Modern tid - Det ökande kommunisthotet
Den kommunistiska infiltrationen i Thailand

Sent i maj 1961 meddelade den thailändska regeringen att man hade avslöjat en kommunistisk sammansvärjning i nordöstra Thailand utmed gränsen till Laos. Målet var att förena nordöstra Thailand med det kommunistdominerade Laos. Mer än hundra personer arresterades och två av ledarna blev avrättade. Vilka två dessa var har jag berättat i den tidigare artikeln ”Sarits politik.”

(En källa talar om 111 arresterade.)

Samtidigt rapporterades att en ”thailändsk exilorganisation” hade bildats i den kommunistiska delen av Laos som bestod av flera hundra man beredda att infiltrera Thailand då Laos väl blivit kommunistiskt.

Nordöstra Thailand var och är fortfarande den fattigaste delen av Thailand och ett av de få områden där socialistiska tankar fått fotfäste. I området fanns, och finns fortfarande, ett relativt stort antal vietnameser som flytt under det första indokinesiska kriget och som hyllade Ho Chi Minh.

En del av dessa flyktingar skickades tillbaka till Nordvietnam, under protest från Sydvietnam, men mer än hälften av de 75 000 som fanns här efter kriget 1954 stannade kvar då USA inledde sina bombningar av Nordvietnam.

För övrigt var nordöstra Thailand väl lämpat för gerillakrig. Sarit hade redan 1958 hävdat att det pågick undergrävande verksamhet i nordöst. I början av 1961 hade det genomförts sporadiska arrestationer på gränsen till Laos och bland den muslimska befolkningen i söder i gränsområdet till Malaya. 

Denna artikel senast uppdaterad: 2016-10-06, 17.27
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.