Nutid - Yingluck Shinawatra blir premiärminister
Highslide JS
Yingluck i parlamentet
Yingluck och tre andra ministrar överlever misstroendeförklaringen (28 november 2012)

Under torsdagen den 8 november 2012 hade Demokraterna lämnat över en begäran till senaten där man ville ställa Yingluck, flygvapengeneral Sukumpol och generallöjtnant Chat, inför riksrätt efter anklagelser mot dem om korruption och andra lagbrott.

Besvärsinlagan hade skrivits under av 155 parlamentsmedlemmar från Demokraterna och 2 från partiet Rak Prathet Thai, under ledning av Chuwit Kamolvisit.

Under fredagseftermiddagen den 9 november rapporterades det att Demokraterna lämnat in en misstroendeförklaring mot premiärminister Yingluck och tre andra ministrar till talmannen Somsak Kiatsuranont. Misstroendeförklaringen härstammade från oppositionens Jurin Laksanawisit.

Förutom premiärminister Yingluck fanns biträdande premiärminister Chalerm Yubamrung, försvarsminister Sukumpol Suwanatat och biträdande inrikesminister Chat Kuldilok med i misstroendeförklaringen.

Tisdagen den 13 november sade regeringens gruppledare Udomdej Rattanasathien att misstroendedebatten skulle hållas som planerat den 25-26 november.

Puea Thais Udomdej, som var en parlamentsmedlem för Nonthaburi, sade att hans diskussioner med andra gruppledare från oppositionspartierna hade bekräftat att misstroendedebatten skulle genomföras som planerat med röstning den 27 november.

Udomdej sade att frågan om Abhisits kvalifikationer som parlamentsmedlem inte skulle påverka misstroendedebatten, eftersom en juridisk prövning av hans ärende kunde ta lång tid. Abhisit är därför fortfarande kvalificerad att vara parlamentsmedlem, tillade han.

Regeringens gruppledare berättade att han inte var bekymrad över stödet för de fyra ministrarna. De skulle med säkerhet få stöd av mer än 250 ledamöter, vilket var halva antalet parlamentsmedlemmar i representanthuset.

Söndagen den 25 november inleddes misstroendedebatten och regeringens parlamentsledamöter hyllande den första dagens misstroendedebatt som "bekväm." Detta berodde till stor del på oppositionens oförmåga att hitta nytt materiel. Puea Thais gruppledare Udomdej Rattanasathien sade sent på söndagskvällen att regeringen "klarat sig fint."

Udomdej hävdade att oppositionen inte hade kommit med några överraskningar och att de saknade tillräcklig information för att backa upp påståendena om korruption mot de tre ministrarna. Mycket av debatten handlade om saker som redan diskuterats i olika kommittéer och bidrog därför inte med något nytt. Puea Thais talesman Prompong Nopparit hävdade också att "regeringen klarat testen" under söndagen.

Söndagens debatt hade till stor del handlat om anklagelser mot biträdande premiärministern Chalerm Yubamrung, försvarsminister Sukumpol Suwanatat och biträdande inrikesminister Chat Kuldilok i egenskap av hans tidigare post som biträdande transportminister.

Demokraterna hade börjat med att diskutera försvarsminister Sukumpol och hans roll i flottans program för att modernisera stridssystemen på fregatterna HTMS Naresuan (Rüa Luang Naresuan) เรือหลวงนเรศวร och HTMS Taksin (Rüa Luang Taksin) เรือหลวงตากสิน. Flottans kontrakt hade gått till svenska SAAB AB ซ้าบ เอบี för denna uppgradering.


(HTMS Naresuan)


(HTMS Taksin)

Sirichok Sopha från Demokraterna anklagade försvarsministern för försumlighet i tjänsten i samband med ett förvärv av ett tredje fartyg. Han skulle i samband med detta ha öppnat vägar för korruption och försatt besättningsmän i flottan i livsfara.

