Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
En bekymrad Abhisit inför en eventuell upplösning av Demokratiska partiet. Foto: AP
Rekommendationen om Demokratiska partiets upplösande (12 april 2010)

Måndagen den 12 april 2010 meddelade valkommissionen att man med röstsiffrorna 4-1 blivit eniga om att rekommendera att Demokratiska partiet skulle upplösas.


(Valkommissionen stormas en vecka innan rekommendationen om upplösning av det Demokratiska partiet)

Bakgrunden var att partiet beskyllts för att ha tagit emot en olaglig donation på 258 miljoner baht samt för missbruk av 29 miljoner baht från utvecklingsfonden för politiska partier 2005, som sorterade under valkommissionen.

Valkommissionen hade tidigare bett en underkommitté, som hade hand om ärendet, att undersöka Abhisit Vejjajiva och Prachai Leophairatana, som varit direktör för Thai Petrochemical Industry Plc (TPI Polene) บริษัท ทีพีไอ โพลีน, extra noga. TPI Polene är Thailands tredje största cementtillverkare, men har också petrokemisk tillverkning.


(Prachai Leophairatana)

Det var oppositionspolitikern Chalerm Yubamrung från Pheu Thai som påstått att Demokratiska partiet fått 258 miljoner baht från TPI Polene inför de allmänna valen 2005. De skulle ha fått pengarna genom en reklamfirma vid namn Messiah Business and Creation Company Limited บริษัท เมซไซอะ บิซิเนส แอนด์ ครีเอชั่น จำกัด.

Att ta emot en så stor donation var i strid med gällande lagstiftning. En donation från ett företag eller individ till ett politiskt parti var begränsad till maximum 10 miljoner baht per år.

De 29 miljonerna hade Demokratiska partiet fått till sin valkampanj inför de allmänna valen 2005. Partiet anklagades för att ha använt 23 av dessa miljoner för att betala en reklambyrå, trots att man enligt reglerna bara hade tillstånd att spendera 19 miljoner baht på valaffischer och marknadsföring.

Tisdagen den 22 december 2009 hade valkommissionens ordförande Apichart Sukhagganond (Aphichat Sukhakkhanon) อภิชาต สุขัคคานนท์ (1945-) sagt att domen angående donationen inte skulle bli klar förrän efter årsskiftet.


(Apichart Sukhagganond)

Valkommissionen bestämde fredagen den 25 december 2009, med röstsiffrorna 3-2, att Apichart skulle fatta beslut i ärendet. Apichart medgav att det kändes tungt att behöva besluta i ett så viktigt ärende. Han var tvungen att vara noggrann och gå igenom hela den 7 000 sidor långa utredningen innan han presenterade sitt avgörande beslut.

Apichart sade att det faktum att han var klasskamrat med Banyat Bantadtan från Demokratiska partiet inte skulle påverka hans beslut. Det skulle helt och hållet baseras på gällande lagstiftning. Dessutom slog han fast att Demokratiska partiet aldrig hade blandat sig i valkommissionens arbete.

Tisdagen den 20 april 2010 rapporterades det att ett team med sex åklagare hade satts samman för att överväga valkommissionens rekommendation om att upplösa Demokratiska partiet. Ärendet hade ännu inte lämnats över från valkommissionen, men när man väl fick det hade man 30 dagar på sig att besluta i ärendet.

Om åklagarteamet menade att valkommissionens beslut var korrekt skulle författningsdomstolen ha det sista avgörandet. Skulle åklagarpanelen komma fram till att bevisen inte var tillräckligt starka skulle en gemensam kommitté ompröva ärendet.

På tisdagen rapporterades också att Demokratiska partiets juridiska avdelning satt samman ett team av advokater som skulle kämpa mot ett eventuellt beslut om upplösning av partiet i författningsdomstolen. Detta berättade advokaten och Demokratiska partiets parlamentsmedlem från Phatthalung, Nipit Intarasombat (Niphit Intharasombat) นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (30 april 1957-).

