Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Prominenta rödskjortor
UDD:s massdemonstration (14 mars 2010)

Onsdagen den 3 mars 2010 förklarade UDD-ledarna att allt var klart inför demonstrationen söndagen den 14 mars 2010. Nattawut Saikua och Jatuporn Prompan sade att de lokala UDD-ledarna i landets alla regioner nu höll på med sina förberedelser för att transportera sina supportrar till Bangkok. De hävdade att ledarna i norr hade skaffat fram 1 000 lastbilar för att transportera rödskjorteanhängare till Bangkok.

Jatuporn sade att regeringen måste ta sitt ansvar för protestledarnas säkerhet. Han förnekade också att rödskjortorna skulle ha bett några av sina medlemmar att förfölja medlemmar ur regeringen och deras familjer, vilket biträdande premiärministern Suthep Thaugsuban hävdat.

Jatuporn bekräftade att UDD skulle samla ihop 20 000 namnunderskrifter till en begäran till senatens talesman. Det handlade om ett försök att få avsatt de nio domare I högsta domstolen som beslutat att konfiskera 46 miljarder baht av Thaksins frusna tillgångar.

Premiärminister Abhisit meddelade måndagen den 8 mars att han ställt in sin planerade resa till Australien som skulle ha varat mellan den 13 och 17 mars. Detta besked lämnade han efter att kommittén som övervakade landets säkerhet rekommenderat att ISA skulle gälla i Bangkok mellan den 11-23 mars. Abhisit sade att ärendet skulle skulle tas upp på tisdagens kabinettsmöte.

Man ville också tillämpa ISA i Nonthaburi och i totalt 21 distrikt i provinserna Pathum Thani, Samut Sakhon, Samut Prakan, Nakhon Pathom, Chachoengsao och Ayutthaya.

UDD lät meddela att detta inte spelade någon roll för deras kommande demonstration. Liksom tidigare sade man att omkring en miljon demonstranter skulle infinna sig i Bangkok.

Biträdande premiärminister och säkerhetsansvarige Suthep Thaugsuban förklarade sedan att regeringen nu tagit beslutet om att använda sig av ISA för att garantera säkerheten under de kommande demonstrationerna.

Suthep sade också att trots UDD:s försäkran att demonstrationen skulle begränsas till Sanam Luang och Ratchadamnoenavenyn fanns det underrättelserapporter om att rödskjortorna kunde tänkas bege sig till andra ställen. Enligt rapporterna var det tänkbart att grupper av rödskjortor kunde kasta bomber eller belägra regeringskontor eller utvalda personers hus.

Att ISA skulle gälla även i en del distrikt i Pathum Thani, Ayutthaya och Samut Prakan förklarade Suthep med att hundratusentals rödskjortor förväntades passera genom dessa distrikt på sin väg till Bangkok.

Många rödskjortor hade hotat med att ta sig in till centrala Bangkok i bilar, små lastbilar och till och med e-taen (tidigare omtalade lantbrukslastbilar), vilket kunde orsaka allvarliga trafikproblem.

Regeringen hade därför beslutat att polischeferna skulle bilda team som skulle förhandla med protestledarna för att förmå dem att uppmana sina anhängare att inte ta med sig vissa fordon, och då i synnerhet e-taen, in i staden, sade Suthep.

Man skulle istället be demonstranterna att ta sig in till centrala Bangkok med tåg eller buss. De skulle få lämna sina fordon på förberedda parkeringsplatser i stadens ytterområden och bussar skulle hållas tillgängliga för dem för vidare transport in till demonstrationsområdet.

Om demonstranterna ändå insisterade på att ta med sina fordon in i Bangkok skulle polisen bogsera bort dem om de blockerade trafiken.

Angående vapenstölden i Phatthalung sade Suthep att det fortfarande inte var klarlagt om den hade något att göra med rödskjortorna och deras demonstration. Men alla provinsguvernörer hade fått instruktioner om att leta efter vapen utmed alla vägar som leder in till Bangkok.

Under presskonferensen passade Suthep också på att säga, i närvaro av de väpnade styrkornas kommendanter, att militären definitivt inte kommer att genomföra någon kupp även om man tillfälligt skulle förlora kontrollen över demonstrationen.

På tisdagsmorgonen sade Suthep Thaugsuban att regeringen för närvarande inte hade några planer om att införa undantagstillstånd under rödskjortornas kommande demonstration. En tillämpning av ISA skulle vara tillräckligt. Överbefälhavare Anupong var av samma uppfattning.

