Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Thawil Pliensri
Thawil Pliensri försvarar regeringens handlingar 2010 (23 augusti 2012)

Folk utanför det juridiska systemet försöker hela tiden skylla allt på myndigheterna angående händelserna 2010. Men i själva verket var alla inblandade ansvariga för det som hände. Detta sade rådgivaren vid premiärministerns kansli Thawil Pliensri torsdagen den 23 augusti 2012 under en presskonferens.

Thawil hade tidigare varit generalsekreterare för det nationella säkerhetsrådet (NSC) och generalsekreterare för CRES, som bildats under Abhisits regim. Han hade förflyttats till premiärministerns kansli då Pheu Thai-regeringen tog över.

Thawils omplacering skulle senare få ett rättslig efterspel. Se även artikeln ”Thawil Pliensri och hans post vid NSC,” längre fram.

Thawil hävdade att statstjänstemännen hade skött sina plikter enligt lagen då man skingrade demonstranterna 2010. Man hade då att göra med våldsamma olagliga demonstrationer. Det hade inte utfärdats någon order om att döda någon som det påståtts, sade han.

Thawil sade att statstjänstemännen hade riskerat sina liv och faktiskt förtjänade beröm istället för att anklagas för att ha dödat människor. Alla som var delaktiga i förödelsen skulle dela på ansvaret, tillade han.

Han menade också att om det skulle visa sig att det begåtts några straffbara handlingar i samband med orderna om tillslaget mot demonstranterna skulle ingen komma undan sitt ansvar och detta inkluderade även den tidigare premiärministern Abhisit.

Angående de taktiska order, som omfattade användning av krypskyttar, sade Thawil att det handlade om personer som lydde under kommenderingsorder. Deras identitet får inte läcka ut till allmänheten. Undantag kunde dock göras på begäran av rättsväsendet.

Tidigare hade Suthep Thaugsuban sagt att Abhisit beordrat CRES att inte använda vapen mot demonstranterna och att minimera antalet offer. CRES hade strikt följt Abhisits instruktioner, sade Suthep.

Han hade också sagt att soldaterna inte hade beordrats att skingra demonstranterna den 19 maj 2010. Trupperna hade bara omringat demonstrationsområdet vid Ratchaprasong-korsningen för att skära av förnödenheterna till rödskjortorna och för att förhindra att fler skulle ansluta sig till demonstranterna.

På måndagsmorgonen den 27 augusti 2012 skulle Abhisit Vejjajiva vittna hos departementet för särskilda utredningar (DSI). Det handlade om hans roll som premiärminister under nedslaget av rödskjortornas demonstrationer 2010.

På söndagen sade Abhisit förklarade han att han var beredd att och hade förberett dokumentation om hur hans tidigare regering hade agerat under våldsamheterna 2010 och som visade på vad som verkligen hade hänt.

Han insisterade på att hans regering hade försökt handskas med demonstranterna med mesta möjliga tålamod trots att demonstrationerna var ett klart brott mot författningen. "Jag vill bara bekräfta att Demokratiska partiet aldrig har förhandlat [med Pheu Thai] i detta ärende. Men partiet var förvånat över regeringens försök att skynda på ärendet trots sina tal om försoning."

Det har gjorts försök på att snedvrida information för att lägga skulden på Demokratiska partiet, sade Abhisit. "Men sanningen är att rödskjorteledarna försökte provocera fram användandet av våld [från säkerhetsstyrkorna] och att det funnits en beväpnad militant grupp [som backade upp dem]. Det är bäst att jag inte gör någon bedömning om hur det hela kommer att sluta då jag måste vänta och hur DSI:s utredning kommer att fortlöpa."

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-05-30, 12.01
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.