Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Domen läses upp i TV
Besvärsinlagan mot författningsändringar (13 juli 2012)

Tisdagen den 22 maj 2012 hade en grupp senatorer lämnat in en begäran till chefsåklagarens kontor och författningsdomstolen där man bad dem om att stoppa förslaget om ändringar av sektion 291 i författningen. De hävdade att detta var grundlagsstridigt.

Gruppen leddes av general Somjate Boonthanom, Somchai Sawaengkarn och Pornpan Boonyarattaphan (Phonphan Bunyayarattaphan) พรพรรณ บุญยรัตพันธุ์ (13 augusti 1940-).


(Pornpan Boonyarattaphan)

Somjate sade att den pågående processen om att ändra i sektion 291 och bilda en författningskommitté för att skriva en helt ny författning var i strid med sektion 68 i författningen då det handlade om att avskaffa hela författningen från 2007.

Representanthuset skulle rösta om författningsändringsförslaget en tredje gång den 5 juni. I sin begäran bad senatorerna chefsåklagarens kontor och författningsdomstolen att beordra ett stopp för processen med författningsändringarna, innan den sista behandlingen i representanthuset.

Fredagen den 13 juli 2012 kom författningsdomstolens beslut att domstolen hade avslagit de fem besvärsinlagorna mot regeringens föreslagna författningsändringar. Röstsiffrorna blev 7-1 för detta beslut. Men det finns källor som säger 8-0!

Domen motiverades med att det inte fanns några bevis för att de föreslagna författningsändringarna hade en dold agenda om att avskaffa den konstitutionella monarkin eller det demokratiska systemet.

Efter domen jublade och vinkade de rödskjortor som samlats framför domstolsbyggnaden och så gjorde även deras kamrater på andra platser då de fick besked om beslutet.

Domstolens generalsekreterare och talesman Pimol Thampitakpong (Phimon Thammaphithakphong) พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ förklarade under fredagen att regeringen kunde fortsätta med sina planerade författningsändringarna i parlamentet.


(Pimol Thampitakpong)

Regeringen kunde också välja att ignorera författningsdomstolens uppmaning om en allmän folkomröstning om man ville förändra författningen i sin helhet. Men regeringen får då acceptera eventuella konsekvenser, sade han.

Pimol fastslog också att domstolen inte hade "beordrat" regeringen att hålla en folkomröstning, vilket var den slutsats som en del kommentatorer hade dragit i samband med domstolsbeskedet.

Uppmaningen var bara en rekommendation då författningen från 2007 hade godkänts i en folkomröstning. Det var därför passande att fråga folket ännu en gång om man ville ha en helt ny författning. Det var upp till parlamentet om man tänkte följa domstolens råd, sade han.

Förespråkarna för en tredje behandling av författningsändringarna i parlamentet kunde fortsätta med en sådan, men parlamentet och talmannen måste ta ansvar för sina handlingar, tillade Pimol.


Stavningsvarianter;

Pimol Thampitakpong; Pimol Thampitakpong, Pimol Thampithakpong.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-11-02, 16.13
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.