Sirichok anklagade försvarsminister Sukumpol för att ha ändrat villkoren för moderniseringsprogrammet endast 12 dagar efter att han blivit utsedd till försvarsminister. Till sitt försvar sade Sukumpol att dessa ändringar var i enighet med flottans åsikter.

Biträdande premiärminister Chalerm Yubamrung avfärdade anklagelserna från partiet Rak Prathet Thais partiledare Chuwit Kamolvisit om att statliga medel använts för att köpa lyxmöbler till hans kontor vid den kungliga thailändska polisens kontor. Chalerm anklagades också för att ha missbrukat sin ställning och för att gå Thaksins ärenden.

Chalerm sade att möblerna och annan dekoration på hans kontor hade hämtats dit från hans eget hem. Han hävdade att inga statliga medel använts för att köpa några nya möbler.

Måndagen och tisdagens misstroendedebatt var reserverad för att grilla premiärminister Yingluck.

Representanthuset röstade onsdagen den 28 november för premiärminister Yingluck Shinawatra och de tre andra ministrarna, som var måltavlor för misstroendeförklaringen.

Oppositionspartiet Phum Jai Thai hade under onsdagen givit premiärminister Yingluck sitt stöd i förtroendeomröstningen. Phum Jai Thai hade 34 parlamentsmedlemmar och 27 av dessa tillhörde huvudfraktionen medan 7 tillhörde den så kallade Matchima-fraktionen. Av de 27 kunde bara 24 verka i parlamentet då 3 av dem hade suspenderats på grund av juridiska processer angående deras kvalifikationer.

Suphachai Jaisamut berättade att man under ett möte på morgonen innan misstroendeomröstningen hade bestämt att de 24 parlamentsmedlemmarna från huvudfraktionen skulle rösta för Yingluck, avstå från att rösta mot biträdande premiärminister Chalerm Yubamrung och försvarsminister Sukumpol Suwanatat och rösta mot biträdande inrikesminister Chat Kuldilok.

Suphachai förnekade att Phum Jai Thai ville vara med i regeringen och att det inte var därför som man röstat för Yingluck. Istället förklarade han att det inte alltid var nödvändigt för ett oppositionsparti att vara fientligt inställd mot regeringen. "Landet är vår prioritet. Phum Jai Thai har inga tankar om att gå med i regeringen. Vi ser fram emot nästa val, sade Suphachai."

Den Puea Thai-ledda regeringen är tacksam för att en del medlemmar från oppositionen röstade för premiärminister Yingluck Shinawatra under dagens förtroendeomröstning, sade partiets talesman Prompong Nopparit.

Oppositionspartier som Prompong tackade var Phum Jai Thai, Matubhum och Rak Prathet Thai. Men han berättade inte hur många parlamentsmedlemmar det handlade om.

Under onsdagen skrev 200 parlamentsmedlemmar från Puea Thai, under ledning av Peeraphan Palusuk, under en begäran att sex parlamentsmedlemmar från det Demokratiska partiet skulle avsättas. I begäran påstods de ha brutit mot sektion 158 i författningen under misstroendedebatten.

I sitt klagomål menade man att de sex parlamentsmedlemmarna hade tagit upp andra saker än det som fanns med i motionen om misstroendeförklaring.

Målen för begäran var Nakhon Machim (Nakhon Machim) นคร มาฉิม (3 maj 1966-), Warong Dechgitvigrom, Sathit Pitutecha, Ratchada Thanadirek รัชดา ธนาดิเรก (18 augusti 1975-), Wilas Chantarapithak (Wilat Chanthaphithak) วิลาศ จันทร์พิทักษ์ (6 februari 1952-) och Nipit Intarasombat.


(Nakhon Machim)


(Ratchada Thanadirek)


(Wilas Chantarapithak)


Stavningsvarianter;

Denna artikel senast uppdaterad: 2018-12-08, 10.33
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.