Nutid - Abhisit Vejjajiva och Thaksins försök till återkomst
Highslide JS
Författningsdomstolen den 9 december 2010
Demokratiska partiet klarar sig från upplösning (9 december 2010)

Måndagen den 18 oktober 2010, under ett stort säkerhetspådrag, anlände premiärminister Abhisit till författningsdomstolen. Abhisit skulle vittna i det som kunde bli de sista förhören i målet om anklagelserna om missbruk av tidigare omtalade 29 miljoner baht. Abhisit såg lugn ut då han anlände, men pratade inte med horden av reportrar utanför domstolen.


(Abhisit anländer till författningsdomstolen)

Demokraterna, som är Thailands äldsta parti, kämpade nu för att undvika att upplösas. Vid en fällande dom skulle Abhisit, som var partiledare vid tiden för det påstådda brottet, och andra i partistyrelsen inte få verka politiskt under de kommande fem åren.

Abhisit förnekade påståenden om att en medlem i hans parti skulle ha försökt påverka domstolen. Oppositionens beskyllningar om att en jurist från Demokratiska partiet skulle ha träffat en medarbetare till en av författningsdomstolens domare före dagens förhör, och fångats på video, var måndagens stora nyhet.

En tidigare thailändsk diplomat och författare, Pavin Chachavalpongpun (Pawin Chatchawanphongphan) ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ (25 mars 1971-), gjorde ett uttalade och sade att han inte trodde att partiet skulle bli upplöst.

Men om så skulle bli fallet var ett tänkbart motiv för en upplösning en gest till rödskjortorna för att visa att det inte fanns någon dubbelmoral i rättssystemet, vilket de ju påstod. Pavin sade också att om detta osannolika skulle hända hade Demokratiska partiet säkert en plan B. Detta sade han efter rykten om att ett nytt parti då snabbt skulle resa sig ur askan av det gamla.

Måndagen den 29 november läste författningsdomstolen upp sin dom i ärendet om huruvida Demokratiska partiet gjort sig skyldigt till missbruk av medel från Valkommissionens utvecklingsfond för politiska partier. Förkunnandet av domen sändes direkt i TV av de statliga TV-kanalerna.

Premiärminister Abhisit Vejjajiva sågs sittande tillsammans med Demokratiska partiets chefsrådgivare Chuan Leekpai, som hade levererat partiets slutgiltiga försvarsanförande.


(Abhisit och Chuan väntar på domen)

Det visade sig att författningsdomstolen lade ner ärendet om valfusk vilket motiverades med att processen med begäran, som lämnats in av valkommissionen, redan från början inte hade varit juridiskt korrekt. Begäran hade blivit juridiskt inkorrekt då det tagit mer än 15 dagar innan klagomålet lämnats in till domstolen. Domarnas röstsiffror var 4-2. Demokratiska partiet hade därmed klarat sig från upplösning.

På tisdagsmorgonen den 30 november samlades omkring 20 supportrar till UDD utanför författningsdomstolen. De var klädda i svarta kläder i protest mot domstolens beslut. De krävde att författningsdomstolen skulle förklara sin dom då UDD-supportrarna hävdade att det fanns en grupp människor som sysslade med att hitta lagliga kryphål för att rädda det regerande Demokratiska partiet från upplösning.

Gruppen leddes av rödskjortan och radiomannen Palot Chalermsan (Phalot Chaloemsaen) พลท เฉลิมแสน och den tidigare skollärarinnan Pusadee Yaemsakulna (Phutsadi Yaemsakunna) ผุสดี แย้มสกุลณา. Palot sade att både rödskjortorna och gulskjortorna stod för rättvisa och att UDD kommer att fortsätta att kämpa för rättvisa med fredliga medel.

UDD planerade att hålla ett seminarium under torsdagen för att diskutera varför Demokratiska partiet inte blev upplöst. Rödskjortorna Sombat Boonngamanong, Somyot Prueksakasemsuk och parlamentsmedlemmen för Pheu Thai Sunai Jullapongsathorn förväntades delta i seminariet. Gruppen lämnade domstolen efter att ha genomfört en sorgeceremoni.

UDD:s kvinnliga ordförande Thida Thavornseth påstod onsdagen den 1 december att beslutet om att lägga ner målet mot Demokratiska partiet berodde på att ett upplösande skulle ha gynnat rödskjortorna.

