Modern tid - Andra världskriget och efterkrigstidens Thailand
Thailand under Koreakriget (1950-1953)

Koreakriget สงครามเกาหลี (25 juni 1950-27 juli 1953) bröt ut i juni 1950 gick Thailand med på USA:s och FN:s sida och blev därmed den första asiatiska nationen som sände trupper till Korea. Phibun erbjöd sig att skicka 20 000 ton ris och flera tusen soldater, vilket också resulterade att man skickade iväg en infanteribataljon samt flera krigsfartyg. Dessa skulle kämpa sida vid sida med britter och amerikaner och andra FN-länder. En källa talar istället om 40 000 ton ris.

Senare under kriget skickade man transportplan och sammanlagt skickade Thailand 4 000 man till Korea. De sammanlagda thailändska förlusterna i kriget blev 129 döda och i mars 1955 återvände de thailändska infanteritrupperna hem. Genom sitt engagemang i Korea ansåg Phibun att Thailand hade rätt till stöd från de deltagande länderna om Thailand längre fram skulle behöva hjälp med sitt eget försvar.

Fram till juni 1950 hade det funnits en tydlig opposition mot militärhjälp från väst då man fruktade repressalier från de kommunistiska länderna. Men efter Koreakrigets utbrott avtog emellertid denna rädsla och oppositionen var liten mot USA:s träning och utrustning av den thailändska armén.

Ännu hade överenskommelsen om militär assistans inte resulterat i annat än just denna utrustning och träning av den thailändska armén. Det hade klargjorts då överenskommelsen skrevs under i oktober 1950 att varken USA eller Thailand strävade efter en militärallians eller baser och att USA hade agerat efter en begäran från den thailändska regeringen om militärhjälp.

Detta uttalande av USA:s ambassadör visade att USA inte var berett att ge Thailand någon militär garanti, trots Phibuns och andra ledares önskan om detta. Koreakriget ändrade heller inte på USA:s inställning i denna fråga, men en ström av utländsk hjälp och bidrag från FN följde i kölvattnet på Thailands deltagande i kriget.

I slutet av 1950 hade Phibun stärkt sin position i den thailändska politiken. Men efter hand som Koreakriget fortsatte 1951 och FN-styrkorna drevs tillbaka av Kommunistkinas styrkor började oppositionen mot Phibuns politik att växa.

Denna artikel senast uppdaterad: 2017-11-03, 15.50
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.