Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Bannlysningen av de 111 TRT-politikerna upphör (maj 2012)

Tidigare styrelsemedlemmar från det tidigare upplösta partiet Thai Rak Thai Party (TRT) kan helt lagligt utnämnas till ministerposter då deras politiska bannlysning upphör den 30 maj 2012. Detta berättade valkommissionären Sodsri Sattayatham torsdagen den 3 maj 2012.

Sodsri klargjorde också att kabinettsmedlemmar inte behövde vara medlemmar i något politiskt parti och att de 111 bannlysta politikerna därför återigen kunde inneha politiska poster efter den 30 maj. Men om de strävar efter en plats i representanthuset, i något fyllnadsval, måste de ha varit medlemmar i ett politiskt parti i minst 90 dagar före valen, tillade hon.

I händelse av att representanthuset skulle upplösas efter den 30 maj och det skulle utlysas nyval måste de tidigare bannlysta politikerna ha varit medlemmar i ett politiskt parti i minst 30 dagar före valen för att kunna vara valbara, förklarade Sodsri.

Den tidigare viktiga medlemmen av TRT, Sontaya Kunplome, som nu tillhörde koalitionspartiet Phalang Chon (Phak Phalang Chon) พรรคพลังชล, avfärdade ett rykte om att Phalang Chon skulle slås samman med Pheu Thai som grundlöst. Grunden till ett samgående påstods ha varit ett löfte om en kabinettsplats som minister för social utveckling och allmänhetens säkerhet.

Sontaya Kunplome är en son till den tidigare omtalade Somchai Khunpluem. Men de har valt att transkribera sina efternamn på olika sätt.

Den 30 maj skulle de 111 tidigare medlemmarna i TRT bjudas in till en fest för att fira slutet på deras bannlysning. Wichit Plangsrisakul, som var generalsekreterare för det som kallades 111 Thai Rak Thai Foundation (Munlaniti 111 Thai Rak Thai) มูลนิธิ 111 ไทยรักไทย, sade att det var upp till dem själva om de ville delta.

Wichit sade också att de gamla styrelsemedlemmarna från TRT inte krävde några politiska poster eller poster i kabinettet. Vad han visste var att omkring 50-60 av dem tänkte gå med i partiet Pheu Thai. Några tänkte lämna politiken och ägna sig åt sina affärsverksamheter och andra tänkte bilda ett nytt politiskt parti eller gå med i andra redan existerande partier, berättade han.

Onsdagen den 9 maj berättade Pinij Jantarasurin, som var vice ordförande i 111 Thai Rak Thai Foundation, att alla de 111 bannlysta politikerna skulle inviteras till en träff den 16 maj på SC Park Hotel. Här skulle man förbereda aktiviteterna till den ovan omtalade festen. Medlemmar från alla fraktioner, inklusive Newin Chidchob från Bhumjaithai, skulle bli inbjudna till festen.

I en opinionsundersökning tyckte mer än hälften av de tillfrågade att de bannlysta 111 politikerna skulle återgå till politiken efter att bannlysningen upphört. Detta berättade opinionsinstitutet NIDA Poll นิด้าโพล fredagen den 25 maj. Undersökningen hade utförts under perioden 14-24 maj och man hade frågat 1 194 personer i Bangkok.

NIDA Poll rapporterade att 56.11 procent av de tillfrågade ville att de tidigare medlemmarna i TRT skulle fortsätta inom politiken då det handlade om kompetenta personer som kunde hjälpa landet. Återstående 43.55 procent föredrog nya politiker och menade att en återkomst av de gamla inte skulle hjälpa till att minska den sociala konflikten.

Tillfrågade om vilka av de bannlysta politikerna som de helst ville se komma tillbaka svarade 35.26 procent Khunying Sudarat Keyuraphan, 24.46 procent Chaturon Chaisang och 10.47 procent Thaksin Shinawatra.

En annan opinionsundersökning som genomförts av opinionsinstitutet Suan Dustit Poll สวนดุสิตโพล kom dock fram till litet annorlunda siffror. Denna undersökning hade genomförts 12-19 maj och publicerades den 20 maj.

2 592 personer runt om i landet hade svarat på frågor om vem som var deras favoriter bland de 111 bannlysta politikerna. I denna undersökning blev Thaksin Shinawatra den person som flest ville se komma tillbaka till politiken.

Tillfrågade om hur landets politik skulle bli efter bannlysningens slut svarade 47.48 procent att den skulle förbli densamma. 31.89 procent menade att den skulle bli bättre medan 20.63 % trodde att den skulle bli sämre.

På frågan om Pheu Thai skulle stärkas med de bannlystas hjälp svarade 62.38 procent att de trodde detta, medan 37.62 procent trodde att de kunde splittra partiet.


Stavningsvarianter;

Phalang Chon; Palangchon Party.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-04-09, 17.25
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.