ISA innebar att de väpnade styrkorna fick en ledande roll i upprätthållandet av lag och ordning, medan ett undantagstillstånd tillät myndigheterna att arrestera och hålla misstänkta i förvar utan domstolsbeslut.

Suthep bad befolkningen om att inte drabbas av panik och sköta sina dagliga sysslor som vanligt. Han betonade att det inte fanns någon anledning att hamstra matvaror eller att ta ut extra kontanter från bankerna då regeringen var fullt kapabel att handskas med situationen.

Han sade också att regeringen inte tänkte upplösa representanthuset och utlysa nya allmänna val, vilket Thaksin och UDD:s ledare krävt. UDD och Thaksin hade sagt att de var beredda att acceptera valresultatet och upphöra med alla politiska aktiviteter efter valen. Men Suthep förklarade att man inte kunde lita på Thaksin och UDD:s ledare.

Tisdagen den 9 mars sade premiärminister Abhisit att han funderade på att bosätta sig på en säker plats under de kommande demonstrationerna. Han sade att han förmodligen skulle bo på samma ställe som andra personer i viktiga ansvariga ställningar.

Abhisit kunde inte se hur UDD skulle kunna lyckas tvinga fram, vad han menade, förhastade val. Han försäkrade också att regeringen inte hade några planer om några speciella åtgärder mot demonstranterna.

"Det får inte bli några förluster av människoliv under demonstrationen. Om detta skulle inträffa finns det inga vinnare," sade han.

Abhisit avslog att kommentera spekulationer som Pheu Thais Chalerm Yubamrung framfört. Han hade påstått att en ledande personlighet med nära förbindelser till regeringen skulle leda en hemlig operation från London.

Enligt Chalerm skulle en grupp personer förklädda till rödskjortor skapa oro vid Rajvithee Road (Thanon Ratchawithi) ถนนราชวิถี och Sirirajsjukhuset i Bangkok. UDD-demonstranterna skulle sedan få skulden för detta.

När Chalerm fällde dessa kommentarer hade han uppenbart Newin Chidchob i tankarna, som just då befann sig i London.

Den 11 mars berättade Suthep Thaugsuban att 30 000 obeväpnade militärer, 10 000 poliser och 10 000 frivilliga civila hade skickats ut för att upprätthålla ordningen i huvudstaden.

Endast mindre grupper av uniformerade specialstyrkor har tillstånd att bära vapen, sade Suthep. Civila som använder icke auktoriserade uniformer, falska uniformer eller annan klädsel som är avsedd att få bäraren att framstå som officiell ämbetsman kommer att gripas och åtalas, tillade han.

Suthep uppmanade demonstranterna att hålla sig till lagen. Annars skulle säkerhetsstyrkorna skingra demonstrationen, enligt internationell praxis där man först skulle försöka med dialog. Om detta inte hjälpte skulle det ske arresteringar och skingring av demonstranterna med hjälp av vattenkanoner och tårgas.

“Demonstranter som tar sig in på militärbaser eller polisstationer för att stjäla vapen kommer omedelbart och kraftfullt att tas om hand av säkerhetsstyrkorna då sådana handlingar kommer att betraktas som terrorism,” sade Suthep.

Suthep berättade att han och premiärminister Abhisit skulle befinna sig i säkerhet vid 11:e infanteriregementet under den tid som ISA var i kraft. Han förklarade att man valt just denna plats för att den låg långt från demonstrationsområdet. Säkerhetsarbetet skulle också ledas från 11:e infanteriregementet.

Då ISA trädde i kraft stationerades en 300 man kombinerad styrka av poliser och soldater vid Government House. Premiärminister Abhisit befann sig som vanligt här på morgonen innan han lämnade för ett möte i representanthuset.

Ämbetsmän från Government House flyttade under torsdagen dokument och annat viktigt från sina kontor till regeringens officiella administrationscentrum på Chaeng Wattana Road, Lak Si หลักสี่.

Kungens och drottningens säkerhet var högprioriterad och därför var alla vägar, både till lands och via vattenvägar, till Sirirajsjukhuset förbjudet område för demonstranterna.

