Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Karun Hosakul
Karun Hosakul diskvalificeras som parlamentsmedlem (20 juni 2012)

Den 20 juni 2012 rekommenderade valkommissionen att Pheu Thais Karun Hosakul skulle diskvalificeras som parlamentsledamot. Samma dag förklarade Karun att han accepterade valkommissionens beslut.

Rekommendationen grundades på att Karun hade riktat falska anklagelser mot sin rival, Tankhun Jitt-itsara (Thaenkhun Chit-itsara) แทนคุณ จิตต์อิสระ (4 april 1979-) från Demokratiska partiet, under valkampanjen i juni 2011. Detta inför de allmänna valen den 2 juli 2011.


(Tankhun Jitt-itsara)

Detta menades Karun ha gjort under ett kampanjmöte i Don Mueang-området vid marknaden Boon-Anant (Talat Nat Bun Anan) ตลาดนัดบุญอนันต์ den 3 juni 2011 och sedan ännu en gång vid marknaden Kosum Ruamjai (Talat Kosum Ruamchai) ตลาดโกสุมรวมใจ den 12 juni 2011. (Här talar dock en annan källa om juli 2011.)

Efter att ha konsulterat Pheu Thais jurister sade Karun att han inte tänkte överklaga beslutet. Om Högsta domstolens avdelning för valfrågor sedan valde att följa valkommissionens rekommendation sade Karun att det fanns en väl kvalificerad person som med hans stöd kunde ställa upp i ett fyllnadsval.

Pheu Thais talesman Prompong Nopparit sade att Karun skulle fortsätta som parlamentsmedlem fram till dess domstolen tog sig an hans fall och kom med sin slutgiltiga dom. Prompong förklarade att Karun skulle få juridisk hjälp för att sköta sitt försvar.

Den 15 juli 2012 lämnade valkommissionen över sin rekommendation till Högsta domstolens avdelning för valfrågor för ett slutgiltigt besked.

Den 9 maj 2013 var domstolen klar med sitt besked och det visade sig att man valt att följa valkommissionens rekommendation om diskvalificering. Domstolen beordrade därefter valkommissionen att genomföra ett fyllnadsval för att ersätta honom. Domstolen gav också Karun ett femårigt förbud att ställa upp i politiska val.

Det hela slutade inte här utan fick en fortsättning då Tankhun stämde Karun och måndagen den 10 juni 2013 accepterade brottmålsdomstolen att ta upp fallet till rättslig prövning.

Enligt stämningen hade Karun anklagat den tidigare skådespelaren Tankhun för att ha poserat naken i en gay-tidning under valkampanjen 2011. Karun hade också fällt förolämpande kommentarer om Tankhuns förfäder och hade anklagat honom för att ha köpt röster och för att ha fördärvat hans valaffischer.

Domstolen bestämde att förhören med Karun skulle påbörjas den 2 juli.


Stavningsvarianter;

Tankhun Jitt-itsara; Taenkhun Jitt-itsara, Thankhun Jitt-itsara.

Boon-Anant; Boon Anan.

Kosum Ruamjai; Kosumruamjai.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-11-02, 16.12
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.