Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Aung San Suu Kyi
Myanmar protesterar över namnet Burma (26 januari 2013)

Lördagen den 26 januari 2013 berättade statlig media i Myanmar att man protesterat över att USA:s utrikesministerium fortfarande använde namnet Burma, som var landets gamla namn.

"Myanmar motsätter sig kraftfullt användandet av orden ”Burma”, ”burmesiska regeringen” och ”burmesiska militären” som använts i USA:s ambassads pressmeddelanden och att man inte använder det namn som erkänts av FN och hela det internationella samfundet," sade Myanmars utrikesministerium i ett uttalande.

På torsdagen hade USA:s ambassad i Yangon kritiserat en militär offensiv mot etniska rebeller trots att "den burmesiska regeringen" hade förklarat ett eldupphör den 19 januari.

Jag har tidigare berättat att militärjuntan ändrat landets namn från Burma till Myanmar 1989. Motståndare till militärstyret såsom Aung San Suu Kyi hade dock tidigare gjort en politisk markering genom att fortsätta att använda namnet Burma. Regeringar från många västerländska demokratier, inklusive USA, hade därför valt att följa Aung San Suu Kyis exempel.

Men då en vald regering ersatte juntan 2011 och inledde omfattande politiska reformer har det diplomatiska namnet blivit en mer komplex fråga, vilket Barack Obamas besök i Burma den 19 november 2012 är exempel på.

Under Obamas besök i Myanmar hade presidenten officiellt använt namnet Myanmar, men samma dag hade han gått tillbaka till namnet Burma då han samtalade med Aung San Suu Kyi. Dessa dubbla budskap underlättade inte det diplomatiska arbetet.

Sedan juni 2018 rekommenderar Sveriges språkråd att man numera bör kalla landet för Myanmar och dess invånare myanmarier. Denna rekommendationsändring skulle ses mot den bakgrund att Myanmar nu används alltmer och att namnfrågan inte längre var politiskt känslig.

Namnfrågan har diskuterats livligt ända sedan den dåvarande militärregimen bestämde sig för att döpa om landet från the Socialist Republic of the Union of Burma till the Union of Myanmar.

Militärregimen hävdade att Burma var ett kolonialt namn och ett namn som bar syftade på den burmanska majoritetsbefolkningen. Myanmar å andra sidan skulle vara inkluderande och omfatta alla etniska grupper i landet.

Många bedömare menar dock att detta var en krystad förklaring och historiskt felaktigt. De båda namnen syftar nämligen på samma sak och båda varianterna har förekommit parallellt genom historien.

Författaren Bertil Lintner skriver i sin bok Burmas Historia (Historiska Media, 2014) att det mer högtidliga namnet på landet alltid har varit myanma naingngan, eller staten Myanmar, medan det i vardagstal alltid har kallats bama pyi, det vill säga landet Burma, vilket kan jämföras med Svea Rike respektive Sverige, på svenska.

Språkrådet skriver att vi i Sverige inte brukar byta ut hävdvunna namn utan starka skäl. Vidare skriver man att Burma inte är en svensk namnform utan mer ett importerat namn som är anpassat till engelskan och som också delvis förknippas med det gamla brittiska styret av landet.

Men de brittiska kolonisatörerna hittade inte på namnet Burma. Däremot ritade de Burmas gränser och slog samman ett geografiskt område som tidigare inte hade varit enhetligt styrt eller som varit tidigare självständiga riken. Att området fick nya gränser och en betydande etnisk, språklig, religiös och kulturell mångfald beror till stor del på kolonialismen.

Argumentet att Burma inte är en svensk namnform utan ett kolonialt påhitt blir således bräckligt. Det är ju inte ovanligt att de namn för olika länder som vi använder i svenska språket är importerade exonymer, vilket betyder ortsnamn på ett för orten främmande språk. Landet Japan heter exempelvis Nihon eller Nippon på japanska och ordet Japan antas härstamma från ett engelskt uttal av det kinesiska namnet på landet.

Som en protest mot militärens ensidiga beslut 1989 vägrade flera inom Burmas opposition, människorättsorganisationer, allmänheten och andra stater att acceptera namnändringen. Men med tiden, då landet verkade röra sig i riktningen mot ett mer demokratiskt statsskick, har protesterna mildrats.

Även internationellt och inom FN används namnet Myanmar, även om vissa länder gör en poäng av att fortsatt kalla landet för Burma. Bland dessa finns USA, Storbritannien och Frankrike. EU rekommenderar den något omständliga kompromissen Myanmar/Burma, men hade tills relativt nyligen använt Burma/Myanmar. I officiella EU-dokument kan man hitta lite olika varianter och ganska ofta använder EU enbart Myanmar.

Men den tid då benämningen av landet kunde avslöja vilken ”sida” någon stod på, militärregimens eller demokratikämparnas, är till stor del förbi. Men somliga, inklusive jag själv, fortsätter att använda Burma istället för Myanmar för att ta avstånd från militären och landets ledning.

Bruket av namnet Burma är vanligare i landets minoritetsområden och bland exilburmeser än vad det är i majoritetsområdena, där burmesiska är förstaspråk.

Språkrådets påstående att namnfrågan inte längre är politiskt känslig är en sanning med modifikation. När militärregimen ändrade namn på landet ändrades även ortsnamn och namnen på delstaterna/regionerna. Bertil Lintner påpekar att en del ortsnamn som förr hade en viss betydelse på det lokala språket, i dag helt saknar betydelse på det nya, mer burmesiskt klingande namnet.

Detta kan ses som ett led i den burmanisering som länge varit centralmaktens, dominerad av burmaner, politik. Målet verkar vara att landets befolkning ska assimileras och enas under en religion, ett språk och en etnicitet.

Svenska Burmakommittén lägger ingen politisk värdering i namnet, men försöker att vara konsekventa med att använda Burma när vi kommunicerar på svenska. Vår policy är att använda de namn och begrepp som vi anser vara mest vedertagna i Sverige. Vi håller oss således inte strikt till uppdelningen Burma/Rangoon/Arakan kontra Myanmar/Yangon/Rakhine.

Tyvärr finns det inga enkla svar på frågan om vad man ska kalla landet. Vi får nog acceptera att båda namnen används parallellt och att de till och med blandas. Att använda namnet myanmariska för språket istället för burmesiska känns för mig mycket udda.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-03-15, 11.57
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.