På fredagsmorgonen försökte Suthep avdramatisera läget och lugna oroliga genom att säga att det inte skulle bli något inbördeskrig då man inte tänkte använda våld mot rödskjortorna. Suthep uppskattade att demonstrationerna skulle vara mellan tre och sju dagar. Det skulle snart visa sig att denna sista spådom var helt felaktig.

Under onsdagen den 10 mars kom det rapporter om att Thaksin hade skickat ett SMS-meddelande till sina supportrar där han uppmanade dem att delta i helgens demonstration.

I SMS:et stod det ungefär så här; "Slå samman styrkorna nu den 14 för att återerövra den förlorade demokratin och rättvisan för våra barns framtids skull." Ovanstående är en översättning av följande på thai; 14นี้ร่วมทางคืนประชาธิปไตยและความเป็นธรรมที่หายไปเพื่ออนาคตลูกหลานไทย.


(Thaksin och rödskjortor)

Tillfrågad om det skulle bli en våldsam demonstration svarade Thaksin att rödskjortorna måste hålla sig till samma strategi som Mahatma Gandhi มหาตมา คานธี (2 oktober 1869-30 januari 1948) gjort i sin kamp för ett självständigt Indien. “Vi måste slåss för demokrati med fredliga medel genom att avslöja sanningen, även om de flesta media kontrolleras av regeringen,” sade han.

De sanna rödskjortorna har samma mål - en sann demokrati där den högsta makten tillhör folket och inte en elit. Han efterlyste också rättvisa och hävdade att rättsväsendet i Thailand användes för att göra sig av med regeringsmotståndare.

Thaksin bekräftade också att generalmajor Khattiya hade besökt honom tre gånger I Dubai. “Gulskjortorna och folk med anknytning till regeringen har också besökt mig där,” sade han.

Tisdagen den 9 mars påstod några av PAD:s högsta ledare att Thaksin, rödskjortornas ledare och oppositionspartiet Pheu Thais medlemmar bröt mot artikel 68 i författningen från 2007. Detta genom att Thaksin och hans följeslagare mobiliserat sina följeslagare för att delta i en planerad demonstrationen med avsikten att försöka starta ett uppror.

De sade också att Thaksin och 110 andra tidigare medlemmar i det upplösta partiet Thai Rak Thai vägrat att acceptera domstolens beslut angående Thaksins tillgångar och hade bestämt sig för att intensifiera konflikten. Thaksins, UDD:s och Pheu Thais politiska arbete var skadligt för landets stabilitet då de ville störta det administrativa systemet, sade PAD.

Stabiliteten skadades genom att Thaksin och hans anhängare motsatte sig kuppen från 2006, hotade riksrådet och inte visade respekt för denna högt respekterade kungliga institution och genom att underminera rättsväsendet, menade PAD.

PAD skulle inte agera under rödskjortornas planerade demonstration, men PAD:s supportrar skulle noga följa situationen och lyssna på rödskjortornas budskap.

PAD:s Suriyasai Katasila kritiserade UDD:s planerade demonstration den 14 mars och sade att den medvetet satte mer press på vanliga samhällsmedborgare än på regimen. Detta då man sagt att man tänkte paralysera huvudstaden genom att blockera trafiken och regeringskontoren i Bangkok.


(Suriyasai Katasila)

Suriyasai varnade för att UDD:s strategi kanske med tiden skulle slå tillbaka mot dem själva då de som inte håller med rödskjortorna och "den tysta majoriteten" kanske till slut skulle vända sig mot UDD, vilket kunde leda fram till våldsamma konfrontationer.

PAD uppmanade regeringen att använda all sin kraft på att förhindra alla former av våld och att använda sig av fredliga medel för att skilja mellan oskyldiga personer och ledare med en dold agenda. Allmänheten får inte bli offer för förvrängd information och måste motsätta sig allt våld. 

Premiärminister Abhisit sade fredagen den 12 mars att han inte brydde sig om UDD-ledaren Nattawut Saikuas hot om att sätta ytterligare press på regeringen, om de inte följde UDD:s krav om att upplösa representanthuset.

Nattawut hade under torsdagen sagt att om UDD:s krav inte var uppfyllt innan måndagen skulle rödskjortorna dela upp sig och demonstrera vidare vid speciellt utvalda platser i hela Bangkok.

"Regeringen kommer inte att böja sig för några hot. Den kommer bara att lyssna på framställningar som är förenliga med författningen. Ett hot är inte acceptabelt,” sade Abhisit.

