;

Rissubventionsprogrammet; Klongkan lap djamnam kao, Rice pledging scheme, Rice-pledging scheme, Rice price scheme.

Chamnam khao; Djamnam kao.

Pradit Sintawanarong; Pradit Sinthawanarong, Pradit Sinthavanarong.

Yanyong Phuangrach; Yanyong Puangrach.

Charoen Pokphand Group; Charoen Phokphan Group.

Warong Dechgitvigrom; Warong Dejkitvikrom, Warong Dejkijwikrom, Warong Detkitvikrom.

Världshandelsorganisationen; World Trade Organisation (WTO).

Denna artikel senast uppdaterad: 2019-04-01, 10.39
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.