Bangkok, Rama I - Rama VII - De sista enväldiga kungarna
Siam och första världskriget

Då första världskriget bröt ut sommaren 1914 förklarade sig Siam neutralt. Trots att kung Vajiravudhs sympatier låg på Storbritanniens och de allierades sida var stämningen bland arméns officerare för Tyskland. Det berodde på att många av dem, inklusive flera kungliga prinsar, hade fått sin militärutbildning i Tyskland.

Dessutom var den siamesiska överklassen hatiskt inställd till britterna och fransmännen på grund av det som hänt på 1890-talet. Tyskland hade ju heller aldrig besvärat Siam och de var lätta att idka handel med och hade hjälpt Siam med den interna utvecklingen, speciellt med järnvägsbyggen.

Kungen beslöt sig snart för att stärka Siams militära kapacitet genom att utrusta flottan med ett modernt krigsfartyg. Det drogs igång en kampanj för att samla in pengar till detta köp. Intresset för militären och militära värden ökade efter hand som kriget pågick och ställningstaganden för de allierade syntes i pressen och i regeringens handlingar.

De allierade, Storbritannien och Frankrike, ökade sina ansträngningar att få med neutrala länder på sin sida. Anledningen till att man ville ha med just Siam var förmodligen för att landet kunde leverera stora mängder matvaror och att de båda allierade då kunde ta hem trupper från Sydostasien till Europa.

Den siamesiska regeringen började oroa sig för att de allierade skulle betrakta det neutrala Siam som en svikare om man inte anslöt sig till de allierade. Om de gick med på de allierades sida kunde de kanske också få fart på förhandlingarna om de gamla orättvisa traktaten.

1917 stod det klart att de allierade klarade sig bäst speciellt efter att USA förklarat Tyskland och Österrike (Prathet Ostria) ประเทศออสเตรีย krig. Den 22 juli 1917 förklarade därför Siam krig mot centralmakterna och som grund angavs tyskarnas ohämmade ubåtskrigsförsel. Alla tyska och österrikiska medborgare i Siam greps och skickades till Indien där de internerades.

Den 19 juni 1918 skickade Siam en frivilligstyrka på 1 233 modernt utrustade och vältränade soldater till Frankrike. Styrkan bestod av en ambulanssektion, en flygskvadron och en grupp chaufförer och mekaniker. Den enda asiatiska nation förutom Siam som deltog i kriget var Vietnam, som bidrog med 200 000 man till Frankrike.

Här finns det en källa som säger att den gamla siamesiska flaggan med elefanten skulle ha väckt en viss munterhet på västfronten och att detta skulle ha varit en av anledningarna att modernisera den. Men siameserna kom ju först till Europa efter flaggändringen den 28 september 1917!

Då den siamesiska krigsförklaringen lämnades över till Tyskland låg det ett femtiotal tyska fartyg på Chaophrayafloden och dessa konfiskerades som fientlig egendom. Någon källa säger 40 fartyg. Den siamesiska styrkan, som skickades till Europa, anlände några få månader före vapenvilan.

Styrkan kommenderades av generalmajor Phraya Pijaijarnrit (Phraya Phichaichanrit) พระยาพิไชยชาญฤทธิ์ (6 februari 1877-7 juli 1951), som senare utnämndes till generallöjtnant Phraya Devahastin (Phat Thephatsadin na Ayutthaya) (Phraya Thepphahatsadin (Phat Thephatsadin na Ayutthaya)) พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา). Men här finns det en källa som säger att styrkan kommenderades av fältmarskalken och prinsen Chakrabongse Bhuvanath!?


(Phat Thephatsadin na Ayutthaya)

Den 19 juli 1918 marscherade de siamesiska soldaterna genom Triumfbågen (Pratu Chai Farangset) ประตูชัยฝรั่งเศส i Paris för att fira segern i kriget. De siamesiska soldaterna lämnade Europa ombord på ett fartyg vid namn Mitow มินเตา och den 10 april 1919 var de hemma i Siam igen. I en parad mottogs de som hjältar och de fick alla en medalj av kungen.


(Siamesiska trupper vid Triumfbågen)


Stavningsvarianter;

Phraya Pijaijarnrit; Phya Pijaijarnrit.

Phraya Devahastin; พลเอกพระยา.

Denna artikel senast uppdaterad: 2017-11-01, 21.50
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.