 
(Nipit Intarasombat)

Onsdagen den 21 april meddelade valkommissionen att rekommendationen om ett upplösande av Demokratiska partiet skulle lämnas till författningsdomstolen för övervägande den 26 april. Det handlade då bara om ärendet om det påstådda missbruket av 29 miljoner baht från valkommissionens utvecklingsfond för politiska partier, sade valkommissionens generalsekreterare Suthiphon Thaveechaiygarn.

Valkommissionärerna hade enligt gällande regler och lagar valt att lämna ärendet om missbruket av de 29 miljonerna direkt till författningsdomstolen, medan valkommissionen ännu inte beslutat när ärendet om de 258 donerade miljonerna skulle lämnas vidare till Åklagarmyndigheten. I detta ärende finns ingen juridisk tidsgräns, sade Suthiphon.

Valkommissionens biträdande generalsekreterare Thanis Sriprathes (Thanit Siprathet) ธนิศร์ ศรีประเทศ kom senare med beskedet att ärendet angående de 258 donerade miljonerna förväntades lämnas över till Åklagarmyndigheten tidigt i maj.


(Thanis Sriprathes))

Demokratiska partiet lämnade måndagen den 10 maj in en ansökan till författningsdomstolen om att få förlängt tidsfristen för inlämnandet av deras försvarsredogörelse med ytterligare 30 dagar. Det handlade om ärendet om missbruket av de 29 miljonerna. Partimedlemmen och advokaten Nipit Intarasombat sade att man behövde mer tid än till den 12 maj för att förbereda dokument till sitt försvar.

Nipit förväntade sig att domstolen skulle meddela sin dom i ärendet sex-sju månader efter att man lämnat in sin försvarsredogörelse. "Om ansökan avslås kommer vi att få arbeta mot klockan för att få gjort klart dokumenten före tidsfristens slut," sade han.

Måndagen den 10 maj lämnade valkommissionen över ärendet om donationen på 258 miljoner till Åklagarmyndigheten och onsdagen den 12 maj beviljade författningsdomstolen Demokratiska partiet en ytterligare tidsfrist på 15 dagar för att förbereda sitt försvar.

Onsdagen den 7 juni meddelade valkommissionen att det skulle bildas en kommitté med sju medlemmar för att återuppta målet angående den påstådda illegala donationen på 258 miljoner baht till Demokratiska partiet.

Detta berättade valkommissionens ordförande Apichart Sukhagganond och han sade att kommittén skulle diskutera ärendet med chefsåklagaren Julasing Wasantasing (Chulasing Wasantasing) จุลสิงห์ วสันตสิงห์ (19 maj 1950-), som sagt att valkommissionens rapport var ofullständig och inte skulle accepteras av författningsdomstolen i sin nuvarande form.

Sju personer som är experter på området kommer att se över ärendet på nytt. De kommer att få 30 dagar på sig för att slutföra sitt arbete, sade han. Apichart berättade också att han delade chefsåklagarens uppfattning, men att detta inte skulle tolkas av Demokratiska partiet som att ärendet skulle läggas ned.


Stavningsvarianter;

Utvecklingsfonden för politiska partier; Election Commission's political party development fund.

Thai Petrochemical Industry Plc; TPI Polene Public Company Limited บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน).

Messiah Business and Creation Company Limited; Messiah Business and Creation Co. Ltd.

Apichart Sukhagganond; Apichart Sukkhakanont, Apichart Sukhakkhanont, Apichart Sukhagghanond.

Nipit Intarasombat; Niphit Intarasombat, Nipit Charusombat.

Julasing Wasantasing; Julasing Wasansing, Chulasing Wasantasing, Chullasing Wasantasing, Chullasingh Wasantasing, Joonlasing Wasantasing, Chulasingh Vasantasingh, Chulasingh Wasantasingh, Julasingh Vasantasingh.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-11-02, 15.46
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.