Nutid - Thaksin Shinawatra och hans efterträdare
Highslide JS
Banharn Silpa-archa
De bannlysta politikerna från partiet Chart Thai

I de kommande tre artiklarna presenteras namnen på de 109 bannlysta personerna.

Från partiet Chart Thai bannlystes 43 partimedlemmar. Partiet hade 34 parlamentsplatser före bannlysningen och 15 efter. Partiet fortsatte under namnet Chartthaipattana (Phak Chat Thai Phatthana) พรรคชาติไทยพัฒนา.

Bannlysta medlemmar från Chart Thai;

1. Banharn Silpa-archa.

2. Somsak Prissanananthakul.

3. Winai Wiriyakijja (Winai Wiriyakitcha) วินัย วิริยกิจจา.


(Winai Wiriyakijja)

4. Jongchai Thiengtham (Chongchai Thiangtham) จองชัย เที่ยงธรรม (23 oktober 1943-).


(Jongchai Thiengtham)

5. Anurak Jureemat (Anurak Charimat) อนุรักษ์ จุรีมาศ (3 augusti 1960-).


(Anurak Jureemat)

6. Kanchana Silpa-archa (Kanchana Sinlapa-acha) กัญจนา ศิลปอาชา (15 februari 1960-).


(Kanchana Silpa-archa)

7. Nikorn Chamnong (Nikon Chamnong) นิกร จำนง (5 december 1955-).


(Nikorn Chamnong)

8. Weerasak Kohsurat.


(Weerasak Kohsurat)

9. Prapat Panyachatraksa.

10. Prapat Photasuthon (Praphat Phothasuthon) ประภัตร โพธสุธน (1 augusti 1949-).


(Prapat Photasuthon)

11. Kasem Sorasakkasem เกษม สรศักดิ์เกษม (9 september 1937-).


(Kasem Sorasakkasem)

12. Nattawut Prasertsuwan (Natthawut Prasoetsawan) ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (28 december 1953-).


(Nattawut Prasertsuwan)

13. Janista Liewchalermwong (Chanitsada Liwchaloemwong) จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ (6 oktober 1972-).


(Janista Liewchalermwong)

14. Nopadon Ponsen (Nopphadon Phonsen) นพดล พลเสน (13 februari 1962-). *


(Nopadon Ponsen)

15. Monthien Songpracha (Monthian Songpracha) มณเฑียร สงฆ์ประชา (15 februari 1957-).


(Monthien Songpracha)

16. Thamma Pinsukanchana ธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ (28 januari 1928-).


(Thamma Pinsukanchana)

17. Theerapan Weerayuthwattana (Thiraphan Wirayutthawatthana) ธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ (9 december 1945-).

18. Buppa Angkinant (Buppha Angkinan) บุปผา อังกินันท์ (18 juni 1944-).

19. Banthoon Kiatkongchuchai (Banthun Kiatkongchuchai) บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย (19 november 1970-).


(Banthoon Kiatkongchuchai)

20. Panawat Liangpongpan (Panawat Liangphongphan) ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ (9 februari 1958-).


(Panawat Liangpongpan)

21. Pathompong Soonchan (Pathomphong Sunchan) ปฐมพงศ์ สูญจันทร์.

22. Porrarat Yodnen (Porarat Yotnen) ปอรรัชม์ ยอดเณร (12 januari 1979-).


(Porrarat Yodnen)

23. Mongkol Kowwattanawongrak (Mongkhon Khowwatthanawongrak) มงคล โค้ววัฒนะวงษ์รักษ์ (10 januari 1958-).

24. Yuthana Phothasuthon (Yutthana Phothasuthon) ยุทธนา โพธสุธน (5 januari 1971-).


(Yuthana Phothasuthon)

25. Rattakit Paleepat (Ratthakit Phaliphat) รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ (13 februari 1966-).


(Rattakit Paleepat)

26. Warawut Silpa-archa (Warawut Sinlapa-acha) วราวุธ ศิลปอาชา (11 juli 1973-). Warawut är för övrigt en son till Banharn Silpa-archa.


(Warawut Silpa-Archa)

27. Wipat Kongmalai (Wiphat Khongmalai) วิพัฒน์ คงมาลัย.


(Wipat Kongmalai)

28. Wirat Pimpanit (Wirat Phimphanit) วิรัช พิมพะนิตย์ (5 december 1961-).


(Wirat Pimpanit)

29. Wichit Yaembunruang (Wichit Yaembunrüang) วิชิต แย้มบุญเรือง (3 februari 1941-).


(Wichit Yaembunruang)

30. Sakchai Chintawej (Sakchai Chintawet) ศักดิ์ชัย จินตะเวช (3 oktober 1955-).


(Sakchai Chintawej)

31. Sawat Horrungruang (Sawat Horungrüang) สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง (1 oktober 1941-).


(Sawat Horrungruang)

32. Sompat Kaewpichit (Somphat Kaeophichit) สมพัฒน์ แก้วพิจิตร (22 november 1961-19 januari 2013).


(Sompat Kaewpichit)

33. Siripong Angkasakulkiat (Siriphong Angkhasakunkiat) สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (26 augusti 1976-).


(Siripong Angkasakulkiat)

34. Somchai Thaitan (Somchai Thaithan) สมชาย ไทยทัน.


(Somchai Thaitan)

35. Supatra Wimolsombt (Suphatra Wimonsombat) สุภัตรา วิมลสมบัติ.

36. Ekapoj Banyaem (Ekkaphot Panyaem) เอกพจน์ ปานแย้ม (1 juni 1969-).


(Ekapoj Banyaem)

37. Ekasit Kunananthakul (Ekkasit Khunananthakun) เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล.


(Ekasit Kunananthakul)

38. Amorn Ananthachai (Amon Anantachai) อมร อนันตชัย.

39. Kritchai Makkayathorn (Kritchai Makkhayathon) กฤชชัย มรรคยาธร.

40. Samerkan Thiangtham (Samoekan Thaingkham) เสมอกัน เที่ยงธรรม (5 oktober 1978-).


(Samerkan Thiangtham)

41. Kamol Jirapanwanit (Kamon Chiriphanwanit) กมล จิระพันธุ์วาณิช (14 mars 1932-).


(Kamol Jirapanwanit)

42. Kuhaeng Yaohachan (Kuheng Yaohachan) กูเฮง ยาวอหะซัน (8 augusti 1965-).


(Kuhaeng Yaohachan)

43. Chaiwhut Thanakomanusorn (Chaiwut Thanakhomanuson) ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (2 november 1971-).


(Chaiwhut Thanakomanusorn)


Stavningsvarianter;

Chartthaipattana; Chart Thai Pattana, Chartthai Pattana, Chatthaipattana, CTP.

Prapat Photasuthon; Praphat Phosuthon, Praphat Photasuthon, Prapat Photasunthon.

Nopadon Ponsen; Noppadon Ponsen, Nopadol Ponsen, Nopadol Phonsen.

Buppa Angkinant; บุปผา อังกินันทน์.

Porrarat Yodnen; Phaonrat Yodnen.

Ekapoj Banyaem; เอกพจน์ วงศ์นาค.

Denna artikel senast uppdaterad: 2019-08-21, 12.11
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.