Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Pokin Polakul
Kommittéerna för författningsändringar (7 augusti 2012)

Partierna i koalitionsregeringen har bildat en gemensam kommitté för att studera eventuella författningsändringar, berättade Pheu Thais Samart Kaewmeechai onsdagen den 1 augusti 2012.

Samart berättade att kommittén som bestod av 11 personer skulle titta på olika problem i förbindelse med regeringens försök att ändra i författningen från 2007. Kommittén skulle sedan avgöra om förslaget till författningsändringar skulle tas upp för en tredje behandling i parlamentet.

Tisdagen den 7 augusti höll kommittén sitt första möte. Pokin Polakul utsågs till ordförande och Pongthep Thepkanjana till vice ordförande. Pokin och Pongthep var som tidigare omtalat gamla styrelsemedlemmar för det upplösta partiet TRT, men deras tidigare förbud att verka politiskt hade nu upphört.

Pokin sade att man under dagens möte hade givit kommitténs medlemmar uppgiften att ta reda på författningsdomstolens uppfattning och de individuella domarnas inställning.

Koalitionsregeringens partiers representanter skulle ge sin syn på domstolens beslut till kommittén vid dess nästa möte den 20 augusti, sade han. Pokin visste inte när hans kommitté skulle bli färdig med sitt uppdrag.

Tisdagen den 28 augusti gick regeringen med på inrikesministeriets förslag om att bilda kommittéer på tre nivåer för att samla in synpunkter från allmänheten angående författningsändringarna. Det skulle finnas en central, en provinsiell och en kommitté på distriktsnivå. Detta berättade regeringens taleskvinna Sansanee Nakpong.

Den centrala kommittén skulle ledas av inrikesminister Yongyuth Wichaidit och skulle fokusera på att förmå folket att delta aktivt i författningsändringarna. Kommittéerna på provins- och distriktsnivå skulle organisera offentliga möten för att ta del av folkets röst i alla byar i landet. Möten skulle också arrangeras i Bangkok.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-10-30, 15.21
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.