Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Chefsdomare Tawee Prachuaplarp
Kokaew Pikulthong kallas till domstolen (juli-september 2012)

Brottmålsdomstolen kommer under måndagen att hålla ett möte med de domare som har hand om terroristmålet mot Pheu Thais parlamentsmedlem Kokaew Pikulthong. De skulle överväga en begäran om att dra tillbaka borgen för Kokaew, sade chefsdomaren Tawee Prachuaplarp (Thawi Prachuaplap) ทวี ประจวบลาภ söndagen den 15 juli 2012.

En begäran om indragen borgen hade lämnats in av Nipit Intarasombat från det Demokratiska partiet. Nipit menade att Kokaew i intervjuer hade uppmanat till oroligheter och varit aggressiv och fientlig mot författningsdomstolens domare.

Kokaew hade uppmanat sina supportrar att ockupera författningsdomstolen om domstolen beslutade att acceptera en begäran som motsatte sig författningsändringarna. Men som bekant blev det inte så.

Tawee sade att Kokaew skulle bli kallad till domstolen för att förklara sig. Domarna skulle därefter sammanträda och avgöra om han gjort sig skyldig till brott mot sina borgensvillkor. Ett beslut skulle fattas före den 1 augusti 2012 då parlamentet åter skulle samlas. I samband med parlamentets öppnande skulle Kokaew nämligen återigen vara skyddad av sin parlamentariska immunitet.

Om Kokaew inte infann sig vid domstolen skulle domstolen dra tillbaka hans borgen, sade Tawee. Han sade även att domarna skulle överväga om övriga UDD-ledare som var fria mot borgen hade brutit mot sina borgensvillkor.

Skulle domstolen dra tillbaka Kokaews borgen och han sätts i fängelse före den 1 augusti skulle han bli frisläppt då parlamentet återupptog sin verksamhet. Det var bara om parlamentets talman gick med på det som man kunde fortsätta att hålla honom internerad.

Måndagen de 16 juli 2012 utfärdade brottmålsdomstolen kallelser till Kokaew Pikulthong och 20 andra medlemmar från UDD. De var kallade torsdagen den 9 augusti, berättade Tawee Prachuaplarp. Bland de kallade fanns Veera Musikapong, Arisman Pongruangrong och Nattawut Saikua.

Onsdagen den 8 augusti berättade UDD-advokaten Winyat Chartmontri att samtliga av de 24 rödskjortor som anklagats för terrorism skulle infinna sig vid domstolen på ett ordnat och samarbetsvilligt sätt under torsdagen för att vittna och få reda på om deras borgen skulle återkallas.

Bland de 24 fanns parlamentsledamöterna Nattawut Saikua, Kokaew Pikulthong, Weng Tojirakarn och Wiphuthalaeng Pattanaphumthai från Pheu Thai. De skulle inte åberopa sin parlamentariska immunitet och hade valt att sköta sitt eget försvar i denna inledande fas, berättade Winyat.

Brottmålsdomstolen har ingen färdigbestämd uppfattning om tillbakadragande av borgen för de 24 rödskjortorna, inklusive Pheu Thais Jatuporn Prompan, utan skulle fatta sitt beslut baserat enbart på det som presenterades för domstolen, förklarade chefsdomare Tawee också under onsdagen.

Med tanke på den bevisning som presenterats fram till nu är det bara några få av rödskjorteledarna som brutit mot sina borgensvillkor, sade han. Tawee sade också att han förväntade att domstolen skulle vara klar med sina beslut före middagstid. Men så blev inte fallet och ett beslut skulle komma först den 22 augusti.

Tawee uttryckte farhågor om att det kunde bli en del säkerhetsproblem om någon eller några av rödskjortorna skulle få sin borgen återkallad. Man var då tvungna att snabbt få dem transporterade till fängelset.

Huvudstadspolisen hade redan börjat sätta upp stålstaket runt domstolsbyggnaden för att ge polisen utrymme varifrån de kunde sköta ordningshållandet. Polisen förväntade att omkring 3 000 supportrar till rödskjortorna skulle samlas vid brottmålsdomstolen under torsdagen.

Torsdagen den 9 augusti infann sig som förväntat de 24 rödskjortorna vid brottmålsdomstolen. Jatuporn Prompan och de 23 andra rödskjortorna anlände till domstolen omkring klockan 09.20. Jatuporn sade att han var beredd att acceptera domstolens beslut oavsett resultatet.

Förutom rödskjortesupportrarna dök det också upp ett antal medlemmar från Demokratiska partiet för att se vem eller vilka av rödskjortorna som skulle få sin borgen indragen. Bland dessa fanns tre parlamentsmedlemmar, Sathit Pitutecha, Siriwan Pratsachaksatru ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู (21 mars 1956-) och Wirat Romyen.

Ordföranden för UDD Thida Thavornseth uppmanade fredagen den 10 augusti sina rödskjortor att ännu en gång lugnt samlas vid brottmålsdomstolen den 22 augusti för att ge sina kollegor stöd. Hon bad också sina anhängare att avstå från att använda högtalare, vilket domstolen krävt.

Thida medgav att hon var speciellt oroad över hur det skulle gå för Yosvaris Chuklom. Hon hoppades att domstolen hade lyssnat noga på Yosvaris förklaring under gårdagens förhör.

UDD:s talesman Worawut Wichaidit menade att förbudet mot användande av högtalare kunde leda till problem med att kontrollera rödskjortorna. Utan högtalare skulle UDD-ledarna inte kunna informera om hur det gick i rättssalen. Om det uppstod något missförstånd skulle det kunna bli svårt att kontrollera folksamlingen, tillade han.

