Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Medialagarna kan komma att omarbetas (18 juli 2010)

Söndagen den 18 juli 2010 sade premiärminister Abhisit att medialagarna kanske behövde omarbetas. Abhisit sade att hans regering ville se hur inhemsk media kunde "utöva frihet" på ett "konstruktivt sätt" och samtidigt övervaka sig själva så mycket som möjligt.

Samtidigt sade han att regeringen inte ville ingripa i eller störa medias arbete. Detta skulle ses som ett led i regeringens reformprogram för att minska splittringen i landet.

Abhisit hade träffat ansvariga ledare för en del inhemska tidningar veckan innan och diskuterat mediereformen och de lagar som skyddar TV- och radiostationerna. Initiativet till samtalen hade tagits med tanke på de stora politiska meningsskiljaktigheterna i media.

Angående Internet och olika elektronisk media sade Abhisit att det förekom klagomål om att en del sidor innehöll olämpligt innehåll. Men det skulle inte vara rätt att statens ämbetsmän skulle agera mot detta så därför behövdes det vidtas vissa åtgärder.

Bland statsägda media var det också behov av reformer och då speciellt av TV-kanalen NBT, som sköttes av PR-departementet (Krom Pracha Samphan) กรมประชาสัมพันธ์. Det engelska namnet var Public Relations Department (PRD).

TV-stationen skulle visa program från både regeringens och från oppositionens sida så att man kunde uppnå äkta demokrati, tillade Abhisit.


Stavningsvarianter;

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-10-25, 14.59
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.