Abhisit sade också att hans generalsekreterare Korbsak Sabhavasu var i kontakt med UDD-ledaren Weng Tojirakarn, för att försäkra sig om att den kommande demonstrationen skulle bli fredlig.

Supportrar till UDD började samlas vid fem bestämda samlingsplatser under fredagen den 12 mars för att sedan ge sig ut i staden och försöka värva fler demonstranter till lördagens demonstration.

De fem samlingsplatserna var Taksinmonumentet (Phra Borommaracha Nusawari Somdet Phra Chao Taksin Maharat) พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช vid Wongwian Yai วงเวียนใหญ่ i Thonburi, demokratimonumentet Lak Si (Anusawari Lak Si) อนุสาวรีย์หลักสี่ i Bang Khen, Lumphiniparken, Thailand-Japan sports complex (Sanam Kila Thai-Yiphun) สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น vid Din Daeng och Bang Na-korsningen (Yaek Bang Na) แยกบางนา.


(UDD-supportrar på väg den 12 mars)

Enligt UDD:s planer skulle rödskjortorna vid Wongwian Yai, under ledning av Jatuporn Prompan, genomföra en religiös ceremoni vid Taksinmonumentet innan man började marschera utmed Phetkasem Road (Thanon Phetkasem) ถนนเพชรเกษม.

Från demokratimonumentet i Lak Si skulle rödskjortorna under ledning av Veera Musikapong, Weng Tojirakarn och Kokaew Pikulthong (Kokaeo Phikunthong) ก่อแก้ว พิกุลทอง (27 mars 1965-) marschera förbi en rad platser inklusive 11:e infanteriregementet på Phahonyothin Road.


(Kokaew Pikulthong)

Från Lumphiniparken skulle rödskjortorna under ledning av Jaran Ditha-apichai, Wisa Khanthap och Darunee Kritboonyalai (Daruni Kritbunyalai) ดารุณี กฤตบุญญาลัย (1949-) marschera utmed gatorna Ratchadamri (Thanon Ratchadamri) ถนนราชดำริ (alternativt Ratdamri), Rama I (Thanon Phra Ram 1) ถนนพระราม 1, Yosse (Thanon Yotse) ถนนยศเส, Uruphong (Thanon Uruphong) ถนนอุรุพงษ์, Ratchadamnoen och Phan Fa. De skulle göra ett stopp framför den kungliga thailändska polisens kontor där man skulle hålla tal.

Wisa Khanthap var för övrigt en av de 11 som arresterats den 6 oktober 1973. Se även "Modern tid," avsnittet "Thailand under och efter Vietnamkriget, "artikeln "Studentdemonstrationerna 1973."


(Darunee Kritboonyalai)

Från Din Daeng skulle Chinawat Haboonphat (Chinnawat Habunphat) ชินวัฒน์ หาบุญพาด (1953-) leda rödskjortorna till Segermonumentet där de skulle hålla tal.(Chinawat Haboonphat)

Från Bang Na-korsningen skulle rödskjortorna under ledning av Worachai Hema วรชัย เหมะ (12 juni 1954-) föra sin värvningskampanj i områdena Sukhumvit, Phra Khanong, Ekkamai เอกมัย, Thong Lo ทองหล่อ och Khlong Toei.

Enligt planerna skulle demonstranterna återvända till sina tidigare samlingspunkter på kvällen för att sedan skingras. De skulle återsamlas på lördagsmorgonen innan de begav sig till det huvudsakliga demonstrationsområdet vid Sanam Luang och Ratchadamnoenavenyn. I Nonthaburi skulle rödskjortorna samlas vid stadshuset.

På lördagskvällen den 13 mars sade Jatuporn Prompan att rödskjortorna tänkte bege sig till en viktig plats, omkring 20 km från bron Phan Fa Lilat, om regeringen vägrade att upplösa representanthuset.

Jatuporn sade att UDD officiellt skulle kräva att regeringen upplöste representanthuset under söndagen. Man skulle också avslöja belägenheten för den nya demonstrationsplatsen.

"Jag tror att vi kommer att segra inom fyra dagar. Men om regeringen envist fortsätter att klamra sig fast vid makten kommer vi att protestera ännu hårdare och parlamentet kommer att vara upplöst inom en vecka,“ sade Jatuporn.

