Bangkok, Rama I - Rama VII - Kung Mongkut
Kung Rama IV (Mongkut) (1851-1868)

I och med valet av Mongkut som kung hade den framstegsvänliga fraktionen, som västerländska observatörer betraktade Bunnagfamiljen, avgått med segern.

Mongkut hade tillbringat nästan 27 år som munk och hans regim inleddes med en storslagen kröning i den 15 maj. För första gången på 200 år var västerländska diplomater inbjudna och buddhistmunkar spelade en framträdande roll i ceremonin. En del av de nya främmande inslagen sågs säkert inte med blida ögon av den konservativa adeln.

Trots alla sina år som munk kom Mongkut väl förberedd till tronen. Men det måste ändå ha känts märkligt för honom att på några få dagar få förändrat sin tillvaro från det strängt reglerade munklivet till ett liv där allt plötsligt kretsade kring honom själv och hans person. Officiellt var han nu Livets Herre (Phra Chao Chiwit พระเจ้าชีวิต) med enväldig makt att bestämma över 5.5 miljoner invånares liv eller död.

Kung Mongkut är bland thailändarna känd som Phra Chom Klao พระจอมเกล้า (r. 3 april 1851–1 oktober 1868). Men vi västerlänningar har för enkelhetens skull fortsatt att kalla honom Mongkut, eller Rama IV (Phra Ram 4) พระราม 4.

Det finns källor som säger att den 47-årige Mongkut var vid dålig hälsa vid sitt trontillträde. Dels på grund av den tidigare nämnda stroken och han hade dessutom förlorat sina tänder och bar löständer av rött trä.

Efter Rama III:s död hade Mongkut och hans helbror Chudamani faktiskt formellt ombetts att regera gemensamt, som första och andra kung av Siam. Kort tid efter sin kröning utnämnde kung Mongkut prins Chudamani till Maha Uparat. Därmed gjorde Mongkut på samma sätt som kung Naresuan gjort med sin bror Ekathotsarot under Ayutthayaperioden.

Chudamani fick i det närmaste samma status som han själv och också en kröning, som nästan var lika storslagen som hans egen. Chudamani fick också kungatiteln Phra Pinklao พระปิ่นเกล้า.


(Phra Pinklao)

Det verkar som om Mongkut också ville ha det så. Han ville förmodligen neutralisera sin mäktige yngre bror och hans lilla privata armé, genom att hålla dörren öppen för ett möjligt maktskifte till Phra Pinklaos fördel, om han själv skulle dö i förtid.

Phra Pinklao var för övrigt mycket intresserad av rikets försvar och i synnerhet av flottan och artilleriet. Han blev den person som byggde upp en modern flotta med kraftfulla ångfartyg, som byggdes om till krigsfartyg. Moderna vapen införskaffades till armén och Phra Pinklao översatte vapenlitteratur från engelska till thai.


(Phra Pinklaos palats)

Ångfartyg och krigsfartyg monterades för första gången ihop av importerade delar under Rama IV:s regeringstid. En siamesisk affärsman importerade också det första ångfartyget med järnskrov från England och det trafikerade sedan rutten mellan Bangkok och Singapore.

Omedelbart efter sin kröning satte kung Mongkut genast igång med att belöna sina vänner och följeslagare för att befästa sin makt. På grund av sin långa frånvaro från det världsliga livet saknade han nämligen en säker politisk uppbackning av lojala följeslagare. I praktiken innebar detta att han såg till att bekräfta Bunnagfamiljens höga status.

Chaophraya Phrakhlang (Dit Bunnag), som hade kontrollerat phrakhlang och kalahom oavbrutet i mer än tjugo år, befordrades och drog sig tillbaka till en bekymmersfri tillvaro och ersattes av två av sina söner. Den tidigare Phraya Si Suriyawongse (Chuang Bunnag) blev nu till Chaophraya Si Suriyawongse och ny kalahom och hans halvbror Chaophraya Thiphakorawong (Kham Bunnag) เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) blev phrakhlang.

Kungens nära personliga stab fylldes också av unga medlemmar från Bunnagfamiljen. Dessa tidiga utnämningar gav en enda familj en framträdande roll i den centrala administrationen och säkrade regimen från omedelbara utmaningar från andra grupper i landet.

Efter sin kröning fortsatte Mongkut att resa runt i sitt rike mer än någon annan kung någonsin gjort före honom. Han återvände bland annat till de platser som han tidigare besökt som barfotamunk.

Som kuriosa kan nämnas att Mongkut avskaffade dödsstraffet för munkar som brutit sitt löfte om celibat. Istället fick de arbeta med att samla gräs till de kungliga elefanterna!

Som monark var Mongkut fast besluten att inte förlora den direkta kontakten med sitt folk genom alltför strikta regler och gamla traditioner. Tidigare hade det inte varit tillåtet för folket att titta direkt på kungen då han visade sig offentligt. Ämbetsmän hade visat sin makt genom att jaga bort folk och tvinga dem att gömma sig undan kungens åsyn. Detta ändrade kung Mongkut på genom att proklamera;

"Folk som är samlade utmed kungens färdväg får inte jagas iväg, utan alla skall tillåtas att framträda inför kungen så att han kan tala med dem och glädja dem.”

För att minska möjliga anledningar till missnöje bad han också sina undersåtar att komma till honom personligen med sina problem, när helst de önskade det, istället för att gå den sedvanliga byråkratiska vägen.

Jag har tidigare berättat att det under kung Ramkhamhaengs tid först fanns en klocka och sedan en trumma utanför palatset. Om någon ur folket ville tala med kungen kunde han eller hon påkalla hans uppmärksamhet genom att använda dessa. Men med tiden hade trumman blivit en tyst relik. Uppenbart inspirerad av Ramkhamhaeng försökte Mongkut sig på något liknande.

