Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
PM Abhisit vädjade om stöd för sin försoningsplan i TV
Det fortsatta arbetet med Abhisits försoningsplan (juni 2010)

Torsdagen den 10 juni 2010 dömde oppositionspartiet Pheu Thai ut premiärminister Abhisits planerade färdplan mot fred och försoning som ett nytt försök att köpa sig mer tid vid makten.

Pheu Thais talesman Prompong Nopparit sade att partiet inte kunde stödja en försoning byggd på blodsspillan och dödade bland folket. Färdplanen kunde kanske bli en kortsiktig seger för regeringen, men skulle bli en förlust för landet i det långa loppet, sade han.

Prompong sade att regeringens bildande av självständiga kommittéer, inklusive Khanits, bara var ämnade för att rättfärdiggöra regeringens egna handlingar. Han sade att Abhisit hade beordrat nedslaget på demonstranterna och han kritiserade regeringen för att den inte visat några tecken på att ta det politiska ansvaret för sina handlingar.

Därefter läxade han upp regeringen för att den vägrade att avskaffa nöddekretet i huvudstaden och flera andra provinser.

På torsdagskvällen vädjade premiärminister Abhisit i en nationell TV-sändning om stöd för regeringens färdplan. I sitt tal sade premiärministern att det thailändska folket nyligen genomgått många tragiska händelser. Det mest smärtsamma var det faktum att alla dessa händelser orsakats av thailändare själva vilket orsakat svåra psykologiska och fysiska skador, sade han.

Det var nu var tid för det thailändska folket att se framåt och lämna hat och ilska bakom sig och istället ge färdplanen till fred och försoning en chans.

Regeringen var beredd att lyssna på allas åsikter, sade han. Abhisit sade att ett första steg mot försoning hade inletts samma morgon med en religiös ceremoni där fem trosuppfattningar funnits representerade. Denna hade följts av ett möte där representanter från olika delar av befolkningen hade bjudits in för att lämna sina synpunkter. Försoningsplanen kan aldrig lyckas utan folkets stöd, underströk Abhisit.

Före TV-talet hade Abhisit meddelat att hans ambition var att verka för en reformplan som skulle presenteras innan årets slut, som en nyårsgåva till det thailändska folket. Han sade också att han skulle meddela ett datum för de kommande allmänna valen om reformplanen fungerade som den var tänkt.

Lördagen den 12 juni förutspådde Thaksins juridiske rådgivare Noppadon Pattama att Abhisits färdplan på sikt skulle misslyckas. Detta då mer än 20 procent av den thailändska befolkningen redan var motståndare till den.

“De som motsätter sig planen är andra klassens medborgare som själva lever under det orättfärdiga och ojämlika thailändska samhället”, sade Noppadon. De är motståndare till planen då de inser att den bara är ett försök från premiärminister Abhisits sida att köpa ytterligare tid vid makten, tillade han.

Han varnade att om 30-40 procent av folket motsatte sig färdplanen skulle den definitivt misslyckas. Noppadon sade dock att han, ledarna för UDD och Thaksin inte tänkte försöka motarbeta färdplanen.

“Jag vill bara visa på att färdplanen kommer att misslyckas om regeringen inte visar någon nåd och förlåtelse”, sade han. Han tillade att det aldrig kommer att bli någon försoning så länge regeringen fortsätter sin jakt på rödskjortorna.

Pheu Thais talesman Jirayu Huangsap uttryckte liknande synpunkter och sade att regeringen kommer att misslyckas med att skapa nationell enighet om inte undantagslagarna slutade att gälla.

Denna artikel senast uppdaterad: 2019-03-29, 12.07
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.