Han anklagade också Ubon Ratchathanis vice polischef Kasemsak Hachanee (Kasemsak Hasani) เกษมศักดิ์ หะซะนี för att ha samlat vapen i ett försök på att skapa våld under rödskjortornas demonstration.


(Kasemsak Hachanee)

"Polisgeneral Kasemsak är en nära vän till Newin Chidchob och det har kommit rapporter om att Pullman Hotel โรงแรม พูลแมน, som ägs av Vichai Raksriaksorn (Wichai Raksiakson) วิชัย รักศรีอักษร (5 juni 1958-27 oktober 2018), fungerar som ett hemligt tillhåll för illasinnad verksamhet," hävdade Jatuporn.


(Vichai Raksriaksorn)

Vichai Raksriaksorn blir senare känd under namnet Vichai Srivaddhanaprabha (Wichai Siwatthanaprapha) วิชัย ศรีวัฒนประภา. Han omkom tragiskt nog i en helikopterolycka i England i oktober 2018. Se även de externa länkarna.

Angående regeringens beslagtagande av omkring 100 hemgjorda M79 granatkastare i Ayutthaya sade Jatuporn att regeringen måste undersöka detta grundligt och ta reda på varifrån de kommer. Han förklarade att rödskjortorna aldrig kommer att använda sig av sådana vapen.

Stämningen vid rödskjortornas demonstration var fredlig. UDD:s ledare turades om att gå upp på scenen för att övertyga förbipasserande om att slå sig samman med dem i deras kampanj. Regeringsfientliga sånger spelades för att höja stämningen bland supportrarna.

Antalet demonstranter växte hela tiden efter hand som rödskjortor från provinsen anlände till Bangkok. Många vilade i tält framför transportministeriet (Krasuang Khommanakhom) กระทรวงคมนาคม och ministeriet för jordbruk och kooperativ (Krasuang Kaset Lae Sahakon) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Trafiken runt demonstrationsområdet tätnade efter att demonstranterna stängt av en del av tillfartsvägarna till Ratchadamnoen Klang. Journalisterna i området fick en grön halsduk efter att ha registrerat sig hos UDD.

Thaksin hade på lördagsnatten via videolänk kontaktat sina supportrar för att uppmuntra dem i deras kamp för ett regimskifte. Återigen anklagade Thaksin Prem Tinsulanonda för att ligga bakom kuppen mot honom och han sade ännu en gång att eliten var rädd för hans politiska popularitet. Det var därför som de hade störtat honom och de gjorde nu allt för att försvåra för hans parti och supportrar.

"Ammat อำมาตย์ (eliten) är landets verkliga problem. De står bakom alla rykten så att de kan fortsätta sitta kvar vid makten," sade Thaksin. Han sade också att Abhisits regim var mycket korrupt och tog ingen hänsyn till folkets utsatthet.

Söndagen den 14 mars kom det officiella kravet från UDD att regeringen skulle upplösa representanthuset inom 24 timmar. Beskedet lämnades från huvudscenen vid bron Phan Fa.

Veera Musikapong som läste upp kravet sade att Thailand sedan kuppen den 19 september hade varit en diktatur. Han sade också att UDD senare på eftermiddagen skulle meddela vart de tänkte flytta sin demonstration.

Nattawut Saikua sade att rödskjortorna inte tänkte förhandla med Korbsak Sabhavasu, men skulle med glädje förhandla med Suthep Thaugsuban eller Newin Chidchob.

Under söndagen började man också bråka om hur många som anslutit sig till demonstrationen. Inrikesministeriet rapporterade drygt 46 000 deltagare medan utländska media uppskattade antalet till över 100 000.

Associated Press (AP) citerade polisen och generalmajoren Wichai Sangprapai วิชัย สังข์ประไพ (1955-), som var kommendant i demonstrationsområdet, som förväntade sig 150 000 eller mer till söndagskvällen.


(Wichai Sangprapai)

Men dessa siffror var ändå långt mycket lägre än den miljon som Jatuporn Prompan och Nattawut Saikua talat om. Detta måste ändå betraktas som en betydande prestigeförlust för de två personligen och för UDD.

På måndagsmorgonen kom premiärminister Abhisits förväntade besked om att han inte kunde tillmötesgå rödskjortornas krav om att upplösa representanthuset samma dag.