Då det visade sig att Mongkuts offentliga invitation till folket, att åter börja använda trumman, misslyckades lämnade han istället själv regelbundet sitt palats för att lyssna och tala med alla som så önskade.

Det hade tidigare varit en sedvänja för adelsmän och ämbetsmän i Siam att lova kungen sin lojalitet vid en årlig ceremoni. Kung Mongkut chockade de konservativa vid hovet genom att lova sin lojalitet till folket vid en sådan ceremoni. Mongkut såg också till att den strikta hovetiketten, som tidigare varit rådande vid kungliga audienser, lindrades och han tillät utlänningar att hälsa på honom enligt deras egna seder.

1866 skall han ha erbjudit prins eller kung Kawilorot (Phra Chao Kawilorot) พระเจ้ากาวิโลรส av Chiang Mai (r. 1856-1870) ett handslag. Kawilorot var då i Bangkok och firade sitt tioårsjubileum på tronen.


(Kung Kawilorot av Chiang Mai)

Det var första gången som en siamesisk kung hälsade på en annan undersåte på det viset. Men det var inte enkelt att genomföra förändringar i det traditionella hovlivet och den kungliga familjens livsstil och kung Mongkut upprätthöll trots allt mycket av protokollen omkring sig själv.

Eftersom Mongkut var mycket duktig på engelska ville han även att andra medlemmar i hovet skulle få träning i detta språk. Det den tidigare omtalade Dan Beach Bradley och en amerikansk missionär vid namn Jesse Caswell เชสสี คัสเวล (17 april 1809-25 september 1848) som tidigare hade undervisat Mongkut i engelska. Jesse Caswell dog i Bangkok 1848, innan Mongkut blev kung.


(Jesse Caswell)

Kort tid efter sitt trontillträde 1851 fick Dan Beach Bradley och missionären doktor John Taylor Jones หมอ จอห์น เทเลอร์ โจนส์ (16 juli 1802-13 september 1851) ett brev från Mongkut. I brevet framhöll han sin önskan om att hovets damer skulle få lära sig engelska och där han bad om hjälp med att hitta lärare.


(John Taylor Jones)

John Taylor Jones hade kommit till Siam från Burma den 25 mars 1833, tillsammans med sin dåvarande hustru Eliza Grew Jones (30 mars 1803-28 mars 1837) och en tidigare omtalad adoptivson Samuel L. Smith.

Missionärerna utsåg sina fruar, Sarah Blachly Bradley, Sarah Sleeper Jones ซาราห์ โจนส์ (12 maj 1812-30 april 1889) samt en tredje missionärshustru Mary Lourie Mattoon แมรี่ แมตตูน (27 juli 1820-10 februari 1885), att dela på undervisningen. Hon var hustru till Stephen Mattoon สตีเฟน แมททูน (5 maj 1815 eller 1816-15 augusti 1889).


(Mary Lourie Mattoon)


(Stephen Mattoon)

Paret Mattoon hade kommit till Bangkok i mars 1847. Mary Lourie lämnade sedan Siam 1864 på grund av dålig hälsa, medan Stephen stannade kvar till 1866 för att göra klar sin bibelöversättning. Sarah Blachly Bradley dog i Bangkok 1893.

Den 13 augusti 1851 startades en klass för unga damer, som var mellan 16 och 21 år gamla, inne på palatsområdet. Till denna klass anslöt sig prinsessor från Rama III:s gamla hov och klassen växte med tiden till 30 elever.

Kung Mongkut hade varit tydlig med att de kungliga barnen inte fick undervisas i religion, eller att barnen fick konvertera till kristendomen. Men detta var uppenbart mer än damerna kunde klara av och efter tre år upphörde undervisningen. En dag var palatsets portar helt enkelt stängda för dem! Både Mongkut och eleverna hade tröttnat på alla religiösa texter och bilder från bibeln, vilket också tolkades som ett försök att få dem att konvertera till kristendomen.

Kung Mongkut skickade senare ett brev till sin konsul i Singapore där denne ombads skaffa fram en engelsklärarinna, med villkoret att hon skulle avhålla sig från religionsundervisning. Det var så Anna Leonowens kom till Bangkok 1862. Hon har fått en alldeles egen artikel längre fram.


Stavningsvarianter;

Mongkut; Maha Mongkut, Phrabat Somdet Phra Chom Klao Chao Yu Hua พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, Phrabat Somdet Phra Poramenthara Maha Mongkut พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Phra Pinklao; Phra Pin-klao, Pin Klao, Phrabat Somdet Phra Pinklao Chao Yu Hua พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Chaophraya Thiphakorawong; Chao Phraya Thipakornwongse, Chaophraya Thiphakorawong Maha Kosathibodi เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี.

Kham Bunnag; Kam Bunnag, Khum Bunnag.

Kawilorot; Chao Chiwit Ao เจ้าชีวิตอ้าว, Chao Kavilorot, Chao Kawilorot Si Suriyawong, Chao Nao Suriwong, Jao Gawiloros Si Suriyawong, Kawilarot, Phra Chao Kawilorot Suriyawong พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์, Phra Chao Kawilorotsuriyawong, พระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์.

Jesse Caswell; เจ. คัสเวล.

John Taylor Jones; John T. Jones.

Sarah Blachly Bradley; Sarah Blachley Bradley, แบรดเลย์, แซรา.

Mary Mattoon; Matthun, Maeri Maetthon แมรี่ แมททูน.

Stephen Mattoon; สตีเฟน มัตตูน.

Denna artikel senast uppdaterad: 2018-12-13, 11.48
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.