Thida, som var hustru till den fängslade UDD-ledaren Weng Tojirakarn, sade beklagande att de rödskjortor som tappat sugen skulle ha känt sig uppmuntrade att fortsätta sin kamp om Demokratiska partiet hade blivit upplöst.

"Författningsdomstolens beslut visade på en uppenbar dubbelmoral, men UDD skulle inte organisera några aktiviteter för att sätta press på domstolen." "Vi låter det thailändska folket och världsopinionen döma själva. Vi vill inte skapa situationer som kan leda till nya problem och ytterligare förvirring," sade Thida.

Hon sade att rödskjortorna runt om i landet kommer att agera på ett ansvarsfullt och fredligt sätt för att driva UDD:s önskemål då rödskjortorna inte vill skapa anarki. "Om det blir mera våld blir problemen ännu svårare att lösa och vi vill att allmänheten skall förstå att rödskjortorna slåss för demokrati utan att använda våld, tvärtemot vad regeringen påstår,” sade hon.

Under onsdagen rapporterades det också att June 24 Democracy Group, som var allierad med UDD, hade uppmanat valkommissionens fem medlemmar att avgå. Gruppen som leddes av Somyot Prueksakasemsuk hade uppmanat valkommissionen till detta då de misslyckats med att lämna över fallet angående de 29 miljonerna baht inom den juridiskt stipulerade tidsramen.

Somyot sade att domstolens beslut bara skulle öka antalet rödskjortesupportrar då beslutet tydligt visade på att dubbelmoralen verkligen var en realitet. Han förutspådde också att regeringens stabilitet skulle minska då rödskjortorna skulle genomföra massdemonstrationer över hela landet under 2011 för att kräva premiärminister Abhisits avgång.

Somyot sade också att hans röda grupp planerade att avhålla ett seminarium under temat monarkin och författningen (Kasat Kap Ratthamontri) กษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ på författningsdagen den 10 december vid Royal Hotel.

Det kan vara bra att veta att Royal Hotel också är känt under namnet Rattanakosin Hotel โรงแรมรัตนโกสินทร์.

Akademikerna Somsak Jeamteerasakul (Somsak Chiamthirasakun) สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล (22 juni 1958-) från Thammasatuniversitetet, Sutthachai Yimprasert från Chulalongkornuniversitetet och Natthapol Jaijing (Natthaphon Chaiching) ณัฐพล ใจจริง från Rajabhat Suan Sunantha University (Mahawitthayalai Ratchaphat Suan Sunantha) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา kommer att delta, berättade Somyot.


(Somsak Jeamteerasakul)

Somsak Jeamteerasakul har fått en egen artikel, ”Somsak Jeamteerasakul och anklagelser om majestätsbrott (2011-2014),” längre fram i detta avsnitt.

Under onsdagen sade också den tidigare styrelsemedlemmen i Thai Rak Thai, Chaturon Chaisang, att folk inte skulle skylla på valkommissionen för författningsdomstolens beslut.

Chaturon gjorde sitt uttalande efter att ha deltagit i ett seminarium organiserat av Världsbanken. Han sade att valkommissionens ordförande Apichart Sukhagganond hade använt samma lagar och regler som använts vid tidigare ärenden om upplösande av partier.

Han sade att författningsdomstolen 2007 accepterat valkommissionens begäran om en upplösning av PPP trots att valkommissionen dröjt längre än de stipulerade 15 dagarna innan den lämnades in.

Domstolen borde redan från början ha nekat att ta emot valkommissionens begäran om den lämnats för sent. Han poängterade att Demokratiska partiet inte hade använt sig av detta försvar i domstolen.

Chaturon sade att allmänheten ifrågasatte beslutets legitimitet då det förekommit påstådda egendomligheter. Det handlade bland annat om en videosekvens som visade hur en tjänsteman vid domstolen träffade en parlamentsmedlem från Demokratiska partiet.

Han sade också att det var märkligt att åberopandet av den utgångna preskriptionstiden för ärendet bara tagits upp av en av de fyra domarna som röstade mot en upplösning av Demokratiska partiet.

Domarna borde inte ens överväga att döma i nästa ärende, som handlar om de 258 miljonerna som Demokratiska partiet skall ha fått i illegala donationer, utan skulle istället avgå i rättvisans namn, tillade han.