På söndagen varnade Thaksin armén för att försöka kuva hans rödskjortor med våld eller att genomföra en kupp. "Låt mitt meddelande gå vidare till Prayut [Chan-o-cha]. Jag har hört att du står beredd att använda våld. Gör det inte! Tänk inte ens tanken att genomföra en kupp," sade Thaksin.

Thaksin bad även överbefälhavaren Anupong Paochinda att avstå från våld för att kuva rödskjortorna. De demonstrerar bara för att återinföra äkta demokrati och befria Thailand från ammatsystemet (elitstyret).


(Demonstrationen utanför infanteriregementet)

Från början visste inte demonstranterna om rösten kom från en av deras egna ledare. Men då Veera Musikapong anlände till platsen med en lastbil utrustad med ett högtalarsystem förstod de att det som tidigare sagts kom från armén.

Veera bad armén om att sluta använda sina högtalare, som var kraftigare än hans egna. Annars skulle rödskjortorna bryta eltillförseln till regementet. Armén gick därefter med på detta krav.

Tre helikoptrar stod beredda inne i lägret för att snabbt kunna flyga ut viktiga personer i ett krisläge.

På måndagen varnade vice polischefen Amnuay Nimmano UDD:s ledare att de skulle vara försiktiga i sitt ordval och i sina tal inte säga något som kunde tolkas som uppvigling, förtal eller falska anklagelser. Amnuay sade att några UDD-ledare i sina tal den 14 mars gjort flera uttalanden som kunde anses som förtal mot premiärminister Abhisit och hans biträdande premiärminister Suthep.

Polisen hade videofilmat och bandat deras tal som bevis. Amnuay sade att ett band som spelades upp, med ett tal av premiärminister Abhisit, uppenbart hade manipulerats. Bevisen skulle lämnas över till Abhisit och Suthep som själva fick avgöra om de skulle gå vidare och vidta rättsliga åtgärder mot UDD-ledarna, sade han.

På måndagen avfyrades sex M79-granater mot det 1:a infanteriregementet på Vibhavadi Rangsit Road och skadade två soldater. Fyra av dem exploderade och enligt överste Sansern Kaewkamnerd skadades två soldater. Men man hade ännu inga uppgifter om vem som var ansvarig för attacken. Överbefälhavare Anupongs hem låg för övrigt inne i på infanteriregementets område.


(Militär inspekterar efter granatbeskjutningen den 15 mars)

Khattiya Sawasdipol var snabbt ute och förnekade all inblandning i dådet. Istället antydde han att regimen kunde vara inblandad i händelsen. En misstänkt för inblandning i attacken arresterades senare under måndagen, men efter en grundlig undersökning släpptes han senare i brist på bevis.

Även UDD:s Jatuporn Prompan förnekade att UDD skulle vara inblandat i händelsen. Han sade istället att statliga ämbetsmän ville skapa en situation där man kunde införa undantagstillstånd.

Ännu en explosion inträffade omkring klockan 02.00 på Lat Phrao Road (Thanon Lat Phrao) ถนนลาดพร้าว Soi 23 i distriktet Chatuchak จตุจักร på tisdagsmorgonen den 16 mars. Enligt polisen skadades ingen. Generalmajoren och polischefen Saroj Promcharoen sade att explosionen hade skadat ett hustak och husets innertak.


(Distriktet Chatuchak)

Explosionen inträffade omkring 200 meter från Akkarathorn Chularats (Akkharathon Chularat) อัคราทร จุฬารัตน์ (1 april 1940-) hem på Lat Phrao, Soi 25.


(Akkarathorn Chularat)

Akkarathorn var ordförande för högsta förvaltningsdomstolen (San Pok Khrong Sung Sut) ศาลปกครองสูงสุด. Men polisen visste inte om det var hans hus som varit det egentliga målet.

Husägaren och affärsmannen som drabbats av explosionen, den 43-årige Vorasit Kiattawee-anan (Worasit Kiatthawi-anan) วรสิทธิ เกียรติทวีอนันต์, berättade för polisen att han undersökt huset efter explosionen och att han då hittade hål i taket. Han hade omedelbart kontaktat polisen.


(Vorasit Kiattawee-anan)

Vorasit som drev en import-exportfirma sade att han bott i huset omkring 20 år och hade aldrig haft några problem med sina grannar. Han hade ingen aning om varför han utsatts för attacken.

Saroj menade att det handlade om en M79-granat som avfyrats från ett avstånd på mellan 150-200 meter från huset.

