Forntid - De tidiga människorna i Sydostasien
Om "khon thai"

Befolkningen i dagens Thailand (Prathet Thai) ประเทศไทย är idag lika etniskt blandad som i många av världens övriga länder. Majoriteten av befolkningen skulle, om man frågade dem om deras nationalitet, svara att de är khon thai คนไทย (=thailändare). Detta i politisk, kulturell och språklig mening, som thailändska medborgare och undersåtar till den thailändske kungen.

Denna identitet som thai ไทย har utvecklats under flera århundraden och fanns inte i sin nuvarande form förrän relativt nyligen historiskt sett. Därför har många historiker, forskare och skribenter valt att använda beteckningen tai ไต eller ไท, som samlingsnamn på de olika folk som bland annat anlände till dagens Thailand för omkring tusen år sedan.

Beteckningen thai ไทย har "reserverats" för medborgarna och det språk som talas av majoritetsbefolkningen i dagens Thailand.

Den observante upptäcker dock att ไท liksom ไทย transkriberas som thai, men att den thailändska stavningen skiljer sig åt. Skulle vi transkribera båda orden som thai mister vi distinktionen mellan de två begreppen.

Den moderna thailändaren behöver inte nödvändigtvis härstamma direkt från de sent ankommande taifolken. Han eller hon kanske istället härstammar från de folk som bodde i området före taifolkens ankomst, de senare kommande indiska eller kinesiska immigranterna eller från folkslag som kommit hit under modern tid.

Kineserna har historiskt sett anlänt till Thailand mycket tidigt och denna invandring blev med tiden omfattande. Kineserna i Thailand har dock i högre grad än i andra delar av världen assimilerats i thaibefolkningen och många betraktar sig numera som thai.

Äktenskap mellan kineser och thailändare har och är vanligt förekommande. Det anses därför att hela 40 procent av dagens thailändare har varierande grad av kinesiskt släktskap. Även den nuvarande kungadynastin i Thailand har kinesiskt blod och många av Thailands höga politiker och affärsmän likaså.

Strax över hälften av de etniska kineserna i Thailand kan spåra sin härstamning till den kinesiska provinsen Guangdong (Kuangtung) กวางตุ้ง. Detta genom sitt användande av dialekten teochew (phasa taechiao) ภาษาแต้จิ๋ว. En minoritet av kineserna spårar sin härstamning som hakka ฮากกา och som immigranter från den kinesiska ön Hainan (Ko Hailam) เกาะไหหลำ.


(Provinsen Guangdong)


(Hainan)

Sentida indiska immigranter fanns på plats sedan 1860-talet och invandringen fortsatte under 1900-talet. Idag finns det omkring 65 000 indier med thailändskt medborgarskap. Deras sammanlagda antal uppskattas dock till omkring 400 000.

Vi får heller inte glömma Thailands så kallade bergsfolk (chao khao) ชาวเขา och övriga minoritetsfolk. Enligt Wikipedia finns det ett 70-tal olika etniska grupper i landet och av dessa är 24 taifolk. En annan källa talar om 38 minoritetsgrupper förutom taifolken och en tredje säger att 64 etniska grupper är officiellt erkända.

Du kan läsa litet mer om de olika etniska grupperna i de kommande artiklarna.


Stavningsvarianter;

Guangdong; Guangtong, Kuangtong กว่างตง, Kwang Tung, Kwangtung, Monthon Kwangtung มณฑลกวางตุ้ง.

Teochew; Chaozhou, Diojiu, Teochiu, Tiuchiu.

Hakka; Hakka Han, Khae แคะ.

Hainan; ไห่หนาน.

Bergsfolk; Chao doi ชาวดอย, chow khow, hill tribe, khon khao คนเขา.

Denna artikel senast uppdaterad: 2018-12-09, 19.43
Följ oss:
Som prenumerant på uppdateringar kommer du att få löpande information från thailandshistoria.se om nya artiklar och sektioner på vår hemsida, samt annan thairelaterad information som kan vara intressant från utomstående källor.

I våra utskick finns länkar du enkelt klickar på för att avsluta prenumerationen på uppdateringar på thailandshistoria.se.

Genom att klicka på "Prenumerera" accepteras dessa villkor och prenumeration till
påbörjas.