Den ovan omtalade videosekvensen fick vidare följder och måndagen den 4 april 2011 övergav sig den 29-åriga Chutima Saensinrangsi ชุติมา แสนสินรังษี till polisen (CSD). Hon hade tidigare arbetat vid författningsdomstolen och var misstänkt för att ha varit inblandad i publiceringen av den ovan omtalade videosekvensen. Den hade publicerats på Youtube den 15 oktober 2010.

En arresteringsorder mot Chutima, som också är känd under namnet Phimpit (Phimphit) พิมพิจญ์, hade utfärdats den 16 november 2010. Hon var tillsammans med den 40-årige Pasit Sakdanarong (Phasit Sakdanarong) พสิษฐ์ ศักดาณรงค์ misstänkt för brott mot databrottslagen. Pasit hade tidigare varit sekreterare till författningsdomstolens president Chat Chonlaworn.

Chutima förnekade anklagelserna och släpptes mot en borgen på 75 000 baht. Pasit hade infunnit sig hos polisen veckan innan och hade liksom Chutima släppts mot en borgen på 75 000 baht.

Pasit hade i all hast rest till Hongkong för ”privata affärer” den 13 oktober 2010 och hade inte synts till före sitt övergivande. Pasit berättade för polisen att han återvänt hem via södra Thailand utan att ha anmält sig hos immigrationsmyndigheterna.

Videosekvensen visade hur Pasit träffade parlamentsmedlemmen Wirat Romyen วิรัช ร่มเย็น (5 september 1955-) från Demokratiska partiet, som tillhörde det juridiska team som försvarade Demokratiska partiet.

Torsdagen den 2 december berättade Bangkok Post att Chuan Leekpai, rådgivande ordförande i Demokratiska partiet, hade bett partiets juridiska team att förbereda sig för det andra målet där partiet riskerade att bli upplöst. Det handlade nu om de 258 miljonerna i påstådd illegal donation till partiet.

Men torsdagen den 9 december meddelade författningsdomstolen att man lade ner även detta andra mål mot Demokratiska partiet. Domstolen röstade 4-3 för att lägga ner målet, vilket motiverades med att den juridiska processen inte hade varit korrekt, sade en av domarna. En liknande teknikalitet hade som tidigare nämnt använts i det första målet om missbruket av de 29 miljonerna från valkommissionen.

Akademikern, den politiske analytikern och den tidigare rektorn vid Ramkhamhaenguniversitetet Sukhum Nualsakul (Sukhum Nuansakun) สุขุม นวลสกุล (8 januari 1943-) menade att författningsdomstolens beslut i Demokratiska partiets favör inte skulle orsaka några nya våldsamheter i landet, men han varnade för att det regerande partiets popularitet kunde minska.

Sukhum menade att demonstrationer från oppositionens sida troligen skulle tvinga regeringen att utlysa nya allmänna val inom kort. Han sade också att demonstranterna skulle försöka övertyga allmänheten om att domstolens beslut i de två ärendena mot Demokratiska partiet var orättfärdiga och att folket måste kämpa mot den rådande dubbelmoralen.

Torsdagen den 6 januari lämnade en grupp advokater, med förbindelse till UDD, in ännu en begäran till valkommissionen där man bad om att fallet om en eventuell upplösning av det Demokratiska partiet skulle tas upp igen. Ledare och ordförande för gruppen var Picha Wichitsilp.

I begäran till valkommissionens ordförande, Apichart Sukhagganond, anklagades Demokratiska partiet ännu en gång för missbruk av 29 miljoner baht från valkommissionen 2005 och för att ha tagit emot en icke tillåten donation på 258 miljoner baht samma år.

Picha sade att man ville återuppväcka de två fallen då de lagts ner på grund av juridiska teknikaliteter och för att författningsdomstolen inte hade tagit ställning till huruvida Demokratiska partiet var skyldigt till anklagelserna.


Stavningsvarianter;

Palot Chalermsan; Patol Chalermsan.

Pusadee Yaemsakulna; Phutsadee Yaemsakunna, ผุสดี แย้มสกุล.

Somsak Jeamteerasakul; Somsak Chiamthirasakul.

Denna artikel senast uppdaterad: 2019-10-17, 09.27
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.