Regeringen under ledning av Demokratiska partiet är bra på att förvränga information och misskreditera folk. Detta uttalande kom från Thaksins juridiske rådgivare Noppadon Pattama måndagen den 15 mars.

"Förenade Arabemiratens regering behandlar fortfarande Thaksin som vanligt och har inte infört några restriktioner,” sade Noppadon. Hans uttalande kom efter att Abhisit sagt att Förenade Arabemiraten inte längre tänkte tillåta Thaksin att använda landet som bas för sina politiska aktiviteter.

"Efter att Thaksin lämnat Dubai passade den thailändska regeringen på att sprida nyheten om att han kastats ut från landet, medan sanningen är att det inte finns några problem mellan dem [Thaksin och Förenade Arabemiraten]. Låt er inte drabbas av panik över de nyheter som regeringen försöker förvränga," sade han.

Personer från Demokratiska partiet sade att det var troligt att Thaksin befann sig I Kambodja eller något annat asiatiskt land. Detta baserades på observationen av ett dörrhandtag som kunde ses då Thaksin nyligen kontaktade sina supportrar via videolänk. Noppadon kommenterade detta som löjligt och inte sant och tillade att Demokratiska partiet var anhängare till idén om att ”ljuger vi först får vi ett övertag.”

Fredagen den 19 mars lät Thaksin via sin twittersida meddela att han åter befann sig i Dubai, vilket betraktades som en prestigevinst för rödskjortorna.

UDD-ledaren Nattawut Saikua hade måndagen den 15 mars sagt att han tänkte hälla ut 1 000 liter blod runt Government House under tisdagen. Detta som en hämnd över att regeringen inte gått med på att upplösa representanthuset.

Blodet skulle doneras av 100 000 frivilliga, inklusive ledarna, sade han. Det skulle senare visa sig att man bara fick ihop 300 liter då man inte kunde skaffa fram tillräckligt många frivilliga blodgivare.

Denna symboliska handling skulle tvinga kabinettsministrarna att gå över demonstranternas blod då de anlände till Government House för att arbeta, sade Nattawut. Om regeringen fortsatte sin vägran att upplösa representanthuset skulle ytterligare 1 000 liter hällas ut utanför Demokratiska partiets högkvarter. Ett tredje mål var Abhisits hem, sade han.

”Om 3 000 liter blod spillts och premiärministern fortfarande vägrar att avgå kan jag garantera er att han inte kommer att ha tid, inte ens en minut, för att sköta sina plikter,” sade Nattawut. Efter sitt uttalande ledde han sina demonstranter från 11:e infanteriregementet tillbaka till det huvudsakliga demonstrationsområdet vid Phan Fa-bron.

Sent på tisdagseftermiddagen den 16 mars genomförde rödskjortorna en brahmanskt inspirerad ritual i samband med att de hällde ut blod framför ingången till Government House. Efter förhandlingar med polisen tilläts 100 rödskjortor under ledning av Jatuporn och en vitklädd präst att passera igenom polisens avspärrningar.


(Blodet framför Government House)

Den vitklädde mannen var klädd som en hinduisk präst och bar på en buddhastaty och han genomförde en ritual innan blodet hälldes ut.


(Jatuporn och blodet utanför Government House)

Området städades och desinficerades omedelbart efter ritualen och rödskjortorna återvände i lugn och ro till Phan Fa-bron.

På onsdagsmorgonen den 17 mars meddelade Suthep Thaugsuban att man inte tänkte tillåta några politiska aktiviteter framför premiärminister Abhisits residens på Sukhumvit Soi 31 (Soi Phobmitr (Soi Phopmit) ซอย พบมิตร). Detta enligt ISA och ordern gällde från och med dagens datum till den 23 mars.

Trots detta besked genomförde rödskjortorna ändå sin demonstration vid Abhisits residens under ledning av Jatuporn Prompan och Arisman Pongruangrong. Abhisit var inte hemma under aktionen.

Efter att ha släppts igenom av säkerhetsstyrkorna hällde de i regnvädret ut sitt blod framför premiärministerns hus sent på onsdagsmorgonen. Rödskjortorna kastade också flaskor och påsar med blod över staketet efter att folk sprutat vatten på dem för att jaga i väg dem. Många av de inkastade objekten landade på husets tak.