På onsdagseftermiddagen den 22 augusti 2012 kom så brottmålsdomstolen beslut. Av någon anledning, som jag ännu inte riktigt förstår, handlade det nu om beslut angående 19 rödskjorteledare.

Av dessa var det bara Yosvaris Chuklom (Jeng Dokchik) som fick sin borgen återkallad. De övriga fick vara kvar på fri fot, men domstolen förbjöd dem att hålla tal som kunde skapa oro och de belades också med reseförbud. Skälet till Yosvaris indragna borgen var att han kritiserat och förolämpat sju domare från författningsdomstolen.

Under torsdagen den 23 augusti sade Thida att UDD:s advokater höll på att förbereda en ny ansökan om borgen för Yosvaris. Thida hade tillsammans med en grupp UDD-ledare besökt Lak Sis interneringscentrum där man temporärt kvarhöll de som anklagats för politiska brott. Under dagen hade de träffat Yosvaris.

Den 3 september hade en ny begäran om borgen för Yosvaris lämnats in av Winyat Chartmontri och han hade erbjudit en borgenssumma på 600 000 baht. Justitieminister Pracha Promnok och den tidigare biträdande inrikesministern Sermsak Pongpanit hade företrätt Yosvaris i domstolen där de försäkrade att han skulle uppföra sig väl om han blev frisläppt.

Men begäran avslogs onsdagen den 5 september då domstolen menade att det inte fanns tillräckliga garantier för att Yosvaris kunde hålla sina löften och att hjälpte inte att han lovat att skicka ett brev till domarna för att be om ursäkt.

Det skulle senare visa sig att Yosvaris blev anklagad och dömd för majestätsbrott. Se även artikeln "Yosvaris Chuklom döms för majestätsbrott (17 januari 2013)" längre fram!

Torsdagen den 29 november 2012 rapporterades det att Kokaew Pikulthong hade ålagts att infinna sig hos brottmålsdomstolen igen fredagen den 30 november för ytterligare förhör. Detta i förbindelse med en begäran som krävde att hans och ytterligare fyra andra av Pheu Thais parlamentsmedlemmar borgen skulle dras tillbaka.

Denna begäran hade lämnats in av parlamentsmedlemmen Nipit Intarasombat från det Demokratiska partiet, som anklagade de fem parlamentsmedlemmarna från Pheu Thai för brott mot deras borgensvillkor.

De fyra andra parlamentsmedlemmarna var biträdande handelsminister Nattawut Saikua, Weng Tojirakarn, Wiphuthalaeng Pattanaphumthai och Karun Hosakul. Samtliga var närvarande under domstolsförhandlingarna. De fem tillhörde den grupp på 24 personer som anklagats för terrorism i förbindelse med UDD-demonstrationerna 2010.

Nattawut tilläts vittna först. Han använde bara fem minuter för att förklara för domstolen att hans politiska aktiviteter varit lagliga, både under UDD:s demonstrationer och under sina tal.

Då Nipit vittnade sade han att Kokaew den 4 juli i en intervju hade sagt att om författningsdomstolen gick emot regeringens försök att ändra i författningen var detta ett försök på att störta den konstitutionella monarkin enligt sektion 68 i författningen. Rödskjortorna skulle då bege sig ut på gatorna och kämpa enligt principen " öga för öga." Han menade att Kokaew därmed försökte skapa rädsla och splittring bland folket och att det han sagt var ett hot mot författningsdomstolens domare.

Efter detta vittnade Kokaew till sitt försvar. Han framhärdade att han inte hade haft för avsikt att skapa oro och var övertygad om att han inte hade brutit mot sina borgensvillkor. Efter att ha lyssnat på vittnesmålen bad domstolen Kokaew att infinna sig igen under lördagen för vidare förhör och ajournerade därefter förhandlingarna.

Ett antal rödskjortor hade samlats framför domstolen för att visa sitt stöd för de fem parlamentsmedlemmarna. Minst 100 poliser hade utkommenderats för att övervaka ordningen.

Men här finns en källa som säger att brottmålsdomstolen redan på fredagen drog in Kokaew Pikulthongs borgen för att han inte hade följt sina borgensvillkor. Samma källa säger att det nu fanns ytterligare fem rödskjortor som man ville dra in borgen för. Förutom de fyra tidigare nämnda handlade det nu också om Pichet Sukchindathong.

Begäran om att dra in deras borgen avslogs dock av brottmålsdomstolen. Men domstolen lade till ytterligare krav i deras borgensvillkor där man förbjöd dem från att delta i politiska demonstrationer eller lämna landet.

Hur som helst så avslog brottmålsdomstolen tisdagen den 4 december begäran om att Kokaew Pikulthong skulle släppas mot borgen. Kokaew hade låtit sin advokat Jessada Chandee (Chetsada Chandi) เจษฎา จันทร์ดี [född? svår] lämna in ansökan om borgen under morgonen med motiveringen att Kokaew ville delta i hyllningarna av kungen på hans födelsedag och att kunna närvara under ett party vid Government House.


(Jessada Chandee)

Jessada sade också att Kokaew, i egenskap av parlamentsmedlem, hade planerat att delta i en studieresa till bland annat Italien under perioden 8-14 december. Domstolen avslog dock begäran då man menade att det inte fanns några garantier för att han inte skulle upprepa sina överträdelser.


Stavningsvarianter;

Tawee Prachuaplarp; Tawee Prachaublarb.

Siriwan Prasjaksattru; Siriwan Prassajaksattru, Siriwan Pratsachaksatru.

Lak Sis interneringscentrum; Lak Si special prison.

Jessada Chandee; Jesada Chandee.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-10-30, 18.26
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.