Efter att ha genomfört sin ritual vid Abhisits hus begav sig demonstranterna till den amerikanska ambassaden på Witthayu Road. UDD lämnade över ett brev till ambassaden där man bad om ett klarläggande från amerikansk sida angående ett yttrande från Suthep Thaugsuban.

Suthep skulle ha sagt att det kommit varningar till den thailändska regeringen från främmande makter inklusive USA om möjliga förestående sabotageplaner i Thailand. Detta skulle ha skett efter att olika underrättelsetjänster hade avlyssnat Thaksins telefontrafik. Men Suthep vägrade att namnge något speciellt land.

En tjänsteman vid ambassaden tog emot brevet men förklarade samtidigt att USA inte var skyldigt att ge någon förklaring. En förklaring måste Suthep själv stå för, berättade Jatuporn.

Ungefär 100 poliser stod i rad framför ambassaden för att garantera säkerheten. UDD:s rödskjortor orsakade en fullständig blockering av trafiken på Witthayu Road i omkring en halvtimme.

På onsdagen hällde fler än 50 rödskjortor i Nakhon Ratchasima, ledda av Chalong Noisaeng ฉลอง น้อยแสง, blod över ett foto av Prem Tinsulanonda. Rödskjortorna hade tidigare samlats framför armélägret Suranaree (Khai Suranari) ค่ายสุรนารี i Nakhon Ratchasima där de donerat 1-2 dl blod vardera. Sammanlagt hade man fått ihop 1 liter!

Rödskjortorna begav sig därefter till Ban Mae Thap บ้านแม่ทัพ, som var general Prems lantegendom i provinsen. Här hade de fäst Prems foto på en cementstolpe och hällt blod över det. Lokala invånare hade skrikit ut sin avsky mot tilltaget och hade uppmanat rödskjortorna att lämna området.

Ban Mae Thaps gamla namn var Ban Rai Kangwon บ้านไร้กังวล. Fritt översatt blir det till ”Huset utan bekymmer.”

Torsdagen den 18 mars berättade polisen och generalmajoren Anuchai Lekbamrung att man höll på att förbereda en rättssak mot de UDD-ledare som demonstrerat framför Abhisits hus under onsdagen. Man skulle undersöka inspelningarna från områdets övervakningskameror för att se vilka bland rödskjortorna som brutit mot lagen.

Anuchai sade också att polis och militär skulle fortsätta att vakta dygnet runt vid premiärministerns hus. Misstänkta personer och fordon i närheten av Sukhumvit Soi 31 skulle kontrolleras. 


Stavningsvarianter;

Rajvithee Road; Ratchawithee Road.

Regeringens officiella administrationscentum; Official Government Administration Centre, Official Government Administrative Centre.

Demokratimonumentet Lak Si; Anusawari Phithak Ratthathammanun อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ, Lak-Si Democracy Monument.

Wongwian Yai; Wong Wian Yai, Wongwien Yai.

Kokaew Pikulthong; Korkaew Phikulthong, Korkaew Pikulthong.

Darunee Kritboonyalai; Darunee Khrittabhunyalai, Darunee Kritbunyalai.

Ratdamri; Rajdumri.

Uruphong; Urupong.

Chinawat Haboonphat; Shinawat Haboonphat, Shinawatra Habunphat, Shinawat Habunphat, Shinawat Haboonpad, Shinawatra Hadboonpad, Shinnawat Haboonpad.

Worachai Hema; Vorachai Hema.

Ekkamai; Ekamai.

Thong Lo; Thonglor, Thong Lor.

Kasemsak Hachanee; Kasemsan Hachanee, Kasemsak Hacha-nee, Kasemsak Hasanee.

Wichai Sangprapai; Vichai Sangprapai, Wichai Sungprapai.

Chatuchak; Khet Chatuchak เขตจตุจักร.

Akkarathorn Chularat; Ackaratorn Chularat, Akharathorn Chularat, อัคราทร จุฬารัตน์.

Högsta förvaltningsdomstolen; Supreme Administrative Court.

Vorasit Kiattawee-anan; วรสิทธิ์ เกียรติทวีอนันต์.

Chalong Noisaeng; Chalong Saengratmekhin ฉลอง แสงราษฏร์เมฆินทร์.

Ban Mae Thap; Baan Mae Thap.

Soi Phobmitr; Soi Phop Mit.

Denna artikel senast uppdaterad: 2020-05